S DRUGE STRANE: SUDIJA SUDA BiH: „’KO PODMEĆE I KREIRA AFERE INSPEKTORIMA FUP-e NERMINU ŠEHOVIĆU I IBRI BEŠLIJI“!

Trenutno pregledavate S DRUGE STRANE: SUDIJA SUDA BiH: „’KO PODMEĆE I KREIRA AFERE INSPEKTORIMA FUP-e NERMINU ŠEHOVIĆU I IBRI BEŠLIJI“!
  • Autor objave:

Autor teksta je sudija Suda BiH čije ime ostaje anonimno!

Najkraće rečeno, ostao sam zapanjen, kada sam jutros, sasvim slučajno, surfajući po Facebook-u, naletio „naletom“ na naslovnicu niskotiražnog tiska Dnevnog avaza, čiji je utemeljitelj Fahrudin Radončić, koji je u akciji Državnog tužiteljstva BiH hapšen, pritvaran, i optužen bio za koruptivna krivična djela iz oblasti organiziranog kriminala i korupcije, ali je na kraju na čudnovat način oslobođen, o čemu neću ovdje o tome, jer bi u protivnom izvrgnuo krivičnom progonu i šikani najmanje dvoje svojih kolega sudija Suda Bosne i Hercegovine – mojih prijatelja.

Ostao sam zapanjen, kada je Dnevni avaz, oslanjajući se na iskaz hapšenog kriminalca Danijela Dade Džafića, čiji je iskaz u svakom smislu ne kredibilan, svjedočeći pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, u kaznenom predmetu ubojstva dvojice sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, kazao, kako su „inspektori Federalne uprave policije Nermin Šehović i Ibro Bešlija, po nalogu bivšeg direktora OSA-e BiH Osmana Mehmedagića – Osmice, došli da razgovaraju u jednom objektu sa Džafićem, te da mu je navodno Šehović Nermin dao ceduljicu da napišu koliku cifru novca žele za informacije o ubistvu dvojice pripadnika MUP-a KS, da će mu amnestirati bilo koje kazneno djelo itd…“.

U javnosti se  – preko Dnevnog avaza – želi stvoriti lažni narativ i predstava, da su Šehović i Bešlija bili neki „specijalni i posebni“ inspektori FUP-e, koji su slušali naloge i upute Osmana Mehmedagića, tadašnjeg direktora OSA-e BiH.

Sve, da su navodi Džafića i točni, sve što su Šehović i Bešlija poduzimali, i ako su poduzimali, (jer sada može biti i da nisu), u skladu je sa njihovim operativnim radom u otkrivanju počinilaca krivičnog djela dvostrukog ubistva sarajevskih policajaca, te se iz iskaza Džafića – ako ga uzmemo vjerodostojnim – ne naziru nikakve inkriminacije koje bi egzistirale na strani Šehovića i Bešlije. Ako je navodno inspektor FUP-e Nermin Šehović izvadio ceduljicu i rekao Džafiću da napiše cifru koliku želi, za korisne informacije o ubistvu sarajevskih policajaca, u tome nema ništa inkriminirajuće po Šehovića, jer i sve druge zemlje, posebno SAD raspisuju višemilijunske nagrade za građane – za korisne informacije o nekom inkriminiranom događaju, ‘ko ih dostavi organima gonjenja i agencijama za provođenje zakona.

Inspektor FUP-e dr. sci. Nermin Šehović

Nije li i Vlada KS, prije 3-4 godine raspisala novčanu nagradu od preko 50 hiljada maraka, namijenjenih svakom građaninu BiH za korisne informacije, koje donese gdje se nalazi Edin Gačić, koji je ubio nekoliko ljudi između ostaloga i pripadnika FUP-e?! Naravno, da jeste!

Jutros na naslovnici Avaza čitam vijest: „Sky uhvatio i FUP-ovce?!“ – pri čemu je posebno važno obratiti da na kraju Avaz navodi interpukcije „?!“, što znači da ni oni sami nisu sigurni, da li je to tako. Posebno zabrinjava udar na inspektora FUP-e Nermina Šehovića, koji je do jučer, bio dokazani heroj, na otkrivanju i procesuiranju počinilaca ubistva Dženana Memića, kao i onih koji su skrivali ovo ubistvo. Nije li do jučer Avaz sam hvalio inspektora Nermina Šehovića i u zvjezdane staze ga zakivao, kao poštenog i radišnog inspektora?! Naravno da jeste! Pa zašto uvijek Avaz, ono što pljuje na kraju liže i obratno, što hvali opet pljuje, pa liže!? Gdje su “dokazani” borci za pravdu Muriz Memić i Ifet Feraget da brane Šehovića od neviđene medijske hajke?!

