IZ FEDERALNOG TUŽITELJSTVA F BiH ZA PODLUPOM.BA: Formiran krivični predmet protiv Rifata Škrijelja, zbog lažnog prijavljivanja prof. dr. med. Sebije Izetbegović!

Rifat Škrijelj
  • Autor objave:

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, a odgovarajući na upit portala Podlupom.ba, odgovorilo svojim aktom, broj: A-376/23 od 21. 07. 2023. godine, čime su se istinitim pokazala izvještavanja portala Podlupom.ba.

Škrijelj je prijavljen, da je:

Da je u prethodnom periodu kao odgovorna osoba na Univerzitetu u Sarajevu svjestan da neistinito, noseći svijest i namjeru, da lažno prijavljuje slao dopise i akte navodeći u istima, da je prof. dr. Sebija Izetbegović ispite lažirala, falsifikovala, prevare izvršila, da se tužilaštva trebaju baviti njezinim diplomama…, prijavljujući istu ispred UNSA-e i za druga kaznena djela.

Ova prijava od strane Tužilaštva Federacije BiH, kako nam je rečeno, bit će dodijeljena Tužilaštvu Kantona Sarajevo, kao stvarno i mjesno nadležnom tužilaštvu, koje je zaduženo za provođenje istražnih radnji.

Ovo lažno prijavljivanje Rifatu Škrijelju obit će se o glavu, obzirom da je Kantonalno tužilaštvo Sarajevo provjeravajući sve navode prijava sa UNSA, Senata UNSA i druge anonimne prijave, koje su stizale na adresu Tužilaštva Kantona Sarajevo provjerilo i od 18.07.2023. godine, dalo slijedeće saopćenje:

DONESENA NAREDBA O NEPROVOĐENJU ISTRAGE U PREDMETU PROVJERE VJERODOSTOJNOSTI INDEKSA SEBIJE IZETBEGOVIĆ!

„Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji je formiran na osnovu informacije Univerziteta u Sarajevu a koja je dostavljena od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i anonimne prijave, vezanu za vjerodostojnost javnih isprava Sebije Izetbegović sa postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo. Naime, tužilački tim je poduzimajući više radnji dokazivanja, između ostalog, privremeno oduzeo originalni primjerak indeksa Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, potom, putem međunarodne pravne pomoći uputio više zamolnica nadležnom organu Repubike Hrtavstke, te zajedno sa timom vještaka grafološke struke i uz prisustvo sudije za istrage Županijskog suda u Zagrebu, izuzeo svu relevantnu dokumentaciju sa istog fakulteta. Nakon izvršenog timskog grafološkog vještačenja, utvrđeno je da je obrazac indeksa Sebije Izetbegović autentičan i da su svi potpisi u indeksu autentični, odnosno, potpisani od strane profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.  Dakle, svi navodi iz prijave su provjereni i budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, Tužilaštvo KS je zaključilo da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnih djela krivotvorenje isprave, prevare, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonom Federacije BiH“

Piše: Teolog Josip Šimić – Đinđić