Ratni zločin: najveća mora seksualnom egzibicionisti v.d. direktora Federalne uprave policije Vahidinu Munjiću! Spomenuli smo i narko ministra F MUP-a Ramu Isaka zv. Ramzes!

Trenutno pregledavate Ratni zločin: najveća mora seksualnom egzibicionisti v.d. direktora Federalne uprave policije Vahidinu Munjiću! Spomenuli smo i narko ministra F MUP-a Ramu Isaka zv. Ramzes!
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Seksualni egzibicionista, v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH, Vahidin Munjić, svakim danom, sve više i više, svojim manijakalnim depresivnim para seksualnim radnjama ne prestaje šokirati sve uposlenike i inspektore Federalne uprave policije F BiH – te policijske agencije u kojoj je bh. šira javnost maksimalno izgubila povjerenje, i koja je dolaskom višestruko presuđivanog kriminalca, ministra F MUP-a, Rame Isaka, zv. Ramzes, oca svih narkotika i kamatara, te Munjić Vahidina za v.d. direktora FUP-e, izgubila na integritetu i dignitetu, a moralni dignitet te institucije, zbog njihova devijantnog ponašanja jednak je nuli.

Pisali smo predovoljno o obojici: Ramo Isak je dobro poznat pravosuđu i policiji Zeničko – dobojskog kantona iz Zenice, gdje po optužnicama Kantonalnog tužiteljstva iz Zenice, shodno presudama Općinskog suda u Zenici, tri puta krivično optužen, a od toga dva puta pravomoćno osuđen za kaznena djela ugrožavanje sigurnosti i nasilničko ponašanje. Optužen je i treći puta zbog nasilničkog ponašanja, ali je optužba odbijena zbog zastare, a 2000. godine otpušten je kao policajac iz MUP-a ZE-DO kantona. Objavili smo i slike i materijalne dokaze, da narko ministar F MUP-a, Ramo Isak, druguje i derneči sa presuđenim ubojicama i osobama sklonim krivičnim djelima, a koje članke možete potražiti na Internet portalu Podlupom.ba.

Dosje narko ministra F MUP-a Rame Isaka zv. Ramzes

Ista stvar je i sa Vahidinom Munjićem zv. Putin, po naravi i umu seksualni egzibicionista. Već duže vremena, građani Federacije Bosne i Hercegovine, pa i same vladajuće stranke u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ne prepoznaju, ili ne žele prepoznati gorući problem u dvoje federalne institucije: Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova F BiH na čelu sa narko ministrom Ramom Isakom zv. Ramzes, višestrukim povratnikom u krivičnim djelima, koji ujedno sjedi, druguje i derneči sa ubojicama, o čemu smo slike objavili (kao u člancima na portalu Podlupom.ba), te Vahidinom Munjićem, v.d. direktora Federalne uprave policije, poznatiji, kao seksualni ekshibicionist, koji je više puta u noćnim satima u Vilsonovom šetalištu u Sarajevu, pokazivao spolovilo prolaznicima, a jedna od njegovih žrtava jest i novinarka Nikolina Veljović, koja ga je i prijavila policiji, zbog pokazivanja spolovila.

Spisak njegovih žrtava je povelik: tu je i nekadašnja uposlenica FUP-e Ana Papac, koja je napustila FUP, zbog nekontroliranog seksualnog proganjanja od ovog policijskog službenika – Vahidina Munjića – manijaka.

Munjić je razorio Federalnu upravu policije, degradirao najbolje inspektore premještanjem na druge položaje, kreirao, stvorio i u tu policijsku agenciju unio atmosferu terora, straha, osvete i revanšizma, onemogućio istrage u ozbiljnim predmetima, te inspektore koji su radili na krupnim predmetima makao, a postavio podobne, a ne sposobne, unio kaos u FUP, pokušava na sve moguće način, kroz fingiranje službenih zabiljeških i fingiranjem dokaza, podmetanjem dokaza, montirati disciplinske i krivične postupke inspektorima FUP-e, koji pokušava preko Avaza imputirati drugima, zajedno sa Ramom Isakom u sivim zonama, inspektorice FUP-e naziva kurvama i prostitukama i spisku nikada kraja.

Za Munjića u njegovoj neskrivenoj mračnoj prošlosti vežu se i ratni zločini.

Munjić je zajedno sa Isakom predmetom obrade u Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu u više krivičnih predmeta, o čemu smo pisali, a o čemu je i BHRT pisao, da Tužilaštvo provodi istražne radnje zbog nezakonitog imenovanja Munjića na čelu FUP-e.

I u konačnici da zaključimo: Zadatak Munjića, a što je svima u FUP-u poznato, je da do isteka, mandata na čelu FUP-e, koliko je imenovan na tu funkciju za naredna još 3 mjeseca, pomete i degradira sve inspektore, koji nisu po ukusu aktuelne politike, Rame Isaka i Aljoše Čampare, pa i samog Munjića iz osobnih ostrašćenih malicioznih apetita.

Jedno je sigurno – Federalna uprava policije je kao policijska agencija zbog politike koja se trenutno provodi i kreira u njoj od strane v.d. direktora FUP-e Vahidina Munjića – rasturena! To svi znaju, ali iz straha od šikane, šute!

Kada se pogleda profil Rame Isaka i Vahidina Munjića obojica su: manijakalni depresivci, infantilni i maligni narcisi, neizlječivi psihopti, zloćudni sociopati, bolesni egoisti i povratnici u krivičnim djelima! Obojica, uz Vojina Mijatovića, potpredsjednika Vlade F BiH, tenkuju novac iz budžeta Federacije BiH firama u RS-u!

Novom istragom nadležnog tužilaštva, a koji predmet je ponovno aktualiziran, Munjić Vahidin, kao tadašnji pripadnik PS Olovo, zajedno sa drugim pripadnicima, tadašnje PS Olovo u sastavu iz 1992. godine, se istražuje, da je:

Za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između Armije BiH i Vojske RS, Ibrahim Kulo, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti Olovo i po funkciji nadređena osoba svim pripadnicima Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Munjić Vahidin i dr., u toku mjeseca augusta 1992.g. u Olovu postupili protivno odredbi člana 3. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12.08.1949.g., tako što je, Kulo Ibrahim, nakon saznanja o nečovječnom postupanju prema civilnom licu srpske nacionalnosti Ž. M. koji je dana 16.08.1992.g. od strane njemu podređenog policajca Gurda Mirsada obavješten da se mora javiti u Stanicu javne bezbjednosti Olovo, što je Ž. M. i učinio, da bi potom, bez pravnog osnova, od strane dežurnog policajca Idrizović Hamzalije bio zaključan u prostoriju za zadržavanje Stanice javne bezbjednosti Olovo, odakle je u večernjim satima od strane neutvrđenih, njemu podređenih policajaca Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je i Vahidin Munjić, Ž.M., odveden na nepoznatu lokaciju, od kada mu se gubi svaki trag, pa je Kulo Ibrahim propustio da u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlaštenjima pokrene postupak otkrivanja, pronalaženja i nadležnim tužilaštvima prijavljivanje odgovornih osoba Stanice javne bezbjednosti Olovo, za prisilni nestanak Ž. M.. dakle, u vrijeme rata i oružanog sukoba, iako je sam sutra dan 17.08.1992. godine, postrojio pripadnike Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Munjić Vahidin, te im se obratio riječima: „gdje je M.Ž., vi morate znati gdje je, neću ja da za njega odgovaram“, a nakon čega su pripadnici tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojim postrojenim je bio i Vahidin Munjić, šutjeli i jedni drugog u ovom ratnom zločinu prikrivali, kršeći norme međunarodnog prava, Ibrahim Kulo kao nadređena osoba počiniocu, propustio da preduzme radnje koje je bio dužan da izvrši radi procesuiranja odgovornih osoba Stanice javne bezbjednosti Olovo za nečovječno postupanje, odnosno prisilni nestanak jednog civilnog lica, čime su počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142.st.1. u vezi sa članom 30.st.2. preuzetog KZ SFRJ.

Vezani tekstovi: