V.d direktora FUP-e Vahidin Munjić i Ensad Korman su predmetom obrade u Tužilaštva KS u više predmeta. Kormana i Munjića istražuje i Tužilaštvo BiH!

Trenutno pregledavate V.d direktora FUP-e Vahidin Munjić i Ensad Korman su predmetom obrade u Tužilaštva KS u više predmeta. Kormana i Munjića istražuje i Tužilaštvo BiH!
  • Autor objave:

Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo iz Sarajeva provodi istražne radnje naređene Naredbom Tužilaštva KT, broj: T09 0 KT 0181256 22, i uz Naredbe Općinskog suda u Sarajevu prikuplja informacije, video nadzore, izuzima dokumentaciju, a koja se tiče produženog krivičnog djela „Ugrožavanja sigurnosti“ iz člana 183. stavak 1. Krivičnog zakonika Federacije Bosne i Hercegovine, na štetu više lica, saznaje ovaj portal.

Kako ovaj portal saznaje po Naredbi Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu postupaju pripadnici Federalne uprave policije F BiH na čijoj instituciji se upravo nalazi Munjić, koji je pod lupom Tužilaštva Kantona Sarajevo, zbog osnova sumnje, da je u proteklom periodu, stupivši nezakonito na dužnost v.d. direktora FUP-e, suprotno članu 45. stav 3. Zakona o unutarnjim poslovima F BiH, o čemu smo pisali, upućivao i nastavio upućivati prijetnje fizičkim licima i svojim uposlenicima, šikanirati ih, zlostavljati i vrijeđati, da će im „sjeme zatrti“, usljed čega je prijavljen i za šikaniranje uposlenika FUP-e.

Ovaj portal napominje, da se protiv Vahidina Munjića i čelnika Vlade F BiH poduzimaju istražne radnje u krivičnom predmetu, broj: koja je naređena Naredbom Tužilaštva KTPO, broj: T09 0 KTPO 0186304 23, a zbog osnova sumnje, da je Vahidin Munjić imenovan od strane Vlade F BiH za v.d. direktora FUP-e suprotno Zakonu o unutarnjim poslovima F BiH, te tužilaštvo i u odnosu na to poduzima istražne radnje, o čemu je BHRT u dnevniku izvijestio. Oznaka KTPO – jest tužilačka oznaka za registar poznatih počinilaca krivičnog djela privrednog kriminala i korupcije.

Protiv Vahidina Munjića, aktuelnog v. d. direktora FUP-e, u Tužilaštvu KS egzistira nekoliko krivičnih predmeta.

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo iz Sarajeva poduzima istražne radnje i provjeravaju se navodi iz prijave, koju je Tužilaštvu Kantona Sarajevo dostavio jedan visokorangirani pripadnik Federalni uprave policije (ime znano redakciji), a zbog osnova sumnje, da su Munjić i Korman u saizvršilaštvu počinili više krivičnih djela.

Ova informacija je za portal Podlupom.ba potvrđena iz Kantonalnog tužilaštva Sarajevo: „U navedenom predmetu poduzimaju se radnje u cilju provjere navoda iz prijave“ – saopćila je za ovaj portal portparol Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Azra Bavčić.

Podsjećamo, da su Munjić i Korman predmetom obrade Kantonalnog i Državnog tužilaštva u Sarajevu u više krivičnih predmeta, a Kormanom se počela baviti i SIPA-a, kako saznaje ovaj portal.

No, vratimo se saopćenju Tužilaštva KS!

Tada dežurna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo iz Sarajeva, Advija Hajdo – Balta, dana 20. 06. 2023. godine, otvara krivični predmet protiv bivšeg rukovoditelja Federalne uprave policije Ensada Kormana inače sada aktuelnog zamjenika Direktora Granične policije BiH, i Vahidina Munjića, aktuelnog v.d direktora Federalne uprave policije F BiH, zbog osnova sumnje, da su u sapočinilaštvu i nedjelovanjem počinili više krivičnih djela.

