SUD BOSNE I HERCEGOVINE: Objavljena presuda u predmetu Miroslav Pajić i drugi. Evo kolika je kazna!

Trenutno pregledavate SUD BOSNE I HERCEGOVINE: Objavljena presuda u predmetu Miroslav Pajić i drugi. Evo kolika je kazna!
  • Autor objave:

Sud Bosne i Hercegovine je 21.9.2023. u predmetu Miroslav Pajić i drugi, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i rasprave za izricanje kaznenopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom su optuženici Miroslav Pajić i Sreto Pajić oglašeni krivima što su, na način opisan u izreci presude, počinili kazneno djelo organizirani kriminal iz članka 250. KZBiH, u svezi s kaznenim djelom krijumčarenje iz članka 214. KZBiH, kaznenim djelom teške krađe iz članka 287. KZFBiH, iznuda iz članka 295. KZFBiH, u svezi s člankom 53. KZBiH i druga kaznena djela navedena u izreci presude.

Sud je optuženiku Miroslavu Pajiću izrekao  kaznu zatvora u trajanju od šest (6) godina. Optuženiku se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to u razdoblju od 27.5.2017. do 27.11.2017. i od 3.7.2018. do 30.12.2019. Kao sporednu, Sud je optuženiku Miroslavu Pajiću izrekao novčanu kaznu u iznosu od 40.000,00 KM, koju je optuženik dužan platiti u roku od jedne (1) godine od dana pravomoćnosti presude.

Sud je optuženiku Sreti Pajiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine i šest (6) mjeseci, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i ekstradicijskom pritvoru, i to od 27.2.2017. do 23.8.2017., i u razdoblju od 1.4.2022. pa nadalje. Kao sporednu, Sud je optuženiku Sreti Pajiću izrekao novčanu kaznu u iznosu od 32.000,00 KM, koju je optuženik dužan platiti u roku od jedne (1) godine od dana pravomoćnosti presude.

Istodobno se od optuženika oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem kaznenih djela, i to:

  • od optuženika Miroslava Pajića – novčani iznos u iznosu od 20.000,00 KM;
  • od optuženika Srete Pajića – novčani iznos u iznosu od 15.000,00 KM.

Nadalje, Sud je donio rješenje kojim je optuženiku Miroslavu Pajiću produljena mjera zabrane putovanja iz članka 126. stavak 2. ZKPBiH.

Istim rješenjem, optuženiku Sreti Pajiću ukinuta je mjera pritvora, i istodobno izrečena mjera zabrane putovanja iz članka 126. stavak 2. ZKPBiH. Nadalje, optuženiku Sreti Pajiću je ukinuta mjera zabrane sastajanja s određenim osobama iz članka 126.a stavak 1. točka c) ZKPBiH,

Optuženici su upozoreni da im Sud može odrediti pritvor ukoliko prekrše neku od izrečenih mjera zabrane. Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za istim postoji potreba ili do upućivanja optuženika na izdržavanje kazne zatvora.