Vrhunac nemorala, korupcije, ulizivanja, beščašća, ljudske zlobe u liku Rifata Škrijelja!

Rifat Škrijelj
  • Autor objave:

Nitko Vam ništa dobro neće i ne može reći, kada spomenete opskurnog i u svim aspektima moralno diskutabilnog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, a koliko je „prof. dr-„ ispitat će Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, zbog sumnjivog napredovanja o čemu su mediji pisali, a nakon što je Federalno tužilaštvo F BiH dostavilo 4 kaznena spisa protiv Škrijelja, gdje se između ostaloga istražuju protuzakonita napredovanja, nepoštovanje sudskih odluka, zloupotreba položaja ili ovlasti, pomoć učinitelju nakon počinjenog kaznenog djela, prikrivanje počinioca, i mogli bismo ovako u do nedogled.

Vrlo arogantan, impulzivan, Škrijelj ne trpi nikakve kritike, a od Univerziteta u Sarajevu napravio je političku jazbinu, koja služi za okršaje neposlušnih stranačkih šefova Elmedina Dine Konakovića, čiji izvještaj prosvjetne inspekcije rektor krije, a koji je pokazao ogromne neregularnosti prilikom studiranja Elmedina Dine Konkaovića. Škrijelj bi se mogao opisati riječima pjesnika Meše Slimovića: To je ulizica, to su za mene najgori ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska!

Rifat Škrijelj postao je toliko prepotentan, i da ne kažem moćan (malo sutra), da su ga prozvali Ramzes, a od UNSA napravio je Egipat – čistu pustinju u kojem profesori vape za vodom.

Zadnjih mjeseci umjesto da radi na popravljaju imidža Univerziteta u Sarajevu, Centar za istraživačko novinarstvo je objavio podatke, da je: Rektor UNSA-a Rifat Škrijelj i dr., iako su bili svjesni, da ispodprosječni kadrovi napreduju u akademskim zvanjima, svjesno i namjerno su ignorisali nalaze inspektora koji su utvrdili nepravilnosti pri ovim procesima, pogodujući i pribavljajući tako drugima korist, a najboljim iznadprosječnim kadrovima štetu, svjesno i namjerno zanemarujući nalaze inspektora, koji su utvrdili brojne nepravilnosti i nezakonitosti pri ovim procesima, omogućavajući tako nezakonita napredovanja na Univerzitetu u Sarajevu, pri čemu su pojedini nastavnici i saradnici sa Univerziteta u Sarajevu napredovali u akademskoj karijeri, a da za to nisu ispunjavali zakonske uslove, te da Ministarstvo i UNSA nisu utvrdili pravila za napredovanja unatoč zakonskoj obavezi, kao i to, da su nastavnici i saradnici napredovali iako nisu ispunjavali ni minimalne uslove, pri čemu je Rifat Škrijelj u svojstvu rektora UNSA – Univerziteta u Sarajevu degradirao na domaćem i međunarodnom spektru – te je UNSA njegovim rukovođenjem na svjetskim listama univerziteta jedan od slabije rangiranih u regiji za što je odgovoran isključivo Škrijelj, kao i to, da na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA), najvećoj i najstarijoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini (BiH), pojedinci godinama nezakonito napreduju u akademskim karijerama, pri čemu ostvaruju tako i nezakonitu imovinsku korist – nezakonitim napredovanjem u akademskoj karijeri ostvaruje se veća plaća, a time i nezakonita imovinska korist – za što je odgovoran isključivo Škrijelj zajedno sa svojim saradnicima, te se isti tereti, da je isti koristeći svoj položaj rektora UNSA trgovao utjecajem, kako bi za druge pribavljao korist, iako je bio svjestan, da navedeno nije smio činiti, a čineći sve prethodno navedene radnje pri punoj svjesti i namjeri, noseći svijest, volju i vinost, da počini naprijed navedeno, što je htio i na što je pristao, pa su: i to: Rifat Škrijelj u svojstvu rektora UNSA i dr., kao odgovorne osobe u Federaciji iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračili granice svoje službene ovlasti ili ne obavivši svoje službene dužnosti, pribavili sebi ili drugom korist, drugome nanijeli štetu ili teže povrijedili prava drugog, te kao odgovorne osobe u Federaciji grubom povredom zakona, drugog propisa ili općeg akta ili propuštanjem dužnosti nadzora, očito nesavjesno postupili u vršenju dužnosti, pa su zbog toga pravo drugog teško povrijedili pri čemu je i nastupila imovinska šteta koja prelazi 1.000 KM!

O svemu ovome Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, nakon više dopisa Federalnog tužilaštva F BiH svojom Naredbom, izuzima brojnu dokumentaciju – broj Naredbe: T09 0 KTPO 0183394 23. Tužiteljska oznaka „KTPO“ – jest registar poznatih počinitelja kaznenih djela, sa konkretnim djelima, djela privrednog kriminala i korupcije. Škrijelj rekosmo ne trpi kritiku. Voli druge blatiti, ali kada ga netko spomene, kao ričući vol skače na čovjeka. Papa Franjo u svojoj knjizi „Korupcija – Zlo našega vremena“, navodi, da je jedna od osobina korumpiranih ljudi to što ne trpe kritike drugih, na svaki se riječ vrijeđaju, a sami vrijeđaju druge.

Tama u koju je Škrijelj uvukao Univerzitet u Sarajevu trebat će decenijama da se oporavi, jer slušanje i provođenje naloga stranačkih šefova učinili su Univerzitet u Sarajevu u potpunosti dekadentnim, neozbiljnim, čak dotle, da mladi ne žele ovdje ni studirati. Zadnjih mjeseci umjesto, da je poradio na imidžu UNSA, Škrijelj je sve svoje snage, sasvim protuzakonito što je sud potvrdio, upregnuo, da ostrašćeno i maliciozno uništi akademsku karijeru prof. dr. Sebiji Izetbegović: od poništenja diploma, diplome magistra, doktora nauka…

Međutim, Općinski sud u Sarajevu mu je dao neviđenu pljusku. Nije Škrijelju i njegovim miševima krenulo sve po voznom planu!

Općinski sud u Sarajevu i to sudija Milica Filipović, postupajući u pravnoj stvari tužitelja- predlagatelja Prof. dr. Sebija Izetbegović iz Sarajeva, ulica××××, zastupan po punomoćniku Esad Oruč, advokatu iz Advokatskog društva „ Oruč &Co „ iz Sarajeva, protiv tuženog-protivnika predlagatelja: Univerzitet u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 7/2 Sarajevo, koga zastupa rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, a ove punomoćnik Enver Smajkan advokat iz Sarajeva radi određivanja mjere osiguranja, nakon održanog ročišta dana 16.06.2023. godine, donio je dana 22.06.2023. godine sljedeće:

R J E Š E NJ E:

Usvaja se prijedlog za određivanje mjere osiguranja pa se određuje mjera osiguranja kojom se odlaže izvršenje Zaključka protivnika predlagatelja, odnosno Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine i Rješenja protivnika osiguranja, broj: 0101-4307/23 od 24. 04.2023. godine kojim je poništen upis u Matičnu knjigu doktora nauka koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu, te zabranjuje protivniku predlagatelja da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršavanju naprijed navedenog Zaključka i Rješenja, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji će biti pokrenut od strane Predlagatelja osiguranja u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sudskoj mjeri osiguranja.

Na ovaj način Škrijelj je zaustavljen u provođenju nezakonitih radnji oko akademskog puta prof. dr. Izetbegović. Dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je na sjednici Senata UNSA jasno i glasno rekla, te istakla, da to što Rifat Škrijelj radi i način na koji radi u vezi akademske karijere prof. dr. Izetbegović Sebije je u potpunosti nezakonito. „To ne može tako“ – reći će prof. dr. Zinka Grbo, dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu. Mnogi članovi Senata UNSA se rektora Škrijelja boje, jer su istome data faraonska ovlaštenja da može smijeniti bilo kojeg dekana fakulteta kad poželi i kad hoće, pa su isti u strahu nezamjeranja Škrijelju dizali ruke za oduzimanje akademskih zvanja prof. dr. Sebiji Izetbegović, generalnoj direktorici KCUS-a. Škrijelj utiče na novinare, kako i što smiju o njemu objavljivati prijeteći pri tome tužbama, kao da se novinari istih boje. Okitio se podobnim medijima za koje rado izjave daje. U razgovoru vrlo je drzak, krijući se iza svoga sina, da mu ko biva sin ispašta i plače, zbog članaka koji se objavljuju o babi Škrijelju. Kukavica, koji zalaže i rođeno dijete, da bi sebe spasio kritika, jer je javna ličnost i podložan je kritikama.

Svoj potpis da se poništi diploma prof. dr. Sebiji Izetbegović, koji je ujedno bio i član komisije, nije dao član Senata UNSA – prof. dr. Darko Tomašević, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i stalni kanonik Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog. Tomašević nije potpisao dokument jer je bio u moralnom uvjerenju, da to ne treba činiti. Ali beskrupulozni vukovi, bez savjesti, to su učinili, i Škrijelju isporučili dugo očekivani izvještaj, svjesno s druge strane zanemarujući nalaze inspekcije, Ad hoc tijela Medicinskog fakulteta UNSA i Naučno nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta, koji su potvrdili, da je akademski put prof. dr. Sebije Izetbegović bio uredan. Treba istaći, da je i ova komisija formirana na temelju odluke Univerziteta u Sarajevu, odnosno Senata, ali Škrijelju nije odgovarao nalaz. Tu dolazimo do vrhunca Škrijeljovog bezakonja, koje je donekle prekinuo Sud i zaštitio prava prof. dr. Sebije Izetbegović.

Ako se članovi Senata UNSA ne odupru totalitarizmu Rifata Škrijelja pitanje je ko je slijedeći, u kojem je sav novac i resurse potrošio da dokaže nešto što ne može dokazati. Univerzitet je uvukao u sudske sporove, okrivljujući dekane Medicinskih fakulteta UNSA i bivše rektore UNSA, kao da nisu radili dobro i da im je „Sebija prolazila ispod radara“! Ko radi dobro pokazuje i činjenica da je Škrijelj za samo malo vremena „fasovao“ četiri kaznena predmeta, ucjenjujući druge da moraju igrati kako od svira, a UNSA je privatizirao. U širem smislu ostao je fukara – primjer nečovještva, kako u životu ne treba raditi, a u užem – rektum, jer se toliko uvukao u dupe svojim stranačkim šefovima da viri iz njega, obavještavajući ih „pozorno“, kako će „Sebija pasti“, ali ne pada! Rifat Škrijelj je UNSA pretvorio u bruku i sramotu, da je čak jedna sutkinja sa Općinskog suda u Sarajevu mi kazala, kada sam ušao kod nje na razgovor, te je bilo priče o prof. dr. Sebiji Izetbegović, ista je rekla: „Svi mi znamo da je ovo politika, ali sud će to prekinuti“!

Protiv prof. dr. Sebije Izebegović nema niti jedne aktivne istrage, niti se ista pojavljuje u svojstvu osumnjičene za razliku od rektora Škrijelja, koji tonući nastoji poput ranjene zvijeri na dnu oceana povući što više ljudi. Da Bog da vidio Titanik.

Kriminal Škrijelja seže čak dalje, a evo o čemu se radi:

Advokat Enver Smajkan zastupa rektora Škrijelja privatno, ali ga je Škrijelj angažirao i kao advokata Univerziteta u Sarajevu, tako svome prijatelju lovom studenata puni Smajkanove džepove. Priznali ili ne, ali mnogi se boje to reći, Univerzitet u Sarajevu na vrhuncu je beščašća i nemorala, jer ga vodi vrlo promiskuitetna osoba, koji nije bio u stanju da se „skući“ sa jednom ženom, osnuje obitelj, djecu i živi kao čovjek. On se dao u blud – to je ono što se Gospodu gadi. Ako kritizirate rektora Škrijelja, tada dobijete etiketu advokata prof. dr. Sebije Izetbegović, (a sam je postao advokat Konakovića), kako mi rektor i napisa u Viber poruci, ali budući da sam ozbiljan čovjek, schootscreenove neću objavljivati. On – Škrijelj se kreće u prizmi „prijatelj – neprijatelj“, što papa u svojoj knjizi naziva corruptio optimi possesima – korupcija najboljih, misli da radi sve uredu, iako sam primjećuje da to nije tako. Danas se često govori o korumpiranim osobama i institucijama, koje su zbog korupcije ušle u proces raspadanja i izgubile svoju bit, poput UNSA. Prof. dr. Sebija Izetbegović je protjerala korupciju sa UKC-a Sarajevo, rad, red i disciplinu zavela. Možete je kritizirati, ali njezin rad morate poštovati.

