ŠTA SU PRONAŠLI INSPEKTORI U DOMU ZDRAVLJA KS: Kakva je uloga Vranića i Spahića. Pacijenti mjesecima dobijali nalaze na netestiranim aparatima, direktor Baltić sve znao i ignorisao do dolaska inspekcije!

Trenutno pregledavate ŠTA SU PRONAŠLI INSPEKTORI U DOMU ZDRAVLJA KS: Kakva je uloga Vranića i Spahića. Pacijenti mjesecima dobijali nalaze na netestiranim aparatima, direktor Baltić sve znao i ignorisao do dolaska inspekcije!
  • Autor objave:

Pacijenti domova zdravlja u Kantonu Sarajevo najmanje šest mjeseci dobijali potencijalno neispravne laboratorijske nalaze jer nije bilo atesta, a nalaze su potpisivali uposlenici koji za to nemaju odgovarajuću stručnu kvalifikaciju.

Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo je polovinom prošle godine zaprimio prijavu uposlenika Laboratorijske službe JU Dom zdravlja KS o navodnim nepravilnostima u vezi sa nabavkom, korištenjem, skladištenjem i uništavanjem reagensa i radom laboratorijskih aparata bez atesta (potvrde o ispravnosti). U prijavi je, između ostalog, navedeno da laboratorijski aparati dobavljača Diamedic d.o.o. ne posjeduju potvrde o ispravnosti, odnosno da nije izvršena zakonska verifikacija medicinske opreme, te da se ne radi obavezna svakodnevna kontrola, kao ni vanjska kontrola aparata.

Ured je prijavu proslijedio Kantonalnom uredu za inspekcijske poslove KS sa zahtjevom da se izvrše provjere ovih navoda.

– Sumirajući kompletno utvrđeno stanje po okončanju inspekcijskih nadzora, utvrđene nepravilnosti odnose se na: pružanje zdravstvene usluge, odnosno obavljanje laboratorijske djelatnosti bez ugovora o redovnom preventivnom servisu, izvršenih servisa o redovnom preventivnom nadzoru, odnosno osiguranih atesta ili potvrda o funkcionalno tehničkoj ispravnosti određene opreme za laboratorijsku dijagnostiku, a što je obavezno kod sigurnog i savremenog pružanja zdravstvene usluge pacijentima – navodi se, između ostalog, u zaključku kantonalnih inspektora nakon obavljene inspekcije u Domu zdravlja KS.

Inspektori su prilikom kontrole utvrdili i niz drugih nepravilnosti, pa su tako „zatečene određene količine medicinskih sredstava proteklog roka upotrebe“.

Laboratorijske nalaze pacijenata potpisivale su osobe čije je stručno zvanje diplomirani biolog ili magistar biologije, uz ovjeru sa otisnutim faksimilom na kojem je naznačeno „biohemičar“. Dakle, biolozi su, suprotno Zakonu, imali zaključene ugovore o radu na radno mjesto biohemičara. Prema važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, biolozi ne spadaju među zdravstvene radnike, pa samim tim ne bi smjeli raditi u službama za laboratorijsku dijagnostiku u domovima zdravlja.

– Za imenovana lica nije predočen dokaz da su zdravstveni radnici, da imaju medicinsko zvanje, niti da imaju stečeno zvanje biohemičara – navodi se u nalazu kantonalne inspekcije.

Također, kantonalni inspektori prilikom kontrole nisu mogli utvrditi šta se dešava sa medicinskim otpadom ni gdje se on skladišti, jer u Domu zdravlja KS niko o tome nije vodio evidenciju?!

Važno je napomenuti da su nadležne službe zahtijevale da se izvrši kontrola ispravnosti rada laboratorijskih aparata, ali njihove zahtjeve, kako su konstatovali kantonalni inspektori, generalni direktor JU Dom zdravlja KS Abel Baltić je jednostavno ignorisao. Koordinatorica službi za laboratorijsku dijagnostiku se nakon imenovanja na tu poziciju (1.11.2021.) obratila generalnom direktoru Baltiću sa zahtjevom da se urade preventivni servisi aparata radi izdavanja atesta, ali kako je navela u svom iskazu inspektorima, nije dobila nikakav odgovor.