Inspektor FUP-e, glavni inspektor Ibro Bešlija

Nije jasno, zašto Avaz problematizira, (ne)činjenicu, da je navodno Osman Mehmedagić poslao inspektore FUP-e Šehovića i Bešliju, da obave razgovor sa kriminalcem Džafićem u pogledu pribavljanja korisnih informacija, ‘ko je ubio sarajevske policajce?! Pa u svim normalno uređenim europskim zemljama, šef tajne službe usko surađuje sa ovlaštenim policijskim službenicima u cilju zaštite života građana i ljudi, posebno kada se ima u vidu, da je ubistvo sarajevskih policajaca bio pucanj na državu – terorizam.

Da razjasnimo!

Inspektori FUP-e Bešlija i Šehović nisu nigdje sklonjeni. Dolaskom seksualnog egzibicioniste Vahidina Munjića, koji je na prijedlog Aljoše Čampare i Rame Isaka suprotno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima F BiH imenovan za v.d. direktora FUP-e, Bešlija je, odlukom Munjića, sklonjen sa mjesta glavnog inspektora FUP-e, kao revanšizam Aljoše Čampare, obzirom, da je FUP podnio protiv Aljoše Čampare Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, a koji izvještaj potpisuje upravo Bešlija.

Vahidin Munjić, kao v.d. direktora FUP-e, ispunjavajući želje Aljoše Čampare i Rame Isaka, kao osvetu i revanšizam, je spremio Bešliji rješenje, kojim ga sklanja sa mjesta glavnog inspektora FUP-e, i imenuje za šefa Detašmana FUP-e u Tuzli.

Drugi razlog, zbog čega je Ibro Bešlija sklonjen sa mjesta glavnog inspektora FUP-e jest taj, što je neposredno prije imenovanja Munjića za v.d. direktora FUP-e, Bešlija svojim dopisom upozorio Federalno ministarstvo unutarnjih poslova F BiH, ministra Ramu Isaka, da je predlaganje Munjića za v.d. direktora FUP-e, a nakon što je Ensadu Kormanu istekao mandat, klasična zloupotreba i suprotno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima F BiH članu 45. stav 3. istog Zakona, a o čemu Tužilaštvo Kantona Sarajevo poduzima istražne radnje, zbog osnova sumnje, da je Vahidin Munjić odlukom Vlade F BiH po prijedlogu ministra Rame Isaka, imenovan suprotno Zakonu o unutarnjim poslovima F BiH, o čemu je u vijestima BHRT, 1, 2 i 3 izvijestio u svome dnevniku

VEZANI LINK – obavezno pročitati: https://bhrt.ba/tu%C5%BEila%C5%A1tvo-ks-provodi-istra%C5%BEne-radnje-zbog-imenovanja-v-d-direktora-fup-a

Ne postoje dokazi, da su inspektori FUP-e Ibro Bešlija i Nermin Šehović, koristili bilo Sky ili Anom aplikaciju, te preko istih vršili i dogovarali nezakonite radnje kažnjive po Krivičnom zakonu Federacije BiH, odnosno BiH. Postoje samo glasine, paušalne i proizvoljne, ničim utemeljene, osim na pokušaju fingiranja bilo disciplinskog ili krivičnog postupka protiv istih.

Moj kolega, sudija Državnog suda BiH Branko Perić je u izricanju prvostepene presude u predmetu „Zijad Mutap i dr.“, u svojstvu predsjednika sudskog vijeća, kazao: U BiH postoje jedne Dnevne novine (implicirajući na Avaz), u kojima se podmeću i kreiraju sve afere, koje završavaju istragama i optužnicama koje redovito padaju na sudu“! Nakon ove rečenice i oslobađajuće presude u predmetu „Zijad Mutap i dr“ (op.a predmet: Dženan Memić) kolega sudija Perić je bio izvrgnut medijskom terorizmu od strane Dnevnog avaza, i ne samo on, nego i mnogi drugi, kojima su životi zagorčani ili uništeni neistinitim objavama Avaza.

