ODLUKA OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU: Prihvaćen prigovor Zorana Čegara – Osuđujuća uvjetna presuda za prijetnje novinarki ukinuta!

Trenutno pregledavate ODLUKA OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU: Prihvaćen prigovor Zorana Čegara – Osuđujuća uvjetna presuda za prijetnje novinarki ukinuta!
  • Autor objave:

Općinski sud u Dubrovniku, sudac Vlaho Bošković, djelujući u kaznenom predmetu, broj: OV 49 : Kov – 93/2023, protiv okr. Zorana Čegara iz Sarajeva, za kazneno djelo “Prijetnje” iz čl. 139. st. 3. i 2. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, odlučujući o prigovoru okr. Zorana Čegara izjavljenom putem punomoćnika, protiv Presude – Kaznenog naloga od 14. travnja 2023. godine, kojim se okr. Zoran Čegar osuđuje na kaznu zatvora od 7 (sedam) mjeseci, a koja kazna se neće izvršiti ukoliko okrivljeni ne počini novo kazneno djelo u roku kušnje od 2 (dvije) godine (uvjetna osuda), a imajući u znanju i vidu, da je protiv prije navedene Presude – Kaznenog naloga, okrivljenik dana 02. svibnja 2023. godine, podnio Prigovor, te da je predmet potom dostavljen optužnom vijeću radi potvrđivanja optužnice, dana 09. kolovoza 2023. godine:

r i j e š i o j e

Prigovor okr. Zorana Čegara od 02. svibnja 2023. godine, izjavljen protiv Presude – Kaznenog naloga od 14. travnja 2023. godine, se USVAJA, Presuda – Kazneni nalog kojim se okr. Zoran Čegar osuđuje na kaznu zatvora od 7 (sedam) mjeseci, a koja kazna se neće izvršiti ukoliko okrivljeni ne počini novo kazneno djelo u roku kušnje od 2 (dvije) godine (uvjetna osuda), se DOKIDA I ODREĐUJE REDOVNO SUĐENJE – GLAVNA RASPRAVA.

Presuda za prijetnje novinarki, donesena je 14. travnja 2023. godine, deset dana nakon podizanja optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku koje je predložilo Sudu da izda kazneni nalog. Radi se o zakonskoj mogućnosti koja podrazumijeva izricanje kazne bez provođenja glavne rasprave, što je Općinski sud u Dubrovniku prihvatio.

Okr. Zoran Čegar, glavni inspektor – načelnik Sektora uniformirane policije FUP-e, je putem svoga advokata izjavio Prigovor na navedeni Kazneni nalog – Presudu od 14. travnja 2023. godine, a koji je optužno vijeće prihvatilo i odredilo redovno suđenje, smatrajući, da je povrijeđeno pravo na pravično suđenje, pogrešnog i nepotpunog utvrđenog stanja, kada je Sud posegao za Kaznenim nalogom – Presudom, prihvaćajući samo dokaze optužbe, bez provođenja dokaza obrane.