Vlada Federacije BiH ne uplaćuje novac, pacijenti mole za život. Na udaru najviše onkološki pacijenti! KCUS odavno upozoravao na ovakvo stanje!

Trenutno pregledavate Vlada Federacije BiH ne uplaćuje novac, pacijenti mole za život. Na udaru najviše onkološki pacijenti! KCUS odavno upozoravao na ovakvo stanje!
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Oboljeli od najtežih bolesti u Federaciji BiH suočeni su s nemogućnošću da se na vrijeme liječe i dođu do lijekova koji bi im mogli spasiti život. Zbog nedostatka novca u Fondu solidarnosti gomilaju se liste čekanja. Oni koji nemaju vremena, a ni novca za skupe lijekove snalaze se putem humanitarnih poziva i donacija. Nadležni navode da zakonske obaveze prema Fondu nisu ispoštovane, jer u budžetu stalno fali novca.

Pacijenti su izdvajali godinama za zdravstveno osiguranje, a danas mole novac za liječenje. Oboljeli od teških ili rijetkih bolesti čekajući da dođu na listu Solidarnosti Fonda za lijek, rizikuju kartu bez povratka. „Trojku“ briga. Pacijenti u F BiH, zahvaljujući aktuelnoj vlasti mole i prose za život. Mnogi su svoju borbu sa melanomom priveli uspješno kraju, neki nažalost nisu.

Melanoma –  pripada u skupinu najagresivnijih i na liječenje najrezistentnijih zloćudnih tumora u ljudi. Nastaje malignom preobrazbom melanocita, stanica koje stvaraju melanin, a koje su prisutne u koži, oku te epitelu sluznica i moždanih ovojnica.

Mnogi nisu izgubili bitku sa melanomom, nego sa aktuelnom birokracijom kakvu imamo. Udruženje oboljelih od melanoma je pisalo niz dopisa od Ministarstva zdravlja, Federalnog zavoda zdravstva, no odgovor je uvijek bio isti – da Fond solidarnosti nema dovoljno novca za liječenje ovako teško oboljelih pacijenata.

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju i revizorskom izvještaju, Fond solidarnosti je od Vlade Federacije u prošloj godini trebao dobiti skoro 77 milijuna eura. Više od 60 milijuna eura, odnosno preko 80% novca, Vlada nije uplatila. I za narednu su planirali dati 20% od propisane zakonske obaveze.

Zakon predviđa, da Vlada Fondu uplati jednako novca koliko se naplati iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje namijenjenih za potrebe Fonda. Federalno ministarstvo za Radio Slobodna Europa kaže „kako punu tranšu nije bilo moguće ispoštovati, jer u budžetu stalno fali novca. Ističu, da je zakon o budžetu iznad onog o zdravstvenom osiguranju“!

Ako žele živjeti, oboljeli se moraju snalaziti za lijek, jer neki od njih nisu na listi Fonda ili građani nemaju novca za njih. Mnogi lebde između života i smrti samo zato što na vrijeme nisu dobili lijek, a za što je odgovorna isključivo aktuelna vlast.

Odlaganje početka bilo kog od vidova onkološke terapije utiče na ukupno preživljavanje pacijenta. I to je dokazano. Prema tome svako odlaganje terapije, predstavlja rizik za bržu progresiju maligne bolesti i u konačnici i rizik od bržeg kraja života. Ljudi su dovedeni u situaciju da se liječe od najtežih bolesti, a da nema lijeka. Čak i najteži pacijenti čiji se lijekovi nađu na listama Fonda moraju čekati.

Zbog odnosa vlasti, onkološki pacijenti su dovedeni u neravnopravan položaj u pogledu prava osiguranih lica i ne pružanja prava liječenja pacijentima u propisanom obimu, što nije u skladu sa članovima 11. i 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju. Priznaju to i u Ministarstvu zdravstva, jer kada se odlučuje o raspodjeli novca, budžet ima primat nad zdravljem stanovništva.

I ranije je Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu na ovo svojim saopćenjem ukazivao:

„U cilju zaštite ugleda Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i našeg osoblja, te istinitog informisanja obavještavamo javnost o iznimno bitnim činjenicama u vezi sa nedostatakom citostatika neophodnih za liječenje onkoloških pacijenata.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu zaprimio je internu zabilješku ZZOiR FBiH sa sastanka Grupe za praćenje realizacije zaključenih ugovora vezanih za lijekove koji se finansiraju od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, održanog 15.02.2023.godine,  na osnovu koje se objektivno konstatuje da prijeteća deficitarnost lijekova može dovesti do ozbiljnog poremećaja u optimalnom tretmanu onkoloških pacijenata.

I ranije je KCUS obavještavao javnost da ZZOiR FBiH ne dostavlja potrebne citostatike za liječenje onkoloških pacijenata u KCUS.

Obavještavamo javnost da je nedostatak citostatika evidentan i da traje relativno dugo, a da citostatike može nabavljati isključivo Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH – ZZOiR FBiH.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu u potpunosti razumije strahove i poteškoće onkoloških bolesnika i njihovih porodica, te ih molimo da se za sve nejasnoće i nedostatak citostatika obraćaju direktno ZZOiR FBiH, jer su oni jedina ustanova ovlaštena i nadležna za nabavku istih.

Bez obzira na činjenicu da smo u KCUS-u napravili Dnevnu onkološku bolnicu, da radimo u više smjena kako bismo onkološkim bolesnicima pružili adekvatnu i neophodnu uslugu, ZZOiR FBiH već duži vremenski period ne isporučuje neophodne citostatike čime nas onemogućava u našem radu i liječenju onkoloških bolesnika.

Suosjećajući sa našim pacijentima i želeći da im pružimo punu uslugu smatramo da je neophodno da znaju da su nam u ovakvim slučajevima „vezane ruke“ i usprkos stručnoj spremnosti i dobroj volji.

Iznimno smo zabrinuti saznanjem da će situacija sa nabavkom citostatika od strane ZZOiR FBiH biti još lošija nego do sada“.

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU