DOKUMENTI: Seksualni egzibicionista v.d. direktora FUP-e Vahidin Munjić za održavanje Raminog ZElikoptera izabrao firmu iz RS-a, iako je ista firma pružala mnogo jeftinije usluge iz Zenice!

Trenutno pregledavate DOKUMENTI: Seksualni egzibicionista v.d. direktora FUP-e Vahidin Munjić za održavanje Raminog ZElikoptera izabrao firmu iz RS-a, iako je ista firma pružala mnogo jeftinije usluge iz Zenice!
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Seksualni manijak i egzibicionista Vahidin Munjić, v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH, koji je više puta prijavljivan policiji, da je u Vilsonovom šetalištu u Sarajevu, u prethodnom periodu, pokazivao spolovilo damama, a jedna od takvih je novinarka Nikolina Veljović, koja je Munjića i prijavila policiji o čemu postoji službena zabilješka, a koji je ujedno predmetom obrade Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo iz Sarajeva, zajedno sa čelnicima Federalne vlade, zbog osnova sumnje, da je na tu poziciju imenovan, ne silom zakona, već politike, suprotno Zakonu o unutarnjim poslovima F BiH, o čemu tužilaštvo poduzima istražne radnje, što je BHRT izvijestio u svome Dnevniku 1., 2., i 3, ne prestaje svojom arogancijom, bezobrazlukom, bezakonjem i rastrošnošću šokirati bh. javnost.

VEZANI LINK: https://bhrt.ba/tu%C5%BEila%C5%A1tvo-ks-provodi-istra%C5%BEne-radnje-zbog-imenovanja-v-d-direktora-fup-a

I dok građani F BiH skupljaju novac za mrvice kruha, kako bi prehranili svoje obitelji – porodice, Vahidin Munjić po prethodnom dogovoru sa aktuelnim ministrom F MUP-a, Ramom Isakom zv. Ramzes ocem svih narkotika i kamatara, koji je višestruko pravosnažno presuđivan za razna krivična djela i koji druguje sa ubicama i Aljošom Čamparom – narkomanom, iz šikanirao je do sada stotine inspektora Federalne uprave policije. Munjić je za v.d. direktora FUP-e imenovan samo iz jednog razloga: da pomete i degradira sve inspektore FUP-e, koji nisu po ukusu aktuelne vlasti – politike, Rame Isaka i Aljoše Čampare.

Policijski dosje Rame Isaka – narko oca!

I dok Sindikat FUP-e iz straha šuti, Munjić je razorio Federalnu upravu policije, degradirao najbolje inspektore premještanjem na druge položaje, kreirao, stvorio i u tu policijsku agenciju unio atmosferu terora, straha, osvete i revanšizma, onemogućio istrage u ozbiljnim predmetima, te inspektore koji su radili na krupnim predmetima makao, a postavio podobne, a ne sposobne, unio kaos u FUP, koji pokušava preko Avaza imputirati drugima, pokušava fingiranjem postupaka ostaviti bez posla do jučer najbolje inspektore FUP-e, iz čega jasno proizlazi nepobitan zaključak, a što je svima u FUP-u poznato, da je zadatak Munjića, da do isteka, mandata na čelu FUP-e, koliko je imenovan na tu funkciju za naredna još  3 mjeseca, pomete i degradira sve inspektore, koji nisu po ukusu aktuelne politike, Rame Isaka i Aljoše Čampare, pa i samog Munjića iz osobnih ostrašćenih malicioznih apetita.

Ministar F MUP-a Ramo Isak izazvao je bijes zakonodavne i sudske vlasti, ali i cjelokupne javnosti, kada je svoju vožnju umjesto automobilom pretvorio u vožnju ZEelikopterom, i to vrlo bahato gostujući u jednoj emisiji poručio: letio sam i letjet ću i dalje! Neka leti, jer “‘ko visoko leti, nisko pada”! Stara je ovo birvaktile poslovica!

Dok mi u Federaciji BiH prigovaramo predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku vožnju helikopterom, koja košta cca. 5.000,00 KM za gorivo, zaboravljamo, da u ulici Mehmeda Spahe do broja 7, u Sarajevu, gdje sjedište FUP-e i Ministarstva unutarnjih poslova F BiH – dakle oca Ramzesa – Rame Isaka, sjedi drugi Milorad Dodik zv. Ramo Isak, koji leti duplo više ZElikopterom, nego Dodik, sve uz blagoslov i putne naloge, koje potpisuje nastrani manijak Vahidin Munjić – retardirani manijak, manijakalni depresivac, infantilni i maligni narcis, neizlječivi psihopata (koji uživa u tome, da po zadatku drugih ili sam, drugima nanosi bol), zloćudni sociopata i bolesni egoista.

Prateći poruke, koje razmjenjuju javni zvaničnici iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, bivši direktor FUP-e, Zlatko Miletić, a aktuelni zastupnik u Državnom parlamentu, replicirajući jednom čitatelju, koji mu je javno napisao: „nisam Vas čuo, da ste i riječ prozborili o ovoj Raminoj zloupotrebi javnih resursa“, implicirajući na korištenje helikoptera.

Zlatko Miletić je odgovorio: „Dovoljno je reći da za 8 godina koliko sam bio direktor / ravnatelj FUP-e, nikad nisam sjeo u helikopter, a ostavio sam im 2 i 136 gotovo svih novih službenih vozila u koje nikada nisam privatno sjeo, nikada niti jednom (1) prilikom, što se može provjeriti, jer mi je bilo žao trošiti novac građana F BiH  s obzirom, da ga teško zarade…Sa tim sam sve rekao“ – napisao je bivši dugogodišnji direktor FUP-e, Zlatko Miletić, a aktuelni zastupnik u Državnom parlamentu.

Čitatelj mu na to odgovara: “Zlatko Miletić nisam ni sumnjao, ali ovdje javnost ne zna, da je ovo za Isake”!

Tako – vrlo jednostavnim odgovorom, Zlatko Miletić, prizemljio Ram(b)a Isaka – oca Ramzesa – oca narkotika i svih kamatara. Ramo Isak je višestruko presuđivan i pravosnažno osuđivan za razna krivična djela – samo ova činjenica, da živimo u iole europskoj državi, činilo bi ga nepodobnim za obavljanje bilo koje funkcije u državnoj ili federalnoj vlasti.

Dana 08. 10. 2020. godine, pod poslovnim brojem: 09-20-11-2-1697, tadašnji zamjenik direktora FUP-e, teško kompromitirani, Ensad Korman, donio je „Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke: Tekuće održavanje i popravak helikoptera za LOT 2“.

U stavu 2 predmetne Odluke navodi se, da su se na konkurs prijavile dvije firme: Avioservis IKAR a.d. Banja Luka i SHOT d.o.o. Zenica.

U stavu 3 predmetne Odluke navodi se, da je „komisija utvrdila, da ponuda ponuđača SHOT d.o.o. Zenica, za LOT nabavka sklopa donjeg lijevog pleksi stakla na helikopteru BELL 206B, sa cijenom od 18.800,00 KM bez PDV-a, odnosno 21.996,00 KM sa PDV-om, a vodeći se kriterijima iz tenderske dokumentacije, u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te shodno tome dala preporuku, da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, što je i konstatovala na Zapisniku nakon provedene e-aukcije od 07.10.2020. godine.

U članu 6 predmetne Odluke, tadašnji zamjenik direktora FUP-e donio je Odluku kao u dispozitivu.

Tri godine kasnije, točnije 21.07.2023. godine, pod poslovnim brojem: 09-20-11-2-1187/23 od 21.07.2023. godine, v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH Vahidin Munjić, donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu „Godišnja inspekcija za helikopter BELL 206B,  sa izdavanjem CRS-a za sve izvršene radove za 2023. godinu“.

To je dokle isti onaj helikopter za kojeg je Ensad Korman, tadašnji zamjenik direktora FUP-e donio Odluku, kojom izabire firmu iz Zenice – SHOT d.o.o. Zenica, sa PDV-om od 21.996,00 KM, kao što smo prethodno objasnili.

Pazite sada:

Sada v.d. direktora FUP-e Vahidin Munjić donosi Odluku, kojom iz stava 2 predmetne Odluke izabire ponuđača AVIOSERVIS „IKAR“ a.d. Banja Luka, letište Zalužani.

Iz stava 3 predmetne odluke, vidljivo je, da je sklopljen ugovor sa navedenom firmom iz Banja Luke iz stava 2 sa cijenom od 41.008,00 KM bez PDV-a, odnosno 47.979,36 KM sa PDV-om.

Dakle, Munjić je, za razliku od Kormana, sklopio ugovor, prema kojemu je gotovo za tri puta veća cijena za održavanje istog helikoptera, nego ona za koju je u Odluci iz 2020. godine odlučio Ensad Korman, preusmjerivši tako novac građana F BiH prema Republici Srpskoj.

Čime bi:

Munjić Vahidin u prethodno opisanim radnjama počinio: produljeno krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH u sticaju sa krivičnim djelom Sklapanje štetnog ugovora iz člana 252. stav 1. KZ F BiH.

Dakle,

Munjić Vahidin, kao službena osoba u Federaciji je iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračio granice svoje službene ovlasti i ne obavivši svoje službene dužnosti, pribavio drugom korist, a Federalnoj upravi policije – Budžetu F BiH nanio štetu ili teže povrijedio prava drugog, odnosno krivičnim djelom iz člana 383. stav 1. u vezi sa stavom 2. KZ F BiH pribavljena je imovinska korist, koja prelazi skoro tri puta veći iznos od onoga koji je Odlukom zaključio Ensad Korman iz 2020. godine, odnosno, kao zastupnik ili predstavnik pravne osobe u njezinoj privrednoj aktivnosti sklopio ugovor za koji zna da je za tu pravnu osobu štetan, odnosno sklopio ugovor protivno ovlašćenju i time prouzrokovao štetu pravnoj osobi, FUP-e koja prelazi iznos preko 30.000,00 KM!

Dakle, iako je Munjić mogao sklopiti ugovor kojim bi FUP prošao za 30 hiljada KM mnogo jeftinije, on naprotiv sklapa ugovor sa firmom iz Banja Luke koja je tri puta skuplju cijenu ponudila, a koju firmu je Korman svojom Odlukom iz 2020. godine upravo odbio, jer nije bila najpovoljniji ponuđač.

VEZANI SVI ČLANCI U SKLOPU OVOGA ČLANKA: