ZAKON JASAN: Tužilaštvo KS na potezu zbog Škrijeljevog lažnog prijavljivanja na štetu prof. dr. Izetbegović!

Rifet i Sebija
  • Autor objave:

Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji je formiran na osnovu informacije Univerziteta u Sarajevu a koja je dostavljena od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i anonimne prijave, vezanu za vjerodostojnost javnih isprava Sebije Izetbegović sa postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.

Naime, tužilački tim je poduzimajući više radnji dokazivanja, između ostalog, privremeno oduzeo originalni primjerak indeksa Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, potom, putem međunarodne pravne pomoći uputio više zamolnica nadležnom organu Repubike Hrtavstke, te zajedno sa timom vještaka grafološke struke i uz prisustvo sudije za istrage Županijskog suda u Zagrebu, izuzeo svu relevantnu dokumentaciju sa istog fakulteta. Nakon izvršenog timskog grafološkog vještačenja, utvrđeno je da je obrazac indeksa Sebije Izetbegović autentičan i da su svi potpisi u indeksu autentični, odnosno, potpisani od strane profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Dakle, svi navodi iz prijave su provjereni i budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, Tužilaštvo KS je zaključilo da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnih djela krivotvorenje isprave, prevare, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonom Federacije BiH.

To znači da iako je UNSA kojim rukovodi Škrijelj prijavio Sebiju Izetbegović za falsifikovanje, prevare, tužilaštvo zaključuje: „Dakle, svi navodi iz prijave su provjereni i budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, Tužilaštvo KS je zaključilo da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnih djela krivotvorenje isprave, prevare, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonom Federacije BiH“.

Budući da je ova informacija prema Tužilaštvu Kantona Sarajevo potekla od rektora UNSA Rifata Škrijelja ona se u Tužilaštvu tretitala kao i prijava, kako je samo tužilaštvo oglalificiralo – Škrijelj mi se mogao naći na udaru mogao naći na udaru zakona zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Lažno prjavljivanje iz člana 347. stav 2. u vezi sa stavom 3. KZ F BiH, obzirom, da je Rifat Škrijelj počinio krivično djelo Lažno prijavljivanje – djelo propisano zakonom u Federaciji, znajući da Sebija Izetbegović nije osoba, nije učinitelj toga djela, niti bilo kojeg drugog djela propisanog KZ F BiH, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Kako saznajemo protiv Rifata Škrijelja bit će formiran predmet i poduzimat će se istražne radnje, zbog ovog krivičnog djela, a već u Tužilaštvu KS ima nekoliko predmeta koji egzistiraju protiv njega zbog kriminala i korupcije na kojim predmetima se aktivno provode istražne radnje.

Protiv rektora Škrijelja je formiran još jedan kazneni spis po dopisima Federalnog tužiteljstva F BiH, i to: T11 0 KTA 0007480 23 od 24. 01. 2023. godine, T11 0 KTA 0007480 23 od 20.02.2023. godine, i T11 0 KTA 0007818 23 od 30.05.2023. godine!

Navedeni krivični predmeti su od strane Federalnog tužilaštva F BiH proslijeđeni Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, koje je zavelo predmet pod brojem: T09 0 KTPO 183394 23. Tužilačka oznaka „KTPO“ – jest tužilačka oznaka za registar poznatih počinitelja kaznenih djela – konkretno kazneno djelo i počinilac – privredni kriminal i korupcija. Nakon ovoga od Škrijelja svi krajče. Nitko Vam ništa dobro neće i ne može reći, kada spomenete opskurnog i u svim aspektima moralno diskutabilnog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, a koliko je „prof. dr-„ ispitat će Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, zbog sumnjivog napredovanja o čemu su mediji pisali, a nakon što je Federalno tužilaštvo F BiH dostavilo 4 kaznena spisa protiv Škrijelja, gdje se između ostaloga istražuju protuzakonita napredovanja, nepoštovanje sudskih odluka, zloupotreba položaja ili ovlasti, nesavjestan rad u službi, pomoć učinitelju nakon počinjenog kaznenog djela, prikrivanje počinioca, i mogli bismo ovako u do nedogled, a tek izvlačenje novca sa UNSA.

Piše: Teolog Josip Šimić – Đinđić