OČI SVE GOVORE: ZBOG PREDOZIRANJA KOKAINOM, DRŽAVNOG TUŽIOCA DUBRAVKA ČAMPARU JEDVA SPASILI NA UKC-u SARAJEVO! Evo kako je sve teklo!

Trenutno pregledavate OČI SVE GOVORE: ZBOG PREDOZIRANJA KOKAINOM, DRŽAVNOG TUŽIOCA DUBRAVKA ČAMPARU JEDVA SPASILI NA UKC-u SARAJEVO! Evo kako je sve teklo!
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog!

Majka me rodila, ulica odgojila, igla nahranila, a droga sahranila…

Napisao sam u prethodnom periodu nekoliko javnih članaka sa dokazima, koji dovode u sigurnu vezu braće Čampare: Aljošu Čamparu, tadašnjeg federalnog ministra MUP-a i državnog tužitelja Dubravka Čamparu u sigurnu vezu sa kriminalnim poslovima, bavljenjem narkoticima, te konzumiranjem opojne droge kokain, koja je Zakonima BiH proglašena kao opojna i teška droga, te su postupali suprotno odredbama člana 4. stav. 1., 2., 3., i 5. u vezi sa članom 19. Zakona o sprečavanju i zloupotrebama opojnih droga (Službeni glasnik BiH, broj: 8/06, 103/08 i 51/11), kažnjivo po članovima 238. stav 1. KZ F BiH i 239. stav 1. i 3. KZ F BiH, kaznom zatvora od jedne (1) do deset (10) godina zatvora!

U međuvremenu, braća Čampare pojavit će se na Sky i Anom aplikaciji, odnosno kriminogena lica ih spominju u kriminalnom i koruptivnom kontekstu, da se “ozbiljna krivična djela u Tužilaštvu BiH mogu završiti sa ozbiljnom lovom kod tužioca Kajmaković, Čavke i Čampare”. U međuvremenu “upecan” je još jedan državni tužilac na Sky aplikaciji Džermin Pašić američki “heroj” mjeseca, koji je bez suglasnosti i naredbe Suda Bosne i Hercegovine, naložio pripadniku SIPA-e Robertu Ristiću, da im pribavi kriptovane telefone sa Sky aplikacijom, što je Ristić na saslušanju u SIPA-i i priznao. Za sada ih nitko ne dira! Sky aplikaciju je koristio još i glavni inspektor SIPA-e Vahidin Šahinpašić, kojeg Tužilaštvo BiH u predmetu, broj: T20 0 KTK 0015919 18, sumnjiči za koruptivna krivična djela.

Kada je u pitanju tužilac Dubravko Čampara, o njemu smo u ljeto prošle godine, ali i ove, objavili najprije tekst naziva: “Postoje vjerodostojne i kredibilne informacije i snimci, da je tužilac Dubravko Čampara konzumirao drogu, od koga je nabavljao, te kako je istu, uz teške zloupotrebe u službenim vozilima preko granice, radi konzumacije, prevozio, SIPA sve znala…” od 04. 08. 2023. godine.

Predoziranje:

Labuđi pijev državnog tužioca Dubravka Čampare umalo nije nedavno dosegao da majka Rabija za njim zakuka. O svemu je navedenom bio upoznat v.d. glavnog tužioca BiH Milanko Kajganić, koji dopušta, da narkoman istražuje narkomane, te premda se spominje u Sky aplikaciji, Kajganić ga štiti – bar za sada.

Dovezen je u besvjesnom stanju u Opću bolnicu “Dr. Abdulah Nakaš” sa dijagnozom: “Insuff. renalis chronica terminalis – Haemodialyses” – pri čemu su mu počeli otkazivati ostali organi, te je uz Opće bolnice upućen hitno na Univerzitetski Klinički Centar Sarajevo”!

Po dolasku gore najprije mu je izvađena krv gdje ustanovljena ogromna količina opojne droge kokain od koje se predozirao. Pozvan je hitno neuropsihijatar i neurolog, obzirom, da mu je Centralni nervni sistem “popuštao”.

Inravenozno mu je ubrizgana injekcija sa otopinom armakoterapijske skupine: Antidoti, ATK oznaka: V03AB15, odnosno Nalokson.

