Portal Podlupom.ba otkriva licemjerje Radoje Vidovića, suverenog vladara Kreševa, čiji prestol uskoro završava

Radoje Vidović
  • Autor objave:

Tjednik Slobodna Bosna je otkrio kako je ministar Jerko Lijanović fantomskom Udruženju poljoprivrednika u BiH koje vodi njegov stranački kolega Miro Pejić poklonio pola milijuna KM, zašto je ukinuo izdvajanja za kapitalna ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, a 15 milijuna maraka preusmjerio u kategoriju “ostalih potpora“, koje se troše bez ikakve kontrole i kriterija.

Radoje Vidović stvarni upravitelj Kreševa

2012. godine Radoje Vidović kao delegat HDZ – a BiH Domu naroda Parlamenta Federacije BiH bio je jedan od protagonista iznošenja te pljačke državnog novca od strane Jerka Ivankovića Lijanovića koje je dijelio kao poticaje poljoprivrednicima, a za koje se kasnije otkrilo da uopće nisu poljoprivrednici, a koji su više bili poticaji za naputke za glasanje za stranku Radom Za Boljitak.

No, veoma ćemo lako zaključiti da učešće i želja u tome da se ovaj kriminal objelodani od strane Radoje Vidovića nije bio jer je on demokrata, istinski borac za pravdu, pravo i istinu, nego da je to isključivo kako bi sebe izdigao i predstavio kao borca protiv kriminala i korupcije, te ukaljao ugled Lijanoviću i njegovoj stranci, a sebe i svoju stranku uzdigao.

Kako to možemo zaključiti, pa veoma lako…

Radoje Vidović dok je bio načelnik Općine Kreševo kako je potvrdila financijska revizija Ureda za reviziju institucija u FBiH dodijelio je 250.880 KM bez programa i kriterija za dodjelu sredstava, nije objavljen javni poziv, nije ni Odlukom o izvršavanju budžeta Općine za 2016. godinu definisano donošenje istih, niti je utvrđena obaveza izvještavanja o namjenskom utrošku sredstva, nalaz revizije kao dokaz na slici ispod:

Svakome pametnome Kreševljaku dosta!!!