VLADA FBIH NASTAVLJA DA KRŠI ZAKON I UGROŽAVA ŽIVOTE NAJTEŽIH BOLESNIKA – NI U 2024. U BUDŽETU NISU PREDVIĐENA SREDSTVA ZA FOND SOLIDARNOSTI U PROPISANOM NIVOU

Trenutno pregledavate VLADA FBIH NASTAVLJA DA KRŠI ZAKON I UGROŽAVA ŽIVOTE NAJTEŽIH BOLESNIKA – NI U 2024. U BUDŽETU NISU PREDVIĐENA SREDSTVA ZA FOND SOLIDARNOSTI U PROPISANOM NIVOU
  • Autor objave:

Iako je Vlada FBiH izdvojila više sredstava iz Budžeta za finansiranje Fonda solidarnosti nego u prethodnoj 2023. godini, za nekih 7 miliona KM, to je daleko manje od iznosa koji je bila dužna po Zakonu da uplati – a radi se o 205 miliona KM.

Svi najteže oboljeli pacijenti u Federaciji BiH neće biti u mogućnosti ni u 2024. godini da ostvare svoje pravo na liječenje posredstvom Fonda solidarnosti FBiH, čime agonija ovih građana ulazi u treću deceniju.

Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBIH, zastupnici su razmatrali Budžet Federacije BiH u iznosu od 7.474.800.209 KM, koji je Vlada Federacije BiH usvojila prije dva dana, 22.01., i po hitnom postupku uputila Parlamentu FBiH na razmatranje. Budžetom Federacije BiH za 2024. godinu za Fond solidarnosti FBiH predviđen je transfer u iznosu od 50 miliona KM, čime je Vlada FBiH jasno dala do znanja da ni u 2024. godini neće ispoštovati svoju zakonsku obavezu da finansira Fond solidarnosti FBIH na način kako je to propisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH.

Udruženja koja okupljaju najteže oboljele pacijente su iskazala ogorčenje na ovakav postupak Vlade FBIH jer je sada jasno da liste čekanja za najteže oboljele pacijente u Federaciji BiH neće biti ukinute niti umanjene. Što osim što podrazumijeva da se nekim bolesnicima smanjuju šanse za preživljavanje, otvara i prostor za zloupotrebu položaja i korupciju.

Iako je Vlada FBiH izdvojila više sredstava iz Budžeta za finansiranje Fonda solidarnosti nego u prethodnoj 2023. godini, za nekih 7 miliona KM, to je daleko manje od iznosa koji je bila dužna po Zakonu da uplati – a radi se o 205 miliona KM.

Na osnovu projekcije kretanja doprinosa od obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2024. godinu, predstavljene u Dokumentu okvirnog Budžeta FBIH za period 2024 – 2026, i Odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2024. godinu u procentu od 10,2% od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, koju je Vlada Federacije BiH donijela na sjednici održanoj 22.12.2023. godine u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, jasno je da Vlada kod izrade Budžeta FBIH za 2024. godinu nije postupila po Zakonu.

Podsjećamo da je na kršenje Zakona od strane Vlade FBiH, u ovom kontekstu, i na njenu nehumanost, sa mogućim tragičnim posljedicama po konkretne ljude, osim nevladinog sektora, upozorio i Ured za reviziju institucija u FBiH. Nakon svojevremeno provedene finansijske revizije Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (za 2021.), Ured je konstatovao da “Ministarstvo nije preduzelo adekvatne aktivnosti u dijelu koji se odnosi na planiranje i osiguranje potrebnog iznosa sredstava za finansiranje Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, što nije u skladu s članom 27. Zakona o budžetima u FBiH. Tekući transfer iz Budžeta FBiH za 2021. godinu za Fond solidarnosti iznosio je 28.500.000 KM, što predstavlja samo 18,9% od pripadajućeg zakonskog iznosa u odnosu na prihode od doprinosa (157.996.702 KM), što nije u skladu s članom 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.“. I: “Shodno navedenom, Zavod je ostvario manje prihoda iz Budžeta FBiH za 129.496.702 KM u odnosu na zakonom propisane prihode, čija je namjena liječenje pacijenata.“ Zaključivši: „Navedeno za posljedicu ima duge liste čekanja za pružanje zdravstvenih usluga, kao i za lijekove koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti, a može uticati na konačan ishod liječenja zbog čekanja.“.

Dakle, potpuno je jasno da su Zakon na identičan način kršile i prethodne vlade Federacije i da Vlada FBiH od 2002. godine, kada je formiran Fond solidarnosti Federacije BiH, nikad nije plaćala svoje obaveze u zakonom predviđenom iznosu, uskrativši Fondu, tj. pacijentima, za ovih dvadesetak godina, preko milijadu i po KM. No, to što su Zakon kršili i drugi prije njih, aktuelnoj ne može biti nikakvo opravdanje.

Najteže oboljelim građanima Federacije BiH ostaje da se nadaju dodatnim sredstvima kroz rebalans Budžeta FBiH u narednom periodu, kojim bi se riješio njihov problem ili ispunjenju obećanja Vojina Mijatovića, ministra u Vladi FBIH, koji je rekao da će Vlada FBiH početkom 2024. godine izraditi sistemsko rješenje za finansiranje Fonda solidarnosti FBiH.

S druge strane, stepen socijalne neosjetljivosti i neodgovornosti vlasti, koja se mjeri ljudskim životima, dodatno je naglašen činjenicom da se radi o najvećem budžetu Federacije do sada.