ZABLUDE U PREDMETU DŽENAN MEMIĆ: Apelacijsko vijeće Suda BiH utvrdilo: Nije bilo nikakve organizirane grupe, koja bi se udružila, da prikrije stradanje Dženana Memića!

Trenutno pregledavate ZABLUDE U PREDMETU DŽENAN MEMIĆ: Apelacijsko vijeće Suda BiH utvrdilo: Nije bilo nikakve organizirane grupe, koja bi se udružila, da prikrije stradanje Dženana Memića!
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Javnosti je poznato, da pred Sudom Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu, broj: S1 2 K 040832 21 K, protiv optuženih: 1. Mutap Zijada, rođenog 1959. godine u Sarajevu; 2. Ramić Alise (ranije Mutap), rođene 1996. godine u Njemačkoj; 3.  Dupovac Hasana, rođenog 1973. godine u Hadžićima; 4. Barić Josipa, rođenog 1963. godine u Sarajevu; i 5. Ožegović Muamera, rođenog 1981. godine u Foči, je tekao krivični postupak po optužnici Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, broj: T20 0 KTO 0014404 18 od 09. 07. 2021. godine, a koja optužnica je podignuta po krivičnoj prijavi sarajevskog advokata Ifeta Ferageta, pravnog zastupnika obitelji Memić i od strane Suda BiH potvrđena.

  • Predmetnom optužnicom Tužilaštva BiH – Optuženi se terete da su, u periodu od 8. februara 2016. godine, pa nadalje, pristupili grupi za organizirani kriminal, formiranoj od strane Zijada Mutapa i drugih, a koja je organizirana radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić sin Muriza, rođen 1994. godine, zadobio teške fizičke ozljede opasne po život dana 08.02.2016. godine u Velikoj Aleji, općina Ilidža, usljed kojih ozljeda je 15.02.2016. godine preminuo u Kliničkom centru Sarajevo. U optužnici se navodi da su optuženi vršili prikrivanje dokaza i počinilaca fingiranjem dokaza, prikrivanjem njima poznatih činjenica, te preduzimali radnje sa ciljem prikrivanja stvarnog načina na koji je Memić Dženan zadobio teške fizičke ozljede opasne po život.

Optuženi su se teretili za krivična djela:

  • organizirani kriminal a u vezi sa krivičnim djelima: protivzakonito posredovanje, pomoć učiniocu nakon učinjenog krivičnog djela, sprečavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza, i to:

optuženi Zijad Mutap – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. u vezi s krivičnim djelima protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2., krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH) i krivičnim djelom sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 1. KZ FBiH;

optužena Alisa Ramić, ranije Mutap, – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZ FBiH, krivičnim djelom sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 1. KZ FBiH, krivičnim djelom davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH;

optuženi Hasan Dupovac – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelom protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2. i krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZ FBiH;

optuženi Josip Barić – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelima protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2. i krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZ FBiH;

optuženi Muamer Ožegović – krivično djelo organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZ FBiH.

Svi optuženi su prethodno hapšeni bili i po pravomoćnim rješenjima Suda BiH višemjesečno pritvoreni, te su nakon provedenog sudskog postupka, kako slijedi:

PRVOSTEPENA PRESUDA SUDA BiH:

Prvostepenom presudom Suda BiH – Sudskog vijeća u prvostupanjskim postupcima: sudije Branko Perić, Nenad Šeleda, Izo Tankić su donijeli presudu, kojom se optuženi svi prethodno navedeni optuženi Zijad Mutap i dr., oslobađaju od svih optužbi!