Samo Tužilaštvo Kantona Sarajevo je više puta u svome izjašnjenju kazalo, da u otkrivanju počinilaca ubistva sarajevskih policajaca sudjeluju sve policijske agencije u BiH: SIPA, MUP KS, OSA BiH, FUP F BiH, MUP RS-a, te strane obavještajne službe, samo iz ove rečenice se da zaključiti, da nitko od inspektora nije vodio nikakve privatne istrage, nego sve što je poduzimano – poduzimano je u svrhu operativnog policijskog rada agencija za provođenje zakona u otkrivanju počinilaca krivičnog djela ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Da je bilo išta inkriminirajuće po inspektore FUP-e Nermina Šehovića i Ibru Bešliju – ako uzmemo vjerodostojnim iskaz Danijela Dade Džafića prethodno opisan – Kantonalno tužiteljstvo u Sarajevu pokrenulo bi odavno krivični postupak i protiv Šehovića i Bešlije, jer je Tužilaštvo Kantona Sarajevo prilikom saslušanja Džafića Danijela zv. Dado, odavno bilo upoznato sa navodnim aktivnostima (ako ih je bilo) inspektora FUP-e Bešlije i Šehovića.

Avaz „problematizira“, kako navodno Sky poruke razotkrivaju ulogu inspektora FUP-e Ibre Bešlije i Nermina Šehovića u suradnji sa OSA-om BiH! U čemu je problem, kada sa OSA-om surađuju i sve druge policijske agencije u BiH i regionu, uključujući i tužilaštva u BiH, te suradnja sa Obavještajno – sigurnosnom agencijom BiH, koja je Ustavom BiH utemeljena, koja je kičma svake države je čin patriotizma!

Avaz u svome pisanju želi nametnuti lažni narativ, da je suradnja spomenutih inspektora FUP-e, sa OSA-om BiH na čijem je čelu tada bio Osman Mehmedagić – Osmica, koji je odlukom Vijeća ministara BiH imenovan legalno na tu funkciju, dakle želi stvoriti narativ, da je ta suradnja krivično djelo!

OSA BiH je državna institucija Bosne i Hercegovine, čija je uloga, da u suradnji sa ostalim službama i policijskim agencijama za provođenje zakona, otkriva i procesuira prijetnje po nacionalnu sigurnost i njezine građane, te sudjeluje i usko surađuje sa tužilaštvima u BiH u otkrivanju krivičnih djela i njihovih počinilaca, pa se postavlja opravdano i logično pitanje, šta ima sporno i inkriminirajuće u tome, ako ćemo vjerovati iskazu Danijela Džafića zv. Dado, što su dvojica inspektora FUP-e Nermin Šehović i Ibro Bešlija, po uputama tadašnjeg direktora OSA-e BiH Osmana Mehmedagića – Osmice, otišli, da obave jedan operativni razgovor sa Džafićem za kojeg su tada vjerovali, da bi mogao imati saznanja ‘ko je počinilac ubistva sarajevskih policajaca!

Sve što su činili, i ako su to činili, u skladu je sa njihovim operativnim policijskim ovlaštenjima u dobroj namjeri, da pomognu nadležnom tužilaštvu u otkrivanju počinilaca ubistva sarajevskih policajaca, bilo toga kaznenog djela ili bilo kojeg drugog kaznenog djela, te u tome cilju nije bilo  nikakve privatne istrage, jer da je bilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo zacijelo bi pokrenulo kazneni postupak protiv imenovanih inspektora FUP-e!

Razmjena podataka među policijskim agencijama je legalan i legitiman pravni učinak, koji dovodi do otkrivanja krivičnih djela i njihovih izvršilaca, i pomaže nadležnim tužilaštvima u procesuiranju počinilaca krivičnih djela!

Današnji naslov u Dnevnom avazu čista je podvala  – svakome iole normalnom čovjeku, koji svojim mozgom mozga, naručena, od strane onoga koji je prethodnik Vahidina Munjića, koji je prodao svoje inspektore i najbliže saradnike zarad funkcije u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.