V.D. DIREKTORA FUP-e VAHIDIN MUNJIĆ PREKO AVAZA 06.06.2023. GODINE NAJAVIO, MUNJIĆ ISPUNIO: Glavnom inspektoru Ibri Bešliji ukinuta sigurnosna dozvola!

Trenutno pregledavate V.D. DIREKTORA FUP-e VAHIDIN MUNJIĆ PREKO AVAZA 06.06.2023. GODINE NAJAVIO, MUNJIĆ ISPUNIO: Glavnom inspektoru Ibri Bešliji ukinuta sigurnosna dozvola!
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Nakon što je seksualni egzibicionista i manijak v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH, Vahidin Munjić, imenovan na tu funkciju odlukom Vlade Federacije BiH, suprotno Zakonu o unutarnjim poslovima F BiH, o čemu nadležno Sarajevsko tužilaštvo vodi istražne radnje protiv Munjića i čelnika Vlade F BiH, o čemu je BHRT izvijestio u svojim dnevnicima i vijestima, Munjić ne prestaje, sa šikanom svojih uposlenika FUP-e.

LINK: https://bhrt.ba/tu%C5%BEila%C5%A1tvo-ks-provodi-istra%C5%BEne-radnje-zbog-imenovanja-v-d-direktora-fup-a

Tako je Avaz još 06.06.2023. godine u svome članku pod nazivom: „Osmicin čovjek: Ibro Bešlija smijenjen, nije više šef krim odjela FUP-a, evo gdje ga šalju“ od 06.06.2023. godine, a u sklopu kojeg članka je Avaz već tada najavio, da bi „Ibro Bešlija mogao ostati bez posla, da će letjeti iz Uprave policije FUP-e, da će ostati bez sigurnosne dozvole i da nije jedini, jer Munjić želi dovesti red u FUP“:

DOKAZ: https://avaz.ba/vijesti/bih/835608/osmicin-covjek-ibro-beslija-smijenjen-nije-vise-sef-krim-odjela-fup-a-evo-gdje-ga-salju

I dok se Munjić lažno predstavlja, kao netko „ko želi dovesti red u FUP-u“, i sam mu vlada nered, jer ‘ko je imalo upućen u rad Munjića znat će ili mora znati, da sve što Vahidin Munjić poduzima ili je poduzeo u prethodnom periodu vezano za uposlenike FUP-e bazirano je na osveti, odmazdi i revanšizmu, koje preko Munjića sprovodi Aljoša Čampara, Ramo Isak, a dijelom i sam Vahidin Munjić, kako bi samozadovoljio svoju osvetu prema Bešliji, kao osvetu Ibri Bešliji iz tri razloga:

  1. Ibro Bešlija je u svojstvu glavnog inspektora FUP-e u ime te policijske agencije potpisnik Izvještaja o počinjenju krivičnih djela protiv tadašnjeg ministra FMUP-a, Aljoše Čampare i što su pod njegovom obradom bili i drugi ljudi, koji su „odjednom“ naglo preko politike postali nadređeni Ibri Bešliji, dok je Munjić imenovan za v.d. direktora FUP-e upravo na prijedlog tadašnjeg ministra unutarnjih poslova F BiH Aljoše Čampare, odnosno aktuelnog ministra F MUP-a Rame Isaka, pa se Aljoša Čampara upravo preko Vahidina Munjića, a Munjić u znak zahavalnosti Čampari što ga je predložio na tu funkciju, osvećuje i revanšira Ibri Bešliji, zbog dostavljenog Izvještaja o počinjenju krivičnih djela protiv tadašnjeg ministra FMUP-a, Aljoše Čampare, kojeg potpisuje Bešlija, obzirom da tadašnji ministar F MUP-a Aljoša Čampara nikada nije mogao staviti pod svoju političku komandu Ibru Bešliju, kao glavnog inspektora FUP-e;
  • Prije imenovanja Vahidina Munjića za v.d. direktora FUP-e, Ibro Bešlija je neposredno prije imenovanja Munjića na tu funkciju upozorio aktuelnog ministra F  MUP-a Ramu Isaka, koji je podržao prethodni prijedlog svoga prethodnoga Aljoše Čampare, da se na funkciju v.d. direktora FUP-e instalira Munjić Vahidin, dakle Bešlija je upozorio svojim dopisom ministra Isaka, da bi imenovanje Vahidina Munjića za v.d. direktora FUP-e bila klasična zloupotreba položaja ili ovlasti, i suprotno članu 45. stav 3. Zakona o unutarnjim poslovima F BiH, obzirom, da Munjić nikada nije obavljao poslove kriminalističke policije, a što je temeljni uvjet prema Zakonu o unutarnjim poslovima F BiH, da bi obavljali posao v.d. direktora FUP-e, kako Zakon i propisuje;
  • Treći razlog identičan je drugom: dopis Ibre Bešlije upućen Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova F BiH, ministru Rami Isaku, prije imenovanja Munjića za v.d direktora FUP-e, kojim dopisom Bešlija pravilno ukazuje, da bi imenovanje Vahidina Munjića za v.d. direktora FUP-e bila klasična zloupotreba položaja ili ovlasti i suprotno Zakonu o unutarnjim poslovima F BiH – članu 45. stav 3. istog Zakonika, obzirom da Munjić nikada nije obavljao poslove kriminalističke policije, dok navedeni Zakon i član i stav upravo propisuje slijedeće: „Ako je i zamjenik direktora policije spriječen obavljati dužnosti navedene u stavu (2) ovog člana, zbog pravnih ili drugih razloga, direktora policije zamjenjuje rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se obavljaju poslovi kriminalističke policije sve dok direktor policije ne bude u stanju ponovo preuzeti svoju dužnost ili dok se ne imenuje novi direktor policije“, pa je prema ovome zakonskom članu i stavu, Ibro Bešlija bio jedini tada rukovodilac organizacijske jedinice FUP-e – Federalne istražne službe kriminalističke policije FUP-e, da bude umjesto Munjića, imenovan za v.d. direktora FUP-e, ali zbog političkih i drugih razloga nije, te je Munjić upoznat sa dopisom Bešlije stvorio pogodan trenutak, da se osveti Bešliji, zbog navedenog dopisa, jer je dopis bio karaktera koji je imao za cilj da se na legalan i legitiman način spriječi imenovanje Munjića za v.d. direktora FUP-e uz pozivanje na Zakon o unutarnjim poslovima F BiH;

Upravo iz prethodna tri razloga, Vahidin Munjić, dolazeći na poziciju v.d. direktora FUP-e, naravno nezakonito, iz šikanirao je stotine inspektora FUP-e, stvorio mobing nad istima, zbog čega je postao predmetom istrage Sarajevskog tužilaštva, inspektorice i uposlenice FUP-e, zajedno sa Ramom Isakom, naziva kurvama i prostitutkama, inspektore FUP-e ostavlja bez posla, zbog čega je na posljetku i imenovan na tu funkciju – „da pomete sve koji su smetali i koji trenutno smetaju Aljoši Čampari i Rami Isaku“!

Munjić je razorio Federalnu upravu policije, degradirao najbolje inspektore premještanjem na druge položaje, kreirao, stvorio i u tu policijsku agenciju unio atmosferu terora, straha, osvete i revanšizma, onemogućio istrage u ozbiljnim predmetima, te inspektore koji su radili na krupnim predmetima makao, a postavio podobne, a ne sposobne, unio kaos u FUP, koji pokušava preko Avaza imputirati drugima, obzirom, da jutrošnja naslovna stranica niskotiražnog Avaza, spominje Bešliju u negativnom kontekstu nastojeći stvoriti – preko naslova – lažni narativ, da je „haos u FUP-u nastao zbog Bešlije“!

Svakom pravniku je poznato, da ministar Ministarstva sigurnosti BiH potpisuje i daje sigurnosnu dozvolu, pa ostaje nejasno, kako je Munjić Vahidin, kao v.d. direktora FUP-e, oduzeo ovu sigurnosnu dozvolu – provjeru, Ibri Bešliji, kad istu daje, potpisuje i oduzima državni ministar sigurnosti BiH, uz obavezno mišljenje OSA-e BiH, a ne Munjić. Nasuprot, bezakonje Munjića u drugom smislu ogleda se u tome što je Bešlija na bolovanju, pa se i nisu smjele poduzimati nikakve radnje prema njemu.

I u konačnici – presmiješan je jutrošnji naslov na naslovnici Avaza, da je „Bešlija surađivao sa kriminalcima“, podcrtavajući u naslovu to kao haos u FUP-u. S kim će inspektori policijskih agencija i tužilaštva surađivati, ako neće sa prikrivenim istražiteljima, koji se infiltriraju u kriminalne strukture, surađuju sa kriminalcima, pa ih na kraju „otkucaju“! Zar i sva tužilaštva u BiH ne surađuju sa kriminalcima, sklapajući nagodbe, dajući imunitet od kaznenog progona u zamjenu za korisne informacije (suradnja), amnestirajući neke od krivičnog progona u zamjenu za svjedočenje protiv svojih šefova kriminalnih struktura za koje su do jučer radili…, da bi policajac izvukao korisne informacije od kriminalaca u pogledu otkrivanja kojeg krivičnog djela, logično je da mora sjediti sa njim i pričati, kao što sjede i svi tužioci prilikom ispitivanja! Avaz kaže: “policajci FUP-a radili s kriminalcima”! Pa s kim će, neće s poštenim ljudima, posao im je da, hapse kriminalce, sjede s njima, ispituju kriminalce i od njih izvlače korisne informacije u pogledu otkrivanja krivičnih djela i njihovih počinitelja, bilo u Agenciji ili van policijske agencije!

I u konačnici da zaključimo:

Zadatak Munjića, a što je svima u FUP-u poznato, je da do isteka, mandata na čelu FUP-e, koliko je imenovan na tu funkciju na 3 mjeseca, pomete i degradira sve inspektore, koji nisu po ukusu aktuelne politike, Rame Isaka i Aljoše Čampare, pa i samog Munjića iz osobnih ostrašćenih malicioznih apetita spram Bešlije, kako je prethodno opisano!

Jedno je sigurno – Federalna uprava policije je kao policijska agencija zbog politike koja se trenutno provodi i kreira u njoj – rasturena!

VEZANI TEKST: https://podlupom.ba/s-druge-strane-sudija-suda-bih-ko-podmece-i-kreira-afere-inspektorima-fup-e-nerminu-sehovicu-i-ibri-besliji/