Kako je Općina Kreševo prevarila i oštetila Vladu Federacije, uplatitelje GSM licence, JP Ceste Federacije d.o.o. Mostar, NLB banku dd Sarajevo, državnu imovinu dala Goranu Staniću, a svoje stanovnike izigrala i prevarila

DRAGAN ČOVIĆ
  • Autor objave:
OPĆINA KREŠEVO