Poduzetnici Općine Kreševo do “guše” u dugu, dužni državi, bankama, povjeriteljima, dug blizu 80 milijuna maraka

OPĆINA KREŠEVO
  • Autor objave:

Nekada je privreda Općine Kreševo, odnosno ako gledamo vrijeme prije rata bila uspješnija nego danas, a parametri za takav zaključak su i više nego vjerodostojni i mjerljivi.

Dug prema Poreznoj upravi FBiH i Agenciji za indirektno oporezivanje kreševskih poduzetnika je blizu 30 miliona maraka, dugovi za koncesije, razne takse, prireze, carinske obaveze, oko 20 miliona maraka, i ako na to dodamo još dugoročne i kratkoročne obaveze posrnulih kreševskih poduzeća prema bankama i raznih povjeriteljima onda se taj dug penje i do blizu 80 miliona maraka.

Razloge za ovakvu trenutnu situaciju kreševske privrede ponajprije moramo potražiti u nesposobnoj općinskoj vlasti, koja već godinama tjera mlade ljudi prema zemljama EU, vrši jednobraznu politiku privilegovanih, stvara obrise selektivne pravde, oprašta dugove pojedinim poduzećima, stvara neravnomjernu komunalnu razvijenost, već godinama drži Kreševo u prometnoj izoliranosti, ne stvara zainteresiranost kod investitora da investiraju u Kreševo, a prije svega zbog koruptivno – kriminalnih djela u samoj Općini, a koja su na odjeku već par godina svakodnevno u domaćimm i stranim medijma, a koji su sigurno na najvećoj mogućoj razini utjecali na propast Kreševa i njene privrede.

Kako se često u kreševskim koularima možee čuti investitori su uvelike povukli ručnu nakon skandaloznog slučaja zloupotrebe službenih akata načelnika Općine Kreševo, koji bi trebao biti prvi među prvima kada je u pitanju transparentan, častan i pošten rad.