Nakon konsultacija sa Konakovićem, Erduan Kafedžić i dr., lažno prijavili prof. dr. Sebiju Izetbegović, generalnu direktoricu KCUS-a. Tužilaštvo KS vodi predmet o ovom lažnom prijavljivanju!

SEBIJA IZETBEGOVIĆ
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Bosansko – hercegovačkoj javnosti, a posebno građanima Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva je veoma dobro poznato, da pri Vladi Kantona Sarajevo djeluje i radi Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo na čijem čelu je „samozvani borac protiv korupcije“, moralno diskutabilni, intelektualno inferiorni, infantilni i profesionalno nemoralni, Erduan Kafedžić, koji je sve, samo ne borac protiv korupcije.

Ovaj „samozvani borac protiv korupcije“, koji se lažno predstavlja, kao taj borac, steći će s vremenom blagonaklonost Američke ambasade u Sarajevu, i to za vrijeme, kada je pri Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, radio amerikanac Eric Larson, kojeg je Amerika povukla iz Bosne i Hercegovine, zbog njegovih pedofilskih i homoseksualnih kompromitirajućih radnji, koje je sprovodio na Jahorini, u kojemu su mu pojedini političari i tadašnji ministri policije podvodili dječake nad kojima se samozadovoljavao.

Jedno jutro samo je internetski portal Klix.ba objavio, da Larson odlazi iz BiH, zbog kompromitacije.

Kako god – rezultat Kafedžićevog i Larsonovog rada jednak je nuli. Kafedžić je umislio, da predstavlja i Sud i Tužilaštvo – sve u jednom, da se može ponašati mimo svojih ovlaštenja, bahato i nedodirljivo, tim što više nezakonito i neovlašteno provjeravajući diplome zaposlenih u javnim institucijama, sve dok nije dobio pljusku Suda Bosne i Hercegovine, a evo o čemu se radi:

Sud Bosne i Hercegovine odbio je tužbu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova kojom je traženo da se poništi Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Agencija je rješavajući u postupku po prigovoru nosioca podataka Rješenjem zabranila Fondu i Uredu za borbu protiv korupcije, da u svrhu provjere vjerodostojnosti diploma dostavlja lične podatke podnosioca prigovora, te da prikuplja i dalje obrađuje lične podatke građana u takve svrhe.

Po zaprimljenom Rješenju Agencije, Ured je Sudu BiH podnio tužbu za pokretanje upravnog spora pozivajući se na javni interes i ističući kako postoji pravni interesa za provjeru diploma lica koja su zaposlena u javnom sektoru.

Prije svega, radi se o četiri lica koja su podnijela zahtjev za provjeru diploma. Druga stvar, sve ovo se događa kada u državi i u Federaciji BiH imamo niz skandala i afera sa falsifikovanim diplomama, Zbog čega bi bio problem da se provjeri bilo čija diploma i zašto na to bili imuni uposlenici u javnom sektoru?”, pitao se tada Kafedžić dodajući kako se boji da se na ovaj način država obračunava sa antikoruptivnim aktivnostima.

Nakon što je Sud ispitao pravilnost i zakonitost osporenog rješenja odbijena je tužba Uredba za borbu protiv korupcije. Vijeće suda ističe kako cilj radnji mora biti isključivo provjera sumnjivih diploma, ali se sumnjivom diplomom nikako ne može smatrati diploma određenog lica samo iz razloga što to lice radi u javnom sektoru.

Erduan Kafedžić „samozvani borac protiv korupcije“ nije se čak ni ustručavao, da ni Sud BiH „između redova“ optuži, da se država obračunava sa antikoruptivnim aktivnostima.

Koje antikoruptivne aktivnosti, kada je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, rješavajući po krivičnim prijavama, koje je podnio Ured za borbu protiv korupcije KS, protiv različitih javnih lica iz javnog i političkog života, u 95% slučajeva u startu odbilo takve prijave Ureda, nalazeći Tužilaštvo uglavnom, da iz prijave i pratećih spisa, nema elemenata kaznenog djela, ili donoseći uglavnom naredbe o obustavi istrage.

Kafedžića do sada, koji podnosi prijave krijući se iza Ureda i pečata, nikada nitko, bar do sada, nije optužio zbog krivičnog djela „Lažno prijavljivanje“, iako sve prijave on ispred Ureda podnosi i potpisuje.

Ekletantan primjer Kafedžićeve zloupotrebe!

Ekletantan primjer Kafedžićeve zloupotrebe i lažnog prijavljivanja jest prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica Univerzitetskog Kliničkog Centra u Sarajevu (UKCS), koju je Erduan Kafedžić prijavio Tužilaštvu Kantona Sarajevo, da je počinila krivično djelo falsifikovanje isprave – diplome, prevara, a koja krivična djela su propisana Krivičnim zakonom Federacije BiH.

Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo je postupajući po Kafedžićevoj krivičnoj prijavi podnijetoj protiv prof. dr. Sebije Izetbegović, a nakon detaljnih istražnih radnji, grafološkog vještačenja u suradnji sa pravosuđem Republike Hrvatske tamošnjim sucem istrage, rješavajući po Kafedžićevoj prijavi, donijelo Naredbu o neprovođenju istrage protiv prof. dr. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a, a o čemu je Tužilaštvo Kantona Sarajevo, dalo javno saopćenje.