Zašto Škrijelj ne primjećuje svoju korupciju – pokvarenost?

Ustrajati u korupciji takvo je stanje u kojem se srce čovječje okamenjuje, a proročka snaga teško da pogodi korumpirano srce. Proročka riječ bi ovdje bila brojni pozivi u vidu opomena, novinara i kritičara, ne prihvaćajući Škrijelj svoju odgovornost, a papa Franjo kaže: „Ali ustrajati u korupciji takvo je stanje u kojem se srce čovječje okamenjuje, a proročka snaga teško da pogodi korumpirano srce“. Škrijelj napada i novinare od Slobodne Bosne, CIN-a…„Korumpirano srce zaštićeno je zadovoljstvom svoje samodostatnosti, da ne dopušta nikakvo preispitivanje“ – ističe papa Franjo! Ta zar ne svjedočimo upravo o ovome, u slučaju prof. dr. Izetbegović, gdje Škrijelj osim suda, ne dopušta nikakvo preispitivanje odluka okoakademske karijere prof. dr. Sebije Izetbegović. Korumpiran čovjek, „sebi zgrće blago na zemlji, a ne bogati se u Bogu“ – uči nas Sveto pismo. Škrijelj se stavio i pretvorio u suca živih i mrtvih, pa kada je sud prije par dana usvojio u korist prof. dr. Sebije Izetbegović mjeru osiguranja „odjenom“ je advokat Univerziteta u Sarajevu Enver Smajkan poručio, da „sutkinja obmanjuje javnost“! Samo za ovo nepoštovanje suda trebao bi biti kažnjen. Krivcima je i sud kriv koji radi po zakonu.

„Korumpiran čovjek, poput Škrijelja, izgradio je samopoštovanje na tipu prevarantskog ponašanja, prolazi kroz život nepoštenim prečacima po cijenu vlastitog i tuđeg dostojanstva. Jedna od značajki korumpirana čovjeka izvjesni je kompleks neupitnosti: na svaku se kritiku vrijeđa, čini sve da ukloni moralni autoritet, koji ga može kritizirati, obezvrjeđuje druge, vrijeđa druge… Korumpiran se čovjek obično nesvjesno proganja, a razdraženost koju u njemu izaziva to samo proganjanje tolika je, da projicira na druge, te se iz osobe koja proganja samu sebe pretvara u progonitelja drugih“ – navodi papa Franjo!

Korupcija ne znači samo primiti novac. Ona dolazi od latinske riječi, a doslovno znači – biti pokvaren. Sveti Luka prikazuje bijes korumpiranih ljudi prema onima koji govore istinu: „A oni se, izbezumljeni, počnu dogovarati, kako da smaknu pravednika“ (Usp. Lk 6,11). Pa se tako Škrijelj o meni raspitivao što mi je sam preko telefona potvrdio. „Korumpirani ljudi (osobito ljudi na položajima) proganjanju, namećući režim terora svima koji im proturječe i osvećuju im se isključujući ih iz društvenog života“ – ističe papa Franjo! To rade korumpirani ljudi, jer se „njihova duša boji svjetla, korumpirana duša poprimila je karakteristike kišne gliste: živi u mraku i pod zemljom“ – ističe papa Franjo. U Papinoj rečenici svjetlo je pojam zanešto javno, svjetlo su mediji. Onaj ko čini nešto loše on bježi od svijetla, bježi od istinskih medija, priklanjajući se podobnim, ne želi da se za to čuje. Zbog toga Škrijelj ultimativno traži od mene, da se uklone svi članci o njemu. Korumpiran čovjek pojavljuje se u Svetom pismu kao onaj, koji se igra s istinom, postavlja zamke pravedniku spletkareći kako bi ga smaknuo.

Kao što rekoh, danas se često govori o korupciji u kontekstu političkog djelovanja, iako se ona pojavljuje u različitim društvenim sredinama. Korupcija nije ništa drugo, doli posljedica korumpirana srca, jer „što iz čovjeka izlazi, to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječjega izlaze zle misli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze iz srca čovječjega i onečišćuju čovjeka i društvo“ (Usp. Mk 7, 20-23). Dakle, korumpirano srce, u tome je stvar i bit! Ili još bolje, „doista, gdje ti je blago, ondje će ti i biti srce“ (Mt 6,21). Škrijelj doista ima problema sa bludom i preljubom, možda još pokojim grijehom dok istodobno dovi (moli) Onome, koji sve ovo prezire. Kojeg li licemjerja, da bi mu i Farizej zavidio.

Ne treba brkati grijeh s korupcijom, jer je korupcija nešto više od grijeha – to je stanje navike, koje srce odvlači u nepovratni egoizam. „Korumpirano srce zatvoreno je samo u sebe, širi miris u srcu koji zaudara, jer korupcija vonja na trulež. Korumpiran čovjek ne percipira svoju korupciju. Događa se isto što i sa zadahom (onomu kome stalno smrdi iz usta): tko od zadaha pati, nije ga svjestan. Drugi ga osjećaju i trebaju mu ukazati na njega. Tako je i sa srcem, koje je obuzeto korupcijom“ – navodi papa Franjo! Ta zar ne ukazuju brojni kritičari, koji dolaze izvana, da Škrijelju zaudara iz usta – „vonja na korupciju, ali mi koji dolazimo izvana primjećujemo taj ustajali zadah korupcije“! Papa Franjo ističe: „Korupcija se ne može sakriti, jer je ona poput tjelesne bolesti, koje se neki čovjek stidi, te pokušava prešutjeti, sve dok simptomi bolesti ne postanu vidljivi. Korumpiran čovjek uvijek pokušava održati privid: takav čovjek će do u detalje njegovati svoje „dobre manire“, kako bi na taj način mogao prikriti svoje loše navike. Ne radi li upravo ovo Škrijelj predstavljajući se u javnosti kao pravednik, koji razotkriva „lažne diplome“. U ponašanju korumpirana čovjeka, bolesni će stav djelovati, kao određeni stil i, u najbolju ruku, izgledati kao slabost, koju društvo relativno prihvaća i opravdava“.

Stoga, kod korumpirana čovjeka, kakav je Škrijelj, taj stil ponašanja i djelovanja – uči papa Franjo –  bolesni će stav djelovati, kao određeni stil i, u najbolju ruku, izgledati kao slabost, koju društvo relativno prihvaća i opravdava, jer korumpiran čovjek često ima potrebu za samo pravdanjem u medijima“. Rifat Škrijelj, rektor UNSA je je mjesecima poručivao, da je to njegov stil djelovanja i ponašanja, koji društvo treba da prihvati: „sve čisto kao suza kod Sebije“ – reći će Škrijelj.

Na primjer, korumpiran čovjek sa željom za vlašću, često mijenja svoje mišljenje ili se prilagođava ovisno o situaciji. Korumpiran čovjek uvijek ima potrebu uspoređivati se s drugima, koji djeluju dosljedno u vlastitom životu. Korumpiran čovjek, poput Škrijelja, ima često potrebu za samo pravdanjem u medijima: kako radi „dobro“, iako sam ne primjećuje da to čini, a što upravo radi Rifat Škrijelj, poručujući, da „radi dobro“!

Kako se korumpiran čovjek uspoređuje s drugima, on se isto proglašava sucem drugima, a kako bi se postavio sucem drugima, korumpiran čovjek nastoji se prikazati uravnoteženim. U samoj jezgri korumpirana čovjeka nalazi se laž, laž protiv života, istine i pravde, jer korupcija vodi čovjeka do gubitka stida koji čuva istinu! U najmanju ruku, zbog svega navedenog, Škrijelj je do sada, bar iz moralnih razloga, trebao podnijeti ostavku, ali ga je korupcija dovela do gubitka stida, koji čuva istinu. Svaka korupcija raste i ujedno se izražava u ozračju trijumfalizma. Trijumfalizam (rektor UNSA) je idealno tlo za koruptivna ponašanja, jer korumpiranu čovjeku iskustvo govori da takva ponašanja daju dobre rezultate, pa se tako osjeća pobjednikom, misli da trijumfira. Ali „tko se uzvisuje bit će ponižen, tko se ponizuje bit će uzvišen“ – uči nas Sveto pismo!

Korumpiran čovjek „napreduje“ u svom trijumfalnom ozračju. Sve mu ide dobro. I iz svoga disanja punim plućima, uživanja u povoljnom vjetru, situacije se preuređuju i rekonstruiraju po pogrešnim vrednovanjima. Škrijelju sve to ide dobro: ima pare, žene, harmoniku i kafane i očito imunitet nekažnjivostii za očiglednu korupciju! Još malo, jer ničija nije do zore gorila. Škrijelja politika polako niz vodu pušta, poput komesara Nusreta Selimovića. To je trijumfalizam čije je obilježje prevrtljivost: gazi sve pred sobom, kako bi se drugima pokazao! Zbog toga, korumpiran čovjek nema nade, a grešan se čovjek nada oprostu…no korumpiran čovjek ne, jer ne osjeća da je u grijehu: on je trijumfirao u grijehu.

Trijumfalizam se rađa iz osjećaja sebe kao mjere svakoga suda – da ponizi sve druge, da vrijeđa, da stalno iznosi ogavne stvari u medijima, da napada druge, kako bi trijumfirao na suzama drugih. Ljekarska komora dala je punu podršku prof. dr. Sebiji Izetbegović, pojašnjavajući da ima njihovu punu potpori i da je ugledni član. Da pojasnim: korumpirana sredina, korumpirana osoba, ne dopušta rast u slobodi (bavi se zastrašivanjima, prijetnjama…). Korumpiran čovjek ne poznaje bratstvo ili prijateljstvo, već suučesništvo. Za korumpirana čovjeka ne vrijedi ni ljubav prema neprijateljima ni distinkcija, koja postoji u temelju Staroga zakona: ili prijatelj ili neprijatelj. On se kreće u parametrima suučesnika ili neprijatelja! Primjerice, „kada je korumpiran čovjek na vlasti u nekoj instituciji, uvijek će uključivati druge u vlastitu korupciju i nezakonitosti, unizit će ih do svoje mjere i učiniti ih suučesnicima vlastitog izbora stila“ – ističe papa Franjo!

Stoga, tri stvari koje karakteriziraju korupciju jesu: konstantno raste, zarazna je, i ima potrebu često za pravdanjem, što Škrijelj za njemu podobne medije i čini. Korumpiran čovjek uvijek novači (uči) druge na stanje grijeha, stanje korupcije. Najprije će druge nedužne ljude napastovati pohlepom za bogatstvom i vrijeđati ih, da bi ih što lakše priveo do težnje za taštom ljudskom časti, a potom do sve veće oholosti, koja gazi sve pred sobom i ne vidi dalje od svoga nosa! Korupcija nije čin, već stanje, osobno i društveno stanje u kojemu se čovjek navikne živjeti, pa stoga, sve nenormalno,
korumpiranu čovjeku postaje normalno.

U Univerzitetu u Sarajevu sve vonja (smrdi) treba doći netko ko će pootvarati prozore kako bi vonj korupcije izašao iz te obrazovne institucije. Piše mi Škrijelj neki dan poruku, kako „Sebija sve ovo zaslužuje, a on ne, jer ima mldb. dijete“! Ta zar ne čita i Sebijina obitelj bljuvotine Škrijelja. Škrijelj se raspitivao o meni dugo vremena ko sam i što sam, pa mi je jednom rekao: „mi smo istraživali ko si ti“! Je li Univerzitet u Sarajevu postao OZNA ILI UDBA. Škrijelj se trsi što sam njegovu adresu javno objavio, pa mi je priprijetio. Imam pravo jer Škrijelj nije štićena osoba, pa mi je spočitao, da ako mu se nešto ko biva sinu desi ja ću biti kriv. Škrijelju u njegovoj porodici ništa se neće desiti, osim krivičnog postupka, jer ima dobrih, ali tvrdih oraha u džepu. Škrijelj je postao opasan ne samo za sebe, nego i za druge, instituciju kojom rukovodi. Škrijelj je od prof. dr. Sebije Izetbegović tražio usluge – vrlo sebično za sebe i svoju obitelj, ali je nije dobio. Tu Škrijelj pokreće rat. Njegovi rezultati rada jednaki su nuli, a kako i neće biti, kad je opsjednut prof. dr. Sebijom Izetbegović, što je opet domena psihijatrijske pomoći. Koliko toliko Škrijelj je postao koristan mnogima – kakav kroz život ne treba biti. Najgora je korupcija najboljih – Corruptio optimi possesima! Ovakve duše, misleći da su u „pravu“, privikavaju se na vonj korupcije, zatvorene su u sebe. To je isto sa zatvorenim prostorom: samo onaj koji dolazi izvana, sa čistoga zraka, primjećuje ustajali zrak – vonj (smrad)! Ovo se naziva tkz. „korumptivna uspavana savjest“, kakvu ima upravo rektor UNSA Rifat Škrijelj: misli da je uvijek u pravu!

