RAMO ZOVE CONDORA, NEKA ZOVE RAMU: Posao od 610 hiljada KM dobila zaštitarska firma u vlasništvu porodice ministra Rame Isaka!

Trenutno pregledavate RAMO ZOVE CONDORA, NEKA ZOVE RAMU: Posao od 610 hiljada KM dobila zaštitarska firma u vlasništvu porodice ministra Rame Isaka!
  • Autor objave:

„…U većini slučajeva u posljednjih nekoliko godina na tendere RMU Kakanj za poslove zaštite javljao se samo jedan ponuđač – Condor…“!

Zaštitarska firma Condor iz Zenice u vlasništvu članova porodice aktuelnog federalnog ministra policije Rame Isaka od javnih ustanova dobila je još jedan unosan posao. Krajem avgusta Condor je od RMU Kakanj dobio posao fizičke i tehničke zaštite vrijedan oko 610 hiljada KM, bez PDV-a. Vlasnica firme je supruga Rame Isaka Amela Isak, a direktor sin Rusmir Isak. Fotografije ipak pokazuju da i ministar Ramo Isak itekako učestvuje u radu kompanije Condor. Rusmir Isak bio je vijećnik u prošlom sazivu Općinskog vijeća Zenica.

Kao ministar unutrašnjih poslova Isak je nedavno na konferenciji Privatna zaštita-uslužna privredna djelatnost najavio pripremu novog Zakona o agencijama i unutrašnjim službama zaštite. Vrlo primjenjivo u kontekstu Condora i njegove ministarske pozicije, tokom izlaganja je poručio da “u svakoj savremenoj državi zaštitarske agencije predstavljaju produženu ruku policijskih organa”.

Prema listi poreskih dužnika zaključno sa 30.6. ove godine RMU Kakanj za poreze, doprinose, takse i druge naknade duguje blizu 92 miliona KM i sedmi je na listi najvećih dužnika po ovom osnovu. Prema podacima portala akta.ba, prošlu godinu završili su sa ukupnim rezultatom od minus 11,3 miliona KM. Ali novca za zaštitarske agencije mora biti.

Condor unosne poslove od RMU Kakanja dobija odavno, a sume variraju od 70 hiljada (januar 2019) do skoro 800 hiljada KM (novembar 2021). U posljednjih nekoliko godina samo od RMU Kakanj dobio je ugovore višemilionske vrijednosti. Poslove dobija i od drugih javnih institucija ali ni približno iste vrijednosti kao one u RMU Kakanj.

CONDOROV LET IZNAD ZENICE

Condor je dio grupe ponuđača koji su od Elektroprivrede, u okviru koje posluje RMU Kakanj, dobili posao zaštite i održavanja opreme vrijedan čak 8,5 miliona KM u avgustu prošle godine.

Na posljednji tender RMU Kakanj primljena je samo jedna ponuda, tek neznatno niža od planirane sume – prijavila se samo kompanija Condor.

U oktobru prošle godine zaključen je ugovor sa istom kompanijom za iste poslove vrijedan skoro 400 hiljada KM. U većini slučajeva u posljednjih nekoliko godina na tendere RMU Kakanj za poslove zaštite javljao se samo jedan ponuđač – Condor, iako u BiH djeluju brojne zaštitarske agencije.

Ovo je ilustrativan primjer posljedica neprimjene Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH. On nije u praktičnoj primjeni već deset godina jer ne postoji nadležno tijelo koje će ga utvrđivati! Novi je zakon u proceduri, no političkim strukturama, bez obzira ko je na vlasti, očito odgovara trenutno stanje.

Praksa davanja milionskih iznosa zaštitarskim kompanijama nije strana ni drugim rudnicima u koncernu Elektroprivrede. Pisali smo ranije da i Rudnik Kreka, svake godine za te poslove plaća milionske iznose privatnim firmama. Ove godine za te namjene potrošit će više od 1,7 miliona KM, zanemarujući činjenicu da imaju oko 1870 zaposlenih, a nedovoljno proizvodnih radnika te da su prošlu godinu završili sa gubitkom od 44,9 miliona KM.

(TBT, Žurnal)