Seksualni egzibicionista Vahidin Munjić i psihopata! Zvono je napravljeno, da zvoni, a kome će odzvoniti, uskoro ćemo znati!

Trenutno pregledavate Seksualni egzibicionista Vahidin Munjić i psihopata! Zvono je napravljeno, da zvoni, a kome će odzvoniti, uskoro ćemo znati!
  • Autor objave:

Seksualni egzibicionista i po svim parametrima psihopata v. d. direktora Federalne uprave policije Vahidin Munjić zv. Ramina pudlica, koji je zajedno sa svojim kerovođom, narko kamatarskim ministrom Federalnog MUP-a F BiH, Ramom Isakom, predmetom obrade u više krivičnih predmeta kod Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, o čemu je za ovaj portal blagovremeno sve potvrdila glasnogovornica Tužilaštva KS, Azra Bavčić, o čemu smo pisali, steže se naime obruč oko ovog egzibicioniste i za ratne zločine počinjenje na područje Olova, točnije u tadašnjoj Stanici javne bezbjednosti Olovo, čiji pripadnik je od aprila 1992. godine pa sve do kraja rata bio i Vahidin Munjić i na smjeni, kada je civil srpske nacionalnosti Milisav Žugić, protupravno od tadašnjih pripadnika Stanice Javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Munjić, u augustu 1992. godine, bez naredbe suda i tužilaštva, protupravno odveden na ispitivanje, protupravno bez valjanog razloga zatvoren i iste noći protupravno ubijen.

Na Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ovaj predmet je zvanično ponovno aktiviran, a ubistvo Milisava Žugića, koje se tretira kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva, počinio je nesumnjivo netko od pripadnika tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Vahidin Munjić, sadašnji v.d. direktora FUP-e. U Tužilaštvu Bosne i Hercegovine – Posebnom odjelu za ratne zločine, egzistira predmet, pod brojem: T20 0 KTARZ 0024488 23, a u kojem predmetu je žrtva Žugić Milisav. Kako ovaj portal saznaje, postupajući tužilac Državnog tužilaštva BiH poduzima naveliko istražne radnje, i koordinira svim aktivnostima, izuzima dokaze i spise, a evo ukratko o čemu se radi. Oznaka broja “23” na kraju – znači da predmet datira iz 2023. godine i da je nov!

Tužilaštvo BiH je odlučilo da ovaj predmet povuče sa entitetskog nivoa iz Zeničkog tužilaštva na Tužilaštvo BiH! To pokazuje i ovaj dopis. U zeničkom tužilaštvu sve je urađeno, da pravi vinovnici ovog zločina među kojima je i Munjić Vahidin bio, ne budu izvedeni pred lice pravde. Pred Kantonalnim sudom u Zenici i Vrhovnim sudom F BiH, zbog ovog zločina, bio je optužen, pa osuđen, pa pravomoćno oslobođen Ibrahim Kulo po komandnoj odgovornosti, ali pravi vinovnici ovog zločina – oni koji su Žugića protupravno odveli, zatvorili i ubili nisu nikada odgovarali, a to su odgovorna lica tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Vahidin Munjić, zbog čega je Tužilaštvo BiH ponovno odlučilo da aktivira ovaj predmet.

Novom istragom nadležnog tužilaštva, a koji predmet je ponovno aktualiziran na Tužilaštvu BiH NN pripadnici tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je i v.d. direktor FUP-a Vahidin Munjić, terete se, da su:

Za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između Armije BiH i Vojske RS, Ibrahim Kulo, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti Olovo i po funkciji nadređena osoba svim pripadnicima Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Munjić Vahidin i dr., u toku mjeseca augusta 1992.g. u Olovu postupili protivno odredbi člana 3. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12.08.1949.g., tako što je, Kulo Ibrahim, nakon saznanja o nečovječnom postupanju prema civilnom licu srpske nacionalnosti Ž. M. koji je dana 16.08.1992.g. od strane njemu podređenog policajca Gurda Mirsada obavješten da se mora javiti u Stanicu javne bezbjednosti Olovo, što je Ž. M. i učinio, da bi potom, bez pravnog osnova, od strane dežurnog policajca Idrizović Hamzalije bio zaključan u prostoriju za zadržavanje Stanice javne bezbjednosti Olovo, te propucan u potiljak, da bi njegovo tijelo zamotali u ćebe spuštajući ga kroz prozor, odakle je leš u večernjim satima od strane neutvrđenih, njemu podređenih policajaca Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je i Vahidin Munjić, Ž.M., odveden na nepoznatu lokaciju, od kada mu se gubi svaki trag, pa je Kulo Ibrahim propustio da u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlaštenjima pokrene postupak otkrivanja, pronalaženja i nadležnim tužilaštvima prijavljivanje odgovornih osoba Stanice javne bezbjednosti Olovo, za prisilni nestanak Ž. M., dakle, u vrijeme rata i oružanog sukoba, iako je sam sutra dan 17.08.1992. godine, postrojio pripadnike Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Munjić Vahidin, te im se obratio riječima: „gdje je M.Ž., vi morate znati gdje je, neću ja da za njega odgovaram“, a nakon čega su pripadnici tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojim postrojenim je bio i Vahidin Munjić, šutjeli i jedni drugog u ovom ratnom zločinu prikrivali, kršeći norme međunarodnog prava, Ibrahim Kulo kao nadređena osoba počiniocu, propustio da preduzme radnje koje je bio dužan da izvrši radi procesuiranja odgovornih osoba Stanice javne bezbjednosti Olovo za nečovječno postupanje, odnosno prisilni nestanak jednog civilnog lica, čime su počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142.st.1. u vezi sa članom 30.st.2. preuzetog KZ SFRJ.