Saopćenje Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo od 18. 07. 2023. godine:

DONESENA NAREDBA O NEPROVOĐENJU ISTRAGE U PREDMETU PROVJERE VJERODOSTOJNOSTI INDEKSA SEBIJE IZETBEGOVIĆ:

„Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji je formiran na osnovu informacije Univerziteta u Sarajevu a koja je dostavljena od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i anonimne prijave, vezanu za vjerodostojnost javnih isprava Sebije Izetbegović sa postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.

Naime, tužilački tim je poduzimajući više radnji dokazivanja, između ostalog, privremeno oduzeo originalni primjerak indeksa Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, potom, putem međunarodne pravne pomoći uputio više zamolnica nadležnom organu Republike Hrvatske, te zajedno sa timom vještaka grafološke struke i uz prisustvo sudije za istrage Županijskog suda u Zagrebu, izuzeo svu relevantnu dokumentaciju sa istog fakulteta. Nakon izvršenog timskog grafološkog vještačenja, utvrđeno je da je obrazac indeksa Sebije Izetbegović autentičan i da su svi potpisi u indeksu autentični, odnosno, potpisani od strane profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu. 

Dakle, svi navodi iz prijave su provjereni i budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, Tužilaštvo KS je zaključilo da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnih djela krivotvorenje isprave, prevare, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonom Federacije BiH“ – navedeno je iz Sarajevskog kantonalnog tužilaštva!

LINK: https://kt-sarajevo.pravosudje.ba/vstvfo/B/106/article/125292

Nakon konsultiranja sa Elmedinom Dinom Konakovićem, liderom NiP-a u jednoj kafani, Kafedžić je prijavio Tužilaštvu KS prof. dr. Sebiju Izetbegović, da je počinila krivično djelo falsifikovanje isprave (indeksa i diplome) i krivično djelo prevara propisano KZ F BiH, ali je Tužilaštvo KS navedenu prijavu odbacilo, zaključivši, da su proveli sve istražne radnje, te da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnog djela krivotvorenje isprave, prevare…, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonikom Federacije BiH.

Odredbom člana 347. stav 1. i 2. Krivičnog zakona F BiH je propisano krivično djelo „Lažno prijavljivanje“: „(1) Ko prijavi koju određenu osobu da je učinila krivično djelo propisano zakonom u Federaciji, znajući da ta osoba nije učinitelj, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kaznit će se ko podmetanjem tragova krivičnog djela ili na drugi način izazove pokretanje krivičnog postupka zbog krivičnog djela propisanog zakonom u Federaciji protiv osobe za koju zna da nije učinitelj“.

Iz saopćenja Tužilaštva KS proizlazi, da je između ostaloga prijavu protiv prof. dr. Sebije Izetbegović podnio i Ured za borbu protiv korupcije KS na čijem se čelu nalazi upravo Erduan Kafedžić, koji potpisuje prijavu, a koja je Naredbom Tužilaštva odbačena, kao neosnovana. Prijavu protiv, prof. dr. Izetbegović, je podnio i rektor UNSA Rifat Škrijelj, čija je prijava, zajedno sa Kafedžićevom, odlukom Tužilaštva KS, također odbačena.

Nakon što su se prijave Ureda za borbu protiv korupcije KS, odnosno Erduana Kafedžića, rektora Škrijelja i dr., podnijete protiv prof. dr. Sebije Izebegović pokazale jalove, neistinite i netočne, odnosno lažne, Tužilaštvo KS je po dopisu Federalnog tužilaštva F BiH, broj: T11 0 KTA 0007976 23 od 21.07.2023. godine, u odnosu na ove prijave, formiralo krivični predmet protiv Škrijelja i dr., zbog lažnog prijavljivanja, na štetu prof. dr. Izetbegović, o čemu je Federalno tužilaštvo potvrdilo za ovaj portal, a istražne radnje bi trebale biti proširene, ako već nisu i protiv Kafedžića, jer je i on lažno prijavio prof. dr. Sebiju Izetbegović, da je navodno počinila krivotvorenje isprave, prevare itd., iako je prijava od Sarajevskog tužilaštva odbačena kao neosnovana.

Prof. dr. Sebija Izetbegović lažno je prijavljena od strane Kafedžića i Škrijelja, samo zbog njezine političke oprijedjeljnosti u namjeri, da je fingiranim prijavama izvrgnu krivičnom progonu, što im nije pošlo za rukom.

Erduan Kafedžić u homo zagrljaju Muzura i društvu Konakovića, lidera NiP-a

Svima je poznato, da je Ured za borbu protiv korupcije KS, predvođen Kafedžićem ispolitizirano tijelo NiP-a, koji služi samo svrsi NiP-a i difovca Elmedina Dine Konakovića – za šikaniranje prijavama svih Dininih neposlušnika i političkih neistomišljenika. No, pravo je pitanje da Kafedžić mora odgovarati, zbog brojnih počinjenih nezakonitosti, selektivnog prijavljivanja i lažnog prijavljivanja. Njegova bliskost sa NiP-om i liderima NiP-a nije skrivena, jer je stranački u zagrljaju Muzura i Konakovića već stranački oprijedjeljen!