Zamjenica Glavnog federalnog tužitelja F BiH i Kantonalno tužiteljstvo Sarajevoistražuju rektora UNSA Rifata Škrijelja, zbog nepoštovanja sudskih odluka iviše kaznenih djela!

Trenutno pregledavate Zamjenica Glavnog federalnog tužitelja F BiH i Kantonalno tužiteljstvo Sarajevoistražuju rektora UNSA Rifata Škrijelja, zbog nepoštovanja sudskih odluka iviše kaznenih djela!
  • Autor objave:

Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine, pod brojem: T11 0 KTA 0007762 23, i Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo provode istražne radnje protiv rektora UNSA prof. dr. Rifata Škrijelja, zbog više kaznenih djela, a između ostaloga, i zbog nepoštovanja sudskih odluka.

Protiv rektora Rifata Škrijelja je formiran predmet te se provode istražne radnje, zbog osnova sumnje, da je:

Dana 24. 04. 2023. godine, a nakon što je Općinski sud u Sarajevu, u predmetu, broj: 65 0 P 1030604 23 Mo od 19. 04. 2023. godine, a nakon što je Općinski sud u Sarajevu u navedenom predmetu navedenog datuma, donio Rješenje u slučaju prof. dr. Sebije Izetbegović protiv tuženog Univerziteta u Sarajevu koga zastupa rektor Rifat Škrijelj, kojim sudskim rješenjem se usvaja prijedlog tužiteljice Sebije Izetbegović, pa se istim rješenjem određuje privremena mjera osiguranja, kojom se odlaže izvršenje zaključka Senata UNSA, broj: 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine, i zabranjuje protivniku da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršenju naprijed navedenog zaključka, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka, prijavljeni rektor UNSA Rifat Škrijelj iako mu je navedenim sudskim rješenjem od 19.04.2023. godine bilo zabranjeno da poduzima bilo kakve aktivnosti vezano za zaključak za poništenje doktorata medicinskih nauka tužiteljici Sebiji Izetbegović, te iako je iz medija bio upoznat sa ovakvim rješenjem suda, te znajući da je kao odgovorna osoba na Univerzitetu u Sarajevu dužan provoditi sudske odluke i sudska rješenja, te da je kršenje istih kazneno djelo, isti je 24. 04. 2023. godine, zanemarujući svjesno i namjerno rješenje suda od 19.04.2023. godine, donio rješenje o poništenju doktorata Sebiji Izetbegović, iako mu je sud naprijed navedenim rješenjem zabranio da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršenju naprijed navedenog zaključka, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka, iako je prijavljeni sam putem medija prethodno izjavljivao da će postupiti pod odluci suda, što nije učinio, usljed čega je teže povrijedio prava drugoga.

ČIME BI:

Počinio krivična djela: Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, krivično djelo Neizvršenje sudske odluke iz člana 351 stav 1. KZ F BiH, i krivično djelo Povreda sudske odluke o zabrani vršenja zvanja, djelatnosti ili dužnosti iz člana 353. KZ F BiH!

Protiv rektora Škrijelja je formiran još jedan kazneni spis po dopisima Federalnog tužiteljstva F BiH, i to: T11 0 KTA 0007480 23 od 24. 01. 2023. godine, T11 0 KTA 0007480 23 od 20.02.2023. godine, i T11 0 KTA 0007818 23 od 30.05.2023. godine! Navedeni krivični predmeti su od strane Federalnog tužilaštva F BiH proslijeđeni Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, koje je zavelo predmet pod brojem: T09 0 KTPO 183394 23. Tužilačka oznaka „KTPO“ – jest tužilačka oznaka za registar poznatih počinitelja kaznenih djela – konkretno kazneno djelo i počinilac – privredni kriminal i korupcija.

Tužilaštvo KS istražuje Škrijelja i za druga kaznena djela: Pomoć učinitelju nakon učinjenih djela, Zloupotreba službenog položaja ili ovlasti, Nesavjestan rad u službi, ird.

Piše: Teolog Josip Šimić – Đinđić