Direktor Baltić je reagovao tek šest mjeseci kasnije nakon prvog izvršenog inspekcijskog nadzora u OJ Dom zdravlja Novi Grad, kada su inspektori naredili da se u roku od sedam dana urade servisi i dostave atesti.

To znači da su pacijenti domova zdravlja u Kantonu Sarajevo najmanje šest mjeseci dobijali potencijalno neispravne laboratorijske nalaze jer nije bilo atesta, a pri tome su im te nalaze potpisivali uposlenici koji za to nemaju odgovarajuću stručnu kvalifikaciju!

Za utvrđene nepravilnosti kantonalna inspekcija je Domu zdravlja KS izrekla kaznu od 15.000 KM, koju je direktor Baltić uredno platio i nastavio sa radom kao da se ništa nije desilo.

KO ŠTITI ABELA BALTIĆA

Afera sa neatestiranim laboratorijskim aparatima samo je jedna od brojnih utvrđenih „nepravilnosti“ u Javnoj ustanovi Dom zdravlja KS u mandatu generalnog direktora te ustanove Abela Baltića. Falsificirane diplome, nepotizam i namještanje konkursa, sklapanje sumnjivih ugovora sa privatnim firmama…, samo su neki od „incidenata“ u kojima je sudjelovao direktor Baltić. No, bez obzira na sve, čini se da Baltić iz svake afere izlazi neokrznut. Sam nalaz Kantonalnog ureda za inspekcijske poslove o kojem pišemo bio bi sasvim dovoljna osnova za pokretanje procedure smjene direktora Baltića, ali ni Upravni odbor Doma zdravlja, ni resorni ministar to nisu inicirali.

Abel Baltić

Član 43. Statuta JU Dom zdravlja KS propisuje da generalni direktor može biti razriješen prije isteka mandata „ako je nalazom zdravstvene inspekcije ustanovljena povreda propisa i opštih akata Doma zdravlja ili nepravilnost u radu generalnog direktora“.

Istu odredbu sadrži i član 69. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, uz napomenu da „ako UO ne razriješi direktora u roku od 30 dana od dana saznanja za neki od razloga, rješenje o razrješenju direktora donosi nadležni ministar zdravstva“.

Pitanje je kako je moguće da na sve navedene nepravilnosti u radu direktora Baltića nije reagovao tadašnji kantonalni ministar zdravstva Haris Vranić?

Dokumenti koji su u posjedu Slobodne Bosne pokazuju da je Upravni odbor JU Dom zdravlja KS je tražio izjašnjenje Ministarstva zdravstva KS o inspekcijskom nalazu, ali odgovor nikada nisu dobili.

Kako nezvanično saznajemo, sada već bivši kantonalni ministar Haris Vranić bio je mjesecima pod pritiskom svog stranačkog šefa Nermina Nikšića, kao i političkog direktora SDP-a Nerina Dizdara, koji su naredili da se Baltić „ne smije dirati“. Vranić se tokom svog mandata navodno zamjerio čelnicima SDP-a na više frontova. Sporan je, između ostalog, bio finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2023. godinu, gdje je Nikšić morao da intervenira kako bi ministar Vranić dao zeleno svjetlo za njegovo usvajanje.

Nikšić je na koncu odlučio kako je najbolje rješenje da dr. Vranić bude sklonjen sa funkcije ministra zdravstva, a to je „obrazloženo“ spekulacijama koje su se pojavile u javnosti da američki ambasador Michael Murphy navodno ima spremno saopćenje o tome da je Vranić umiješan u koruptivne radnje. Podsjetimo, slično objašnjenje o „uticaju međunarodnog faktora“ lideri SDP-a dali su Ademiru Spahiću koji je trebao biti novi ministar zdravstva KS, a onda su se Nikšić i njegovi najbliži saradnici naglo predomislili u vezi sa njegovim imenovanjem.

Postavlja se pitanje kako to da brojne, do sada dokumentovane i utvrđene nepravilnosti u Domu zdravlja Kantona Sarajevo nisu interesantne ni međunarodnom, a ni SDP-ovom „faktoru“?