Škrijelj srozao ugled UNSA!

Ugled Univerziteta u Sarajevu u slobodnom je padu, kažu mjerodavne statističke činjenice Webometricsove liste visokoškolskih ustanova, uz Šangajsku listu jednu od namjerodavnijih spiskova univerziteta na globalnom nivou. Da je barem kao doktor bioloških nauka pronašao ili spasio neku endemsku biljku na Trebeviću, pa bi se na skandalozno režimsko uručivanje Šestoaprilske nagrade rektoru Univerziteta u Sarajevu Rifatu Škrijelju moglo reći: “Onda gledaj, lafčino!” Nažalost, nije. Rektor Rifat Škrijelj nije otkrio ništa iz oblasti svoje struke, nije pronašao zlatnu ribicu u Miljacki, nije pronašao višak hlorofila i rješenje za zagađenost zraka u Sarajevu da bi zaslužio nagradu koju je dobio. Utjehu vidi u žestokom piću – najčešće viskiju.

Ustvari, koliko god to izgledalo kao paradoks, ironija, kontradikcija ili neka pučka tragikomedija iz srednjovjekovnog perioda, rektor Rifat Škrijelj je od režimske “Trojke” nagrađen jer sistemski i ažurno uništava instituciju koju vodi. Politička je to nagrada politički obojenom rektoru. Naime, prije nekoliko mjeseci pisali smo da je na Webometricsovoj listi visokoškolskih ustanova, uz Šangajsku listu jednom od namjerodavnijih spiskova univerziteta na globalnom nivou, Univerzitet u Sarajevu doživio je novi pad. Tadašnje ažuriranje pokazivalo je da se najstariji i najveći univerzitet u Bosni i Hercegovini nalazi na 1677. mjestu, što predstavlja pad za 172 pozicije u odnosu na juli prošle godine.

Na datum (6. 4. 2022), kada je reditelj Ahmed Imamović akademski hrabromprotestirao uzviknuvši “uaa, Rifate Škrijelju” na dodjeli nagrade u sarajevskoj Vijećnici, Univerzitet u Sarajevu pao je za još dva mjesta i sada se nalazi na 1679. mjestu.

Istrage protiv Škrijelja!

Protiv rektora Škrijelja je formiran još jedan kazneni spis po dopisima Federalnog tužiteljstva F BiH, i to: T11 0 KTA 0007480 23 od 24. 01. 2023. godine, T11 0 KTA 0007480 23 od 20.02.2023. godine, i T11 0 KTA 0007818 23 od 30.05.2023. godine! Navedeni krivični predmeti su od strane Federalnog tužilaštva F BiH proslijeđeni Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, koje je zavelo predmet pod brojem: T09 0 KTPO 183394 23. Tužilačka oznaka „KTPO“ – jest tužilačka oznaka za registar poznatih počinitelja kaznenih djela – konkretno kazneno djelo i počinilac – privredni kriminal i korupcija. Nakon ovoga od Škrijelja svi krajče. Nitko Vam ništa dobro neće i ne može reći, kada spomenete opskurnog i u svim aspektima moralno diskutabilnog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, a koliko je „prof. dr-„ ispitat će Kantonalno tužilaštvo Sarajevo, zbog sumnjivog napredovanja o čemu su mediji pisali, a nakon što je Federalno tužilaštvo F BiH dostavilo 4 kaznena spisa protiv Škrijelja, gdje se između ostaloga istražuju protuzakonita napredovanja, nepoštovanje sudskih odluka, zloupotreba položaja ili ovlasti, lažno prijavljivanje, pomoć učinitelju nakon počinjenog kaznenog djela, prikrivanje počinioca, i mogli bismo ovako u do nedogled, a tek izvlačenje novca sa UNSA.