Ubijeni civil Milisav Žugić! Spavaš li mirno Vahidine Munjiću, dolazi li ti slika ova u san?! Teško jer ti si psihopata, bezosjećajan, kao led hladan, osvetoljubljiv, naslađuješ se tuđim nevoljama i bolestima, što je odlika psihopata!

Ovaj psihopata Vahidin Munjić se saslušao pred sudom, doduše tada kao svjedok, ali novom istragom Tužilaštva BiH 100% bit će pozvan u svojstvu osumnjičenog. On je ranije u istrazi i na sudu, kako bi zaštitio sebe i svoje kolege iz tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo kazao slijedeće da je: „počeo u PS Olovu raditi 16.04.1992. godine, i da je tamo ostao čitav rat, da je u periodu 1992. godine načelnik PS Olovo bio Ibrahim Kulo, a zamjenik Zdravko Dujmović, da ne zna koji je bio dan, ali je bio prisutan u policijskoj stanici u Olovu, kada je došao Kulo Ibrahim i počeo da galami govoreći „svi u dežurnu, gdje je M.Ž., te da su svi šutjeli, a da je on galamio, „gdje je, neću ja odgovarati za njega, vi morate znati gdje je M.,“!

Pravim vinovnicima ovog ratnog zločina nikada nije suđeno. Svi znaju gdje je tijelo ubijenog Milisava Žugića, ali ne žele reći. To je pokazala i reakcija tadašnjeg načelnika Stanice javne bezbjednosti Olovo Ibrahima Kule.

Milisav Žugić odveden je iz svoga stana u Policijsku stanicu u Olovo na ispitivanje dana 16.08.1992. godine. Načelnik PS Olovo bio je Ibrahim Kulo, a njegov zamjenik Zdravko Dujmović, preko kojeg su išla i izdavana naređenja. Pripadnici tada PS Olovo bili su Vahidin Munjić, aktuelni direktor Federalne uprave policije. Žugića je iz stana odveo Mirsad Gurda. Smatra se, da je Milisav Žugić ubijen od pripadnika PS Olovo u noći 16./17. 08. 1992. godine od kada mu se gubi svaki trag.

Nakon nestanka Milisava Žugića, načelnik PS Olovo je postrojio sve policajce PS Olovo, među kojima je bio i Munjić Vahidin i dr., te im se Kulo Ibrahim obratio riječima: „svi u dežurnu, gdje je M.Ž., te da su svi šutjeli, a da je on galamio, „gdje je, neću ja odgovarati za njega, vi morate znati gdje M.,“! Iako je Kulo Ibrahim tvrdio, da njegovi pripadnici PS Olovo iz 1992. godine, moraju znati gdje Žugić Milisav, ipak su svi tada šutjeli i jedni drugog pokrivali u ovome ratnom zločinu.

U ovom zločinu, Vahidina Munjića su dokumentirali njegove vlastite kolege Ibro Bešlija, Nermin Šehović, Zoran Čegar i dr., zbog čega se – kada je Munjić Vahidin došao za v.d. direktora FUP-e – svi oni, odlukom Munjića, nalaze pod suspenzijom, kao osvetu i odmazdu što su drznuli, da istražuju Vahidina Munjića, koji ih sada po svaku cijenu nastoji ostaviti bez posla. No, grudva je krenula, a Munjić treba da strepi, ne samo od istrage Tužilaštva BiH, zbog ratnog zločina, nego i od istraga na Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, zbog kriminala i koruptivno – devijantnog ponašanja.

Mnogi ćete se pitati zašto je Vahidin Munjić seksualni egzibicionista?

Odgovor je vrlo jednostavan: U noćnim satima u Vilsonovom šetalištu, u Sarajevu, Munjić je pokazao spolovilo novinarki Nikolini Veljović, koja je ga i prijavila, kasnije je seksualno napastvovao i Anu Papac, koja je FUP napustaila upravo zbog njega. I mnoge druge žene – uposlenice FUP-e, koje Munjić zajedno sa Isakom u sivim zonama naziva kurvama i prostitutkama, kao što su tako nazvali inspektoricu Marinu Zović, a onda joj je Munjić uručio Rješenje, da se ima vratiti na Policijsku akademiju F MUP-a na Vracama, gdje je bio poznati bar kurvi na kojima su kadeti vježbali.

Mnogi ćete se pitati zašto je Vahidin Munjić seksualni egzibicionista ujedno i psihopata?

Odgovor na to pitanje dali smo u članku, kao u vezanim tekstovima!

VEZANI TEKSTOVI: