Advokat prof. dr. sci. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a: “Ona nije ostala bez zvanja profesorice”!

Trenutno pregledavate Advokat prof. dr. sci. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a: “Ona nije ostala bez zvanja profesorice”!
  • Autor objave:

Prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a nije ostala bez zvanja profesorice, a kako je to danas objavio dio medija, potvrdio je za Faktor njen advokat Esad Oruč.

Pojašnjava da je Kantonalni sud u Sarajevu samo “odbio njihov zahtjev za mjerom osiguranja koja se odnosi na njen status profesorice na Univerzitetu u Sarajevu”.

“U ovom postupku se uopće nije raspravljalo o profesoricinom izboru u zvanja. To je nešto što tek prestoji, i za šta očekujemo prvo ročište. Ovo je samo bila mjera osiguranja. To je namjerno pogrešno prenesena informacija. U pitanju je zloupotreba medijskog prostora, i pogrešna izjava od univerzitetskog advokata”, pojašnjava Oruč.

Advokat Univerziteta u Sarajevu, Enver Smajkan, kazao je danas za pojedine medije kako je “odlukom Kantonalnog suda potvrđeno ranije rješenje da Izetbegović više nije profesorica”.

PODSJEĆAMO – Općinski sud u Sarajevu i to sudija Milica Filipović, postupajući u pravnoj stvari tužitelja-predlagatelja Prof. dr. Sebija Izetbegović iz Sarajeva, ulica ***zastupan po punomoćniku Esad Oruč, advokatu iz Advokatskog društva „ Oruč & Co „ iz Sarajeva, protiv tuženog-protivnika predlagatelja: Univerzitet u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 7/2 Sarajevo, koga zastupa rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, a ove punomoćnik Enver Smajkan advokat iz Sarajeva radi određivanja mjere osiguranja, nakon održanog ročišta dana  16.06.2023. godine, donio je dana 22.06.2023. godine sljedeće

R  J  E  Š  E  N  J  E

Usvaja se prijedlog za određivanje mjere osiguranja pa se određuje mjera osiguranja kojom se odlaže izvršenje Zaključka protivnika predlagatelja, odnosno Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine i Rješenja protivnika osiguranja, broj: 0101-4307/23 od 24. 04. 2023. godine kojim je poništen upis u Matičnu knjigu doktora nauka koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu, te zabranjuje protivniku predlagatelja da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršavanju naprijed navedenog Zaključka i Rješenja, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji će biti pokrenut od strane Predlagatelja osiguranja u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sudskoj mjeri osiguranja.

Iz obrazloženja je vidljivo, da sud konstatira slijedeće: „S obzirom na činjenicu da je zaključkom Senata od 13.04.2023. godine data saglasnost rektoru da izvrši Upravnu mjeru utvrđenu Rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Inspektorata prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-34-05766/23-12705 od 03.04.2023. godine, jasno je da će preduzimanjem radnji od strane rektora Univerziteta u Sarajevu predlagateljici Sebiji Izetbegović biti na nezakonit način ugroženo njeno pravo.  Protivnik predlagatelja je svjestan nezakonitosti vlastitog postupanja i upravo iz tog razloga pokušava kroz usvajanje zaključka Senata umanjiti ili izbjeći odgovornost za nezakonito postupanje“.

U prijevodu, Sud kaže, da se „rektor Rifat Škrijelj krije iza Senata UNSA, da je svjestan nezakonitosti vlastitog postupanja i da upravo iz tog razloga pokušava kroz usvajanje zaključka Senata umanjiti ili izbjeći odgovornost za nezakonito postupanje“! Bila je ovo neviđena pljuska Škrijelju.

Upravo, zbog ovog nezakonitog postupanja od strane rektora UNSA Rifata Škrijelja u predmetu provjere akademskog napredovanja prof. dr. Sebije Izetbegović, rektor Škrijelj se višestruko oglušio na Rješenja suda i postao predmetom obrade Sarajevskog tužilaštva, kojim mu je rješenjem suda zabranjeno da dalje postupa i preduzima radnje, kako je prethodno navedeno iz dispozitiva rješenja i ne samo to, čak što više, što je sud utvrdio, da način na koji je to rektor do sada provodio ispitujući akademsko napredovanje prof. dr. Sebije Izetbegović, poništavajući njezine diplome i akademske titule, je nezakonito, uz grubu povredu prava prof. dr. Izetbegović.