Član tzv. privremenog Upravnog odbora KCUS-a Dragan Stevanović lupa gluposti – ne poznaje elementarne osnove Statuta KCUS-a. Tužilaštvo KS nastavlja s istragom, zbog nezakonite smjene UO i NO KCUS-a!

Trenutno pregledavate Član tzv. privremenog Upravnog odbora KCUS-a Dragan Stevanović lupa gluposti – ne poznaje elementarne osnove Statuta KCUS-a. Tužilaštvo KS nastavlja s istragom, zbog nezakonite smjene UO i NO KCUS-a!
  • Autor objave:

Javnost je upoznata, da je tzv. “privremeni Upravni odbor Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu”, s početkom u 16,00 sati, dana 30. 10. 2023. godine, održao sjednicu na kojoj je razmatran prijedlog eventualne smjene prof. dr. Sebije Izetbegović s pozicije generalne direktorice Univerzitetskog Kliničkog Centra u Sarajevu, a koja lavina i procedura eventualne smjene je pokrenuta, nakon što je federalni premijer grubo i drastično kršeći odredbe Statuta KCUS-a smijenio Upravni i Nadzorni odbor KCUS-a, te po svojoj volji, bez znanja i prijedloga federalnog ministra zdravstva, imenovao tzv. privremeni Upravni i Nadzorni odbor KCUS-a, što je protivno Statutu KCUS-a i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, o čemu Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, preko MUP-a KS, provodi istragu, o čemu smo pisali i dokaze objavili (vezani tekstovi)!

Kako su pisali mediji, u sjednici oni su razmatrali Prijedlog odluke o pokretanju postupka za razrješenje Generalne direktorice KCUS-a, prof. dr. sci. med. Sebije Izetbegović prije isteka mandata tj. prije 09.01.2024. godine. Oni su prof. Sebiji Izetbegović, kao generalnoj direktorici KCUS-a, ostavili rok od osam dana za izjašnjenje, a ukoliko do toga ne dođe, ona će biti smijenjena – javljaju mediji.

Izjavu nakon sjednice dao je i i član tzv. privremenog Upravnog odbora KCUS-a Dragan Stevanović, koji je izjavio, da “nije potreban potpis federalnog ministra zdravstva za smjenu generalnog direktora KCUS-a, da mogu oni sami donijeti odluku kao UO KCUS-a, da će prije izjašnjenja prof. Izetbegović zatražiti eventualno i druge informacije od Univerziteta u Sarajevu, Suda…”!

Da Dragan Stevanović, iako je protupravno sjeo u tzv. privremeni Upravni odbor KCUS-a, ne poznaje ni Statut KCUS-a, a donosilac Statuta je Parlament Federacije BiH, pokazuje i slijedeće:

No, smjena prof. dr. Izetbegović neće ići lako, jer federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac, koji je najprije osporavao imenovane članove tzv. privremenog Upravnog odbora KCUS-a, tvrdeći da su neki od njih u sukobu interesa, koje je imenovao Nermin Nikšić, neće dati svoj potpis za smjenu prof. dr. Sebije Izetbegović s pozicije Generalne direktorice KCUS-a, a što je zakonski po Statutu KCUS-a neophodno.

Prema članu 42. Statuta KCUS-a je propisano, da “Generalni direktor rukovodi UKC-om i da je Generalni direktor odgovoran za zakonitost rada i stručni rad UKC-a”!

Prema članu 43. Statuta KCUS-a je propisano striktno slijedeće: “Generalnog direktora imenuje i razrješava Upravni odbor putem javnog konkursa na period od četiri (4) godine, s mogućnošću reizbora za još jedan mandatni period saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Odluka o imenovanju odnosno razrješenju Generalnog direktora iz stava 1. ovog člana podliježe obaveznoj prethodnoj saglasnosti federalnog ministra zdravstva, shodno članu 66. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti”.

Statut Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS)

Pisali smo, da Upravni odbor ne može smijeniti Generalnog direktora KCUS-a, ako nema obavezne prethodne suglasnosti federalnog ministra zdravstva!

To znači, da bi “privremeni Upravni odbor KCUS-a”, kojeg je nezakonito instalirala Nikšićeva Vlada, bez suglasnosti federalnog ministra zdravstva, smijenio generalnu direktoricu KCUS-a prof. dr. Sebiju Izetbegović, potrebna je obavezna prethodna suglasnost za smjenu i federalnog ministra zdravstva, kojeg će kako stvari stoje biti teško dobiti. Ako i kada, tzv. privremeni Upravni odbor KCUS-a, izglasa smjenu generalne direktorice KCUS-a prof. dr. Sebije Izetbegović, ona ne proizvodi pravni učinak i pravnu snagu, obzirom da odluka mora podleći obaveznoj prethodnoj saglasnosti federalnog ministra zdravstva, shodno članu 66. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Ukratko, da prevedemo, sve da “privremeni Upravni odbor KCUS-a”, razriješi generalnu direktoricu KCUS-a prof. dr. Sebiju Izetbegović, ta odluka Upravnog odbora podliježe obaveznoj suglasnosti federalnog ministra zdravstva shodno članu 66. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ukoliko ministar ne da suglasnost na odluku Upravnog odbora o eventualnoj smjeni ili razrješenju ili imenovanju, ona ne proizvodi pravni učinak i ne stupa na snagu, obzirom da odluku Upravnog odbora KCUS-a o imenovanju ili razrješenju generalnog direktora KCUS-a mora odobriti, odnosno autorizirati federalni ministar zdravstva.

Dakle, konačnu riječ ima federalni ministar zdravstva, a ne tzv. privremeni Nikšićev Upravni odbor KCUS-a, (koji izigrava dvorsku ludu i najavljuje tiraniju), a koji najavljuje eventualno razrješenje generalne direktorice KCUS-a, prof. dr. Izetbegović.

Samo iz ovoga se vidi elementarno nepoznavanje Statuta KCUS-a od strane člana tzv. privremenog Upravnog odbora, Dragana Stevanovića, koji po medijima izjavljuje, da “nije potreban potpis federalnog ministra zdravstva za smjenu generalnog direktora KCUS-a, da mogu oni sami donijeti odluku kao UO KCUS-a, da će prije izjašnjenja prof. Izetbegović zatražaiti eventualno i druge informacije od Univerziteta u Sarajevu, Suda…”! No, Statut KCUS-a ga demantira!

Ako će se smjenjivati generalna direktorica KCUS-a, bez saglasnosti federalnog ministra zdravstva, što je preduvjet za konačnu smjenu, onda Stevanović propagira najviši vrhunac bezakonja i anarhizma i nepoštivanje onoga što se naziva srcem KCUS-a, a to je Statut KCUS-a po kojem ova zdravstvena ustanova u F BiH funkcionira i radi. Ni Upravni odbor KCUS-a nije iznad Statuta, obzirom da su dužni da se kreću u okvirima Statuta KCUS-a, i svako izlaženje i okvira Statuta predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti.

Tzv. privremeni Upravni odbor je u prethodno navedenoj sjednici, prije dva dana, poništio i konkurs za generalnog direktora KCUS-a, kojeg je raspisao prethodni smijenjeni Upravni odbor KCUS-a na čelu sa prof. dr. Kapetanovićem. Ovakvo postupanje tzv. privremenog Upravnog odbora KCUS-a protivno je Statutu KCUS-a i to članu 45. istog Statuta, kojim je propisano, da se “Konkurs za imenovanje generalnog direktora raspisuje najkasnije tri (3) mjeseca prije isteka tekućeg mandata direktora i bit će otvoren najmanje petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja”.

Upravni odbor KCUS-a na čelu sa tadašnjim predsjednikom ovog Odbora prof. dr. Jasminom Kapetanovićem je raspisao konkurs za generalnog direktora KCUS-a dana 04. 10. 2023. godine, dakle najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandata generalnoj direktorici KCUS-a prof. dr. Sebiji Izetbegović, što je urađeno u skladu sa Statutom KCUS-a, a koji oglas – konkurs je objavljen odmah u sredstvima javnog informiranja printanog karaktera.

Nakon toga, slijedi bezakonje: novi tzv. privremeni Upravni odbor KCUS-a na čelu sa Kulovcem, poništava ovaj konkurs i u narednom periodu će raspisati novi, što je protivno Statutu KCUS-a članu 45. Statuta KCUS-a, kojim je striktno propisano, da se “Konkurs za imenovanje generalnog direktora raspisuje najkasnije tri (3) mjeseca prije isteka tekućeg mandata direktora i bit će otvoren najmanje petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja”.

Kad novi tzv. privremeni Upravni odbor KCUS-a na čelu sa Kulovcem raspiše konkurs za generalnog direktora i objavi se u novinama, onda takav potez nije u skladu sa članom 45. Statuta KCUS-a, jer nije raspisan najkasnije 3 mjeseca prije isteka tekućeg mandata direktora KCUS-a, već 2 mjeseca prije, što je očigledno kršenje Statuta KCUS-a i postupanje svjesno i namjerno protivno članu 45. Statuta KCUS-a.

VEZANI TEKSTOVI: