BRUKA I SRAMOTA: Imamo rektora UNSA Rifata Škrijelja zv. Mrcina, koji tvrdi da indeks nije javna isprava. Šta kaže Zakon?!

Trenutno pregledavate BRUKA I SRAMOTA: Imamo rektora UNSA Rifata Škrijelja zv. Mrcina, koji tvrdi da indeks nije javna isprava. Šta kaže Zakon?!
  • Autor objave:

Nedavno je Rifat Škrijelj davajući svoje dekadentne intervju i intelektualno i moralno diskutabilne i inferiorne izjave, bez kredibiliteta i integriteta s obzirom da je srozao imidž Univerziteta u Sarajevu o čemu smo pisali.

Tako je Škrijelj za portal Klix.ba, govoreći o prof. dr. Sebiji Izetbegović, kazao rektor slijedeće: „…Meni je drago što gospođa Izetbegović nema krivične odgovornosti, a to što nema dokumente neka dokažu na sudu. Čist račun duga ljubav između mene i njenih advokata. Dodao je i da indeks nije dokument nije javna isprava, te je pozvao Sebiju Izetbegović da pokaže diplomu magistra i uvjerenje o položenim ispitima u Zagrebu“!

O kakvoj se ličnosti nazovi neznalici Škrijelju radi najbolje prethodno govori. Prema Pravilniku o sadržaju javnih isprava – član 2, koje izdaju visokoškolske ustanove na Kantonu Sarajevo taksativno se u članu od tački a) do k) navode javne isprave, u stavu 2 istog člana se navode „ostale javne usprave, koje izdaju visokoškolske ustanove na području KS, a to jesu: indeks, ispisnica…

Prof. dr. Sebija Izetbegović je pokazala da ima i položene ispite u Zagrebu.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji je formiran na osnovu informacije Univerziteta u Sarajevu, a koja je dostavljena od Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i anonimne prijave, vezanu za vjerodostojnost javnih isprava Sebije Izetbegović sa postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

SAOPĆENJE TUŽITELJSTVA KS OD 18. 07. 2023. GODINE – DONESENA NAREDBA O NEPROVOĐENJU ISTRAGE U PREDMETU PROVJERE VJERODOSTOJNOSTI INDEKSA SEBIJE IZETBEGOVIĆ:

 Kako je potvrđeno iz Tužilaštva, iz prijave i pratećih spisa očigledno je da prijavljeno djelo nije krivično djelo. Tužilački tim je poduzimajući više radnji dokazivanja, između ostalog, privremeno oduzeo originalni primjerak indeksa Sebije Izetbegović sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, potom, putem međunarodne pravne pomoći uputio više zamolnica nadležnom organu Repubike Hrvatske, te zajedno sa timom vještaka grafološke struke i uz prisustvo sudije za istrage Županijskog suda u Zagrebu, izuzeo svu relevantnu dokumentaciju sa istog fakulteta. Nakon izvršenog timskog grafološkog vještačenja, utvrđeno je da je obrazac indeksa Sebije Izetbegović autentičan i da su svi potpisi u indeksu autentični, odnosno, potpisani od profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu – saopćilo je Tužilaštvo.

Za portal Klix.ba Škrijelj je rekao: „…Dodao je i da indeks nije dokument nije javna isprava, te je pozvao Sebiju Izetbegović da pokaže diplomu magistra i uvjerenje o položenim ispitima u Zagrebu“! Prof. dr. Sebija Izetbegović je pokazala i dokazala da je ispite i u Zagrebu položila, što proizlazi iz saopćenja Tužilaštva KS, ali opskurna mrcina ne odustaje. Ničija nije do zore gorjela, pa neće ni Škrijeljeva!

Piše: Teolog Josip Šimić – Đinđić