Nalokson je polusintetski derivat morfija (N-alil-nor-oksimorfon) i specifični antagonist opioida koji kompetitivno djeluje na opioidne receptore. Pokazuje vrlo visoku sklonost za opioidne receptore te istiskuje opioidne agoniste i parcijalne opioidne agoniste.

Nalokson ne posjeduje karakteristike „agonista” ili morfinu slične karakteristike drugih opioidnih antagonista. U nedostatku opioida ili agonističkog učinka drugih opioidnih agonista, u suštini ne pokazuje farmakološku aktivnost.

Budući da trajanje djelovanja nekih agonista opioida može biti dulje nego djelovanje naloksona, učinak agonista opioida može se vratiti nakon prestanka djelovanja naloksona. To će možda zahtijevati ponovljeno doziranja naloksona – jer potreba za dozama naloksona ovisi o količini, vrsti i putevima primjene agonista opioida zbog kojeg se liječi.

Apsorpcija

Intranazalna primjena naloksona pokazala je da se nalokson brzo apsorbira, što dokazuje vrlo brza pojava (već 1 minutu nakon primjene) djelatne tvari u sistemskoj cirkulaciji.

Ispitivanja koja su proučavala intranazalnu primjenu naloksona u dozama od 1, 2, 4 mg (MR903-1501) pokazala su da je medijan (raspon) tmax povezan s intranazalnom primjenom naloksona 15 (10, 60) minuta za 1 mg, 30 (8, 60) minuta za 2 mg i 15 (10, 60) minuta za intranazalne doze od 4 mg. Početak djelovanja nakon intranazalne primjene može se razložno očekivati kod svakog pojedinca prije nego je dosegnut tmax.

Vremenski period koncentracije u plazmi > 50% tmax (engl. half value duration, HVD) za intranazalnu primjenu trajao je dulje nego kod intramuskularne primjene (za 2 mg intranazalno 1,27 h, za 0,4 mg intramuskularno 1,09 h) iz čega možemo zaključiti da je trajanje djelovanja lijeka kod intranazalne primjene dulje nego kod intramuskularne. Ako trajanje djelovanje agonista opioida premašuje trajanje djelovanja intranazalnog naloksona, učinak agonista opioida se može vratiti te je potrebna druga primjena intranazalnog naloksona.

Ispitivanje je pokazalo srednju apsolutnu bioraspoloživost od 47% i srednji poluvijek od 1,4 h za intranazalne doze od 2 mg.

Biotransformacija

Nalokson se brzo metabolizira u jetri i izlučuje u urin opijate, koji izlaze van. Prolazi opsežan jetreni metabolizam, prvenstveno konjugacijom glukoronida. Glavni metaboliti su nalokson-3-glukuronid, 6-beta-naloksol i njegovi glukuronidi.

Eliminacija

Nema dostupnih podataka o izlučivanju naloksona nakon intranazalne primjene, međutim, dispozicija označenog naloksona nakon intravenske primjene ispitivana je kod zdravih dobrovoljaca i bolesnika ovisnih o opioidima. Nakon primjene intravenske doze od 125 µg, 38 % doze nađeno je u mokraći unutar 6 sati kod zdravih dobrovoljaca u usporedbi s 25 % doze nađene kod bolesnika ovisnih o opioidima u istom razdoblju. Nakon 72 sata, 65 % injicirane doze nađeno je u mokraći kod zdravih dobrovoljaca u usporedbi s 68 % doze kod bolesnika ovisnih o opioidima.

Pomoćne stvari koje se u Nalokson daju su: Natrijev citrat dihidrat (E331), Natrijev klorid, Kloridna kiselina (E507), Natrijev hidroksid (E524), Pročišćena voda.

O svemu navedenom obaviješten je glavni tužilac BiH Milanko Kajganić, koji za sada šuti, kao i obično. Obaviještene su o ovome u policijske strukture, službeno!

12 dana na dijalizi!

Zbog predoziranja, Čamparu su na Klinici za hemodijalizu KCUS-a dijalizirali 12 dana. Ovo nije prvi puta, da se ovaj tužilac predozira. Više puta i nemali broj puta bio je redoviti gost UKC-a Sarajevo.

Vezani članci: