‘Ko je prof. dr. med Sebija Izetbegović, s jedne strane, a dušmani s druge strane – političari koji su sve zakuhali preko UNSA-e!

Sebija Izetbegović
  • Autor objave:

Prof. dr, sci. med. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista uroginekologije i subspecijalista ginekološke hirurške onkologije, te je jedna od rijetkih doktora na KCU Sarajevo, koja ima, pored specijaliste, i dvije subspecijalizacije. Ukratko, Sebija Izetbegović (rođ. Građević) je profesorica na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, te generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Rođena je 6. aprila 1960. godine u Podgorici. Živi i radi u Sarajevu.

Njezin akademski put nitko nikada nije dovodio u pitanje skoro 35 godina: bila je direktorica Opće bolnice „Dr. Abdulah Nakaš“ – nitko nikada tada njezinu diplomu i akademska zvanja nije dovodio u pitanje. Potom je bila jedan mandat Generalna direktorica KCUS-a – nitko u prvom mandatu nije dovodio njezinu akademski put u pitanje. Potom je imenovana na drugi mandat Generalne direktorice KCUS-a, te pred kraj mandata kreću udari na njezinu akademsku karijeri, a odvijali su se tako što je sve politički inicirano preko gurua i mrcine u službi politike Rifata Škrijelja.

Na press konferenciji rektor UNSA Rifat Škrijelj je priznao: „Škrijelj priznao da je provjera diplome Sebije Izetbegović politički inicirana, kod Konakovića je u pitanju cijela generacija…“, gdje između ostaloga kazao: U tom konkretnom slučaju je sve provjereno i nalazi se u sistemu UNSA – rekao je Škrijelj, obrazlažući i to da je provjera diplome Sebije Izetbegović inicirana od politike, ali da UNSA nije bio pod utjecajem politike u svom radu…”Politički neistomišljenici inicirali su provjeru”, precizirao je Škrijelj, “i diplome Sebije Izetbegović i Elmedina Konakovića”. Škrijelj tvrdi da su se UNSA i on našli “između dvije vatre”.“!

Škrijeljeve riječi izgovorene na jučerašnjoj press konferenciji izravan su dokaz da politika diktira procesima na UNSA-e.

Po nalogu političkih mentora, brutalno i huškačko – medijski orkestrirano se krenulo na prof. dr. Sebiju Izetbegović, a ogavne naslove koji niti ijedan profesionalan novinar ne bi napisao, ne treba ni govoriti.  Potom je Škrijelj brutalno krenuo dezavuirajući Senat UNSA, a u stvari će on jedini dizati sapune u KP Zenici (još malo vidjet ćete), brutalno krenuvši da gazi bogatu akademsku karijeru prof. dr. Izetbegović, koju nitko nikada nije doveo u pitanje osim politike i orangutana Rifata Škrijelja.

Krenulo je oduzimanje diploma, zvanja i slično, ali je Općinski sud u Sarajevu zaustavio Škrijelja u njegovoj nezakonitosti, toliko da je čak advokat Rifata Škrijelja uvrijedio sud kako pojma nemaju i kako postupajuća sutkinja pojma nema i da je nestručna.

Naime, Općinski sud u Sarajevu i to sudija Milica Filipović, postupajući u pravnoj stvari tužitelja-predlagatelja Prof. dr. Sebija Izetbegović iz Sarajeva, ulica××××, zastupan po punomoćniku Esad Oruč, advokatu iz Advokatskog društva „ Oruč & Co „ iz Sarajeva, protiv tuženog-protivnika predlagatelja: Univerzitet u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 7/2 Sarajevo, koga zastupa rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, a ove punomoćnik Enver Smajkan advokat iz Sarajeva radi određivanja mjere osiguranja, nakon održanog ročišta dana  16.06.2023. godine, donio je dana 22.06.2023. godine sljedeće:

R  J  E  Š  E  N  J  E:

Usvaja se prijedlog za određivanje mjere osiguranja pa se određuje mjera osiguranja kojom se odlaže izvršenje Zaključka protivnika predlagatelja, odnosno Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine i Rješenja protivnika osiguranja, broj: 0101-4307/23 od 24. 04. 2023. godine kojim je poništen upis u Matičnu knjigu doktora nauka koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu, te zabranjuje protivniku predlagatelja da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršavanju naprijed navedenog Zaključka i Rješenja, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji će biti pokrenut od strane Predlagatelja osiguranja u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sudskoj mjeri osiguranja.

Budući da je Sud usvojio mjeru osiguranja u korist prof. Izetbegović, Škrijeljevi akti stavljeni su van snage.

Na ovaj način Škrijelj je zaustavljen u provođenju nezakonitih radnji oko akademskog puta prof. dr. Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a. Dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je na sjednici Senata UNSA jasno i glasno rekla, te istakla, da to što Rifat Škrijelj radi i način na koji radi u vezi akademske karijere prof. dr. Izetbegović Sebije je u potpunosti nezakonito. „To ne može tako, ako itko zna onda ja znam“ – reći će mi na sastanku prof. dr. Zinka Grbo, dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu. Progon prof. dr. Sebije Izetbegović od strane opskurnog Rifata Škrijelja je politički motiviran postupcima koji se provode u svrhu ostvarenja određenih političkih agendi, kao i u cilju njezine lične diskreditacije. Način na koji se to radi, zasigurno će ostati upamćen kao mračni period autokratskog vladanja rektora Škrijelja Univerzitetom u Sarajevu, koji se u svom osvetničkom porivu ne suspreže instrumentalizirati Senat Univerziteta, niti na najgrublji način zloupotrijebiti važeće postupke i procedure. Rifat Škrijelj postao je toliko prepotentan, i da ne kažem moćan (malo sutra), da su ga prozvali Ramzes, a od UNSA napravio je Egipat – čistu pustinju u kojem profesori vape za vodom.

Naime, po nalogu Univerziteta u Sarajevu, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu formirana je Ad hoc komisija, koja je imala zadatak da utvrdi detalje oko akademskog napredovanja prof. dr. Sebije Izetbegović. Generalna direktorica Univerzitetskog Kliničkog Centra u Sarajevu (KCUS), prof. dr. sci. med. Sebija Izetbegović, ipak je uredno svoj akademski put završila, što je potvrdio i nalaz Kantonalne inspekcije za visoko obrazovanje, Ad hoc komisije Medicinskog fakulteta, koja komisija je formirana po nalogu Univerziteta u Sarajevu, kao i jednoglasne odluke NNV Medicinskog fakulteta UNSA, kojima je neopozivo potvrđeno da je njezin akademski put uredan! No, ovaj se nalaz rektoru Škrijelju nije svidio, pa je formirao proizvoljno drugu komisiju.

Potom je Škrijelj na prijedlog opskurnog Muhameda Ajanovića, gay dečka, koji plaća druge muškarce da mu prave djecu sa drugim ženama, a potom ih on prisvaja sebi, kako bi prikrio svoju seksualnu orijentaciju, a na gay paradi nije bio. Tužno i žalosno. Ajanović je u dogovoru sa Škrijeljem formirao „odjednom“ tzv. Univerzitetsku komisiju, iako je prva komisija sa Medicinskog fakulteta – Ad hoc tijelo potvrdilo da je sve uredu sa akademskim putem prof. Izetbegović, što je potvrđeno jednoglasnom odlukom NNV Medicinskog fakulteta UNSA, kojima je neopozivo potvrđeno da je njezin akademski put uredan! No, ovaj se nalaz rektoru Škrijelju nije svidio, pa je formirao proizvoljno drugu komisiju, gurnuvši u istu Muhameda Ajanovića.

Ta komisija, osim prof. dr. Darka Tomaševića, donosi dijametralno suprotan nalaz od nalaza struke, te tvrde da nije sve uredu sa akademskim zvanjima prof. Izetbegović te predlažu poništenje diplome. Svi članovi komisije, osim prof. dr. Darka Tomaševića, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta, su potpisali prijedlog za oduzimanje akademskih zvanja prof. Izetbegović.

Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Darko Tomašević, bio je protiv oduzimanja zvanja Izetbegović, objasnivši, da “nema moralne sigurnosti, da takvo što treba činiti”, te nije ni potpisao prijedlog komisije za oduzimanje zvanja prof. Izetbegović, o čemu smo pisali.

Krenule su glasine, potom anonimne prijave i prijave sa UNSA-e, protiv prof. Izetbegović, da je „prof. dr. Sebija Izetbegović u svome akademskom putu nešto falsfikovala ili nekoga prevarila, da se domogne titula“, no i ova laž, više nazovi kleveta, je ubrzo provaljena intenzivnom istragom Tužilaštva Kantona Sarajevo. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu je svojim saopćenjem od 17. 07. 2023. godine, izdalo saopćenje, kako se neće provesti istraga protiv prof. dr. Sebije Izebegović, jer je provjerama utvrđeno, da je sva njezina papirologija oko akademskog napredovanja i puta autentična:

Tužilaštvo KS navodi: „Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji je formiran na osnovu informacije Univerziteta u Sarajevu a koja je dostavljena od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i anonimne prijave, vezanu za vjerodostojnost javnih isprava Sebije Izetbegović sa postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo. Naime, tužilački tim je poduzimajući više radnji dokazivanja, između ostalog, privremeno oduzeo originalni primjerak indeksa Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, potom, putem međunarodne pravne pomoći uputio više zamolnica nadležnom organu Repubike Hrtavstke, te zajedno sa timom vještaka grafološke struke i uz prisustvo sudije za istrage Županijskog suda u Zagrebu, izuzeo svu relevantnu dokumentaciju sa istog fakulteta. Nakon izvršenog timskog grafološkog vještačenja, utvrđeno je da je obrazac indeksa Sebije Izetbegović autentičan i da su svi potpisi u indeksu autentični, odnosno, potpisani od strane profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.  Dakle, svi navodi iz prijave su provjereni i budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, Tužilaštvo KS je zaključilo da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnih djela krivotvorenje isprave, prevare, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonom Federacije BiH“. 

OVO JE ISTINA O DIPLOMI PROF. DR. SEBIJE IZETBEGOVIĆ – KOMISIJA ZA DOKTORSKU DISRETACIJU: “Dr. Sebija Izetbegović je stekla stupanj doktora medicinskih nauka!

VIŠE NA: https://www.youtube.com/watch?v=IbqzxUZoklA

Na youtube videu: „Nakon vijećanja, predsjednik Komisije prof. dr. Asim Kurjak je svečano objavio Odluku da je kandidatkinja mr. dr. Sebija Izetbegović s uspjehom obranila doktorsku disertaciju i time stekla pravo na znanstveni stupanj doktora medicinskih znanosti”, pisao je sarajevski tjednik, dodajući da su „Odluku potpisali predsjednik Komisije prof. dr. Asim Kurjak, članovi Komisije prof. dr. Idriz Bukvić i doc. dr. Senad Mehmedbašić te oponent doc. dr. Jadranka Dizdarević. Nedugo nakon što je sarajevski list objelodanio te dokumente dr. Kurjak se pojavio na Televiziji N1 i izjavio ono što smo naveli na početku ovog teksta – da „prihvaća činjenicu da je pred nas četvoro ona branila doktorat”, odnosno „da je taj doktorat legalan i legitiman”.

Protiv rektora Škrijelja je formiran još jedan kazneni spis po dopisima Federalnog tužiteljstva F BiH, i to: T11 0 KTA 0007480 23 od 24. 01. 2023. godine, T11 0 KTA 0007480 23 od 20.02.2023. godine, i T11 0 KTA 0007818 23 od 30.05.2023. godine! Navedeni krivični predmeti su od strane Federalnog tužilaštva F BiH proslijeđeni Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, koje je zavelo predmet pod brojem: T09 0 KTPO 183394 23. Tužilačka oznaka „KTPO“ – jest tužilačka oznaka za registar poznatih počinitelja kaznenih djela – konkretno kazneno djelo i počinilac – privredni kriminal i korupcija. Nakon ovoga od Škrijelja svi krajče. Nitko Vam ništa dobro neće i ne može reći, kada spomenete opskurnog i u svim aspektima moralno diskutabilnog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, a koliko je „prof. dr-„ ispitat će Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, zbog sumnjivog napredovanja o čemu su mediji pisali, a nakon što je Federalno tužilaštvo F BiH dostavilo 4 kaznena spisa protiv Škrijelja, gdje se između ostaloga istražuju protuzakonita napredovanja, nepoštovanje sudskih odluka, zloupotreba položaja ili ovlasti, pomoć učinitelju nakon počinjenog kaznenog djela, prikrivanje počinioca, lažno prijavljivanje, i mogli bismo ovako u do nedogled, a tek izvlačenje novca sa UNSA.

Nakon ovoga formiran je kazneni spis protiv Škrijelja, zbog lažnog prijavljivanja o čemu smo pisali

VIŠE NA:

1.     https://podlupom.ba/zbog-laznog-prijavljivanja-na-stetu-prof-dr-izetbegovic-sebije-tuzilastvo-f-bihformiralo-predmet-protiv-rektora-unsa-rifata-skrijelja/

2.    https://www.faktor.ba/vijest/skrijelj-priznao-da-je-provjera-diplome-sebije-izetbegovic-politicki-inicirana-kod-konakovica-je-u-pitanju-cijela-generacija/205040

Piše: Teolog Josip Šimić – Đinđić