DRUGOSTEPENA PRESUDA SUDA BiH:

Vijeće Apelacijskog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine – Sudskog vijeća u drugostupanjskom postupku: sastavljeno od sudija Staniša Gluhajić, Azra Miletić, Amela Huskić je 21.7.2023. godine donijelo drugostupanjsku presudu u predmetu Zijad Mutap i dr., kojom se optuženici Hasan Dupovac i Alisa Ramić oglašavaju krivim da su radnjama opisanim u izreci presude počinili samo:

  • optuženik Hasan Dupovac – produženo kazneno djelo zlouporaba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 1. Kaznenog zakona Federacije BiH, u svezi sa člankom 55. istoga Zakona,
  • optuženica Alisa Ramić – kazneno djelo davanje lažnog iskaza iz članka 348. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona Federacije BiH.

Primjenom navedenih zakonskih odredbi, te odredbi članaka 41, 42, 43. i 49. Kaznenog zakona FBiH, Sud je optuženiku Hasanu Dupovcu izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine, a optuženici Alisi Ramić kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i 6 (šest) mjeseci, u koje kazne će se optuženicima uračunati vrijeme koje su proveli u pritvoru, i to Hasanu Dupovcu od 1.2.2021. do 15.7.2021., te Alisi Ramić u razdoblju od 16.6.2021. do 15.7.2021. godine.

Nasuprot navedenome, a na temelju članka 284. točka c) ZKP-a BiH, optuženici: Zijad Mutap, Alisa Ramić, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović su oslobođeni od optužbe jer nije dokazano da su počinili kaznena djela koja im se optužnicom stavljaju na teret, i to: kazneno djelo organizirani kriminal iz članka 342. stavak 2. i 3. u svezi sa kaznenim djelima protuzakonito posredovanje iz članka 382. stavak 2., pomoć počinitelju poslije počinjenog kaznenog djela iz članka 346. stavak 2. KZ F BiH  i sprečavanje dokazivanja iz članka 349. stavak 1. KZ F BiH.

Protiv osuđujućeg dijela presude dopuštena je žalba trećestupanjskom vijeću ovog Suda u roku od 15 dana od dana prijema pismenoga otpravka presude, dok protiv oslobađajućeg dijela presude žalba nije dopuštena, dok su u preostalom oslobađajućem dijelu presude svi optuženi pravomoćno oslobođeni.

Dakle, Alisa Mutap je osuđena samo zbog davanja lažnog iskaza, a Hasan Dupovac, zbog zloupotrebe položaja ili ovlasti.

Svi optuženi, uključujući i Alisu Ramić ranije Mutap, Hasana Dubovca, Josipa Barića, Zijada Mutapa i Muamera Ožegovića, drugostupanjskom presudom oslobođeni su optužbe jer nije dokazano da su počinili kaznena djela koja im se optužnicom stavljaju na teret, i to: kazneno djelo organizirani kriminal iz članka 342. stavak 2. i 3. u svezi sa kaznenim djelima protuzakonito posredovanje iz članka 382. stavak 2., pomoć počinitelju poslije počinjenog kaznenog djela iz članka 346. stavak 2. KZ F BiH  i sprečavanje dokazivanja iz članka 349. stavak 1. KZ F BiH.

Optužnica glasi, da su  optuženi, u periodu od 8. februara 2016. godine, pa nadalje, pristupili grupi za organizirani kriminal, formiranoj od strane Zijada Mutapa i drugih, a koja je organizirana radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić sin Muriza, rođen 1994. godine, zadobio teške fizičke ozljede opasne po život dana 08.02.2016. godine u Velikoj Aleji, općina Ilidža, usljed kojih ozljeda je 15.02.2016. godine preminuo u Kliničkom centru Sarajevo. U optužnici se navodi da su optuženi vršili prikrivanje dokaza i počinilaca fingiranjem dokaza, prikrivanjem njima poznatih činjenica, te preduzimali radnje sa ciljem prikrivanja stvarnog načina na koji je Memić Dženan zadobio teške fizičke ozljede opasne po život.

Dakle, prema stavu prvostepenog i drugostepenog vijeća Suda BiH ovo se nije niti dogodilo, jer Tužilaštvo BiH nije uspjelo dokazati, da je bila formirana organizirana kriminalna grupa, da prikrije stradanje Dženana Memića.