Vijećnici u Općinskom vijeću Općine Kreševa “ušli” u zonu krivične odgovornosti

RENATO PEJAK I MIRSAD BEGANOVIĆ
  • Autor objave:

ODGOVORNOST OPĆINSKOG VIJEĆA KREŠEVO

ODGOVORNOST OPĆINSKOG VIJEĆA KREŠEVO

ODGOVORNOST OPĆINSKOG VIJEĆA KREŠEVO

ODGOVORNOST OPĆINSKOG VIJEĆA KREŠEVO