Prema informacijama ovog portala oni se terete da su:

Točka 1) Vahidin Munjić, Ensad Korman i Nurudin Hafizović se terete, da su, i to: Ensad Korman u svojstvu zamjenika direktora Federalne uprave policije, počev od 06.03.2023. godine do 17.05.2023. godine, u produženom trajanju, i Munjić Vahidin u svojstvu v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH počev od 17.05.2023. godine, pa nadalje, a nakon što je Federalna uprava policije zaprimila pravosnažnu i izvršnu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 542369 18 Rsž od 06.03.2023. godine, odnosno nakon što su navedenu presudu zaprimili rukovodioci Federalne uprave policije Munjić Vahidin i Ensad Korman sa kojom su bili upoznati ili su morali biti upoznati, a prema kojoj pravosnažnoj i izvršnoj presudi se oglašavaju, kao nezakoniti akti i isti se poništavaju u odnosu na službenika FUP-e Nurudina Hafizovića, koji je predsjedao Policijskim odborom za policijske službenike F BiH, a kojemu je čin „Glavnog inspektora“ naprijed navedenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, oduzet, te su istom presudom poništeni svi akti, koji su pratili napredovanje Nurudina Hafizovića u viši policijski čin, a svjesni i znajući, da je za predsjedanjem Policijskim odborom F BiH potreban čin „Glavnog inspektora“, a koji Nurudin Hafizović nije imao, obzirom, da mu je naprijed navedenom pravosnažnom i izvršnom presudom suda oduzet, isti je u svojstvu policijskog službenika FUP-e, lažno se predstavljajući i obmanjujući Odbor, da i dalje ima čin Glavnog inspektora, predsjedavao Policijskim odborom za policijske službenike Federalne uprave policije, te je u svojstvu predsjednika navedenog Odbora donio nezakonito i neovlašteno Rješenje, broj: PO-59-1/23 od 15. 05. 2023. godine, kojim donosi Rješenje, kojim se u cijelosti poništava lista Komisije za unapređenje policijskih službenika u FUP-u, broj: 09-19/1-30-2-191 od 13.04.2023. godine, a istim Rješenjem poništen je i interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnoj upravo policije, znajući, da mu je s datumom od 06.03.2023. godine, prestao čin „Glavnog inspektora“, te da su naprijed navedenom predmetnom presudom poništeni kao nezakoniti svi akti koji su pratili njegovo napredovanje u viši policijski čin, iako je znao i svjestan bio, da navedeno činiti ne smije, te da postupa suprotno zakonu, da nije mogao, niti smio predsjedati Odborom, niti se predstavljati kao “Glavni inspektor” ni javno, ni u aktima, a namjeri da sebi ili drugima pribavi kakvu korist, a drugim uposlenicima FUP-e, koji su konkurirali na navedeni konkurs i uspješno prošli, nanese nemjerljivu štetu, prekoračivši Nurudin Hafizović svoja ovlaštenja, i ne izvršivši po zakonu svoje dužnosti u odnosu na naprijed navedenu presudu, sa kojom je bio upoznat i dužan da upozna ostale članove Odbora, što svjesno i namjerno nije učinio, kako bi pribavio protupravnu imovinsku korist u vidu mjesečnih plaća sa „Glavnog inspektora“ i predsjedavanjem navedenim Odborom, (nastavak dalje)

a obzirom da u Rješenju, broj: PO-59-1/23 od 15. 05. 2023. godine, kada je u pitanju odlučivanje po uloženim žalbama, a u vezi Liste Komisije za unapređenje policijskih službenika u Federalnoj upravi policije u viši čin, broj: 09-19/1-30-2-191 od 13. 04. 2023. godine, Policijski odbor za policijske službenike F BiH prilikom odlučivanja i donošenja odluke kojom se u cijelosti (a ne in concreti u dijelu određene pozicije na koju je uložena žalba) poništava Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije u viši čin, broj: 09-19/1-30-2-191 od 06.03.2023. godine, što predstavlja pravni presedan koji do sada, kako je poznato nije zabilježen pred Policijskim odborom za policijske službenike F BiH od njegovog osnivanja, nije vidljivo i dovoljno argumentirano, kao i pravno osnovno djelovanje Odbora za donošenje ovakve odluke, pa se može zaključiti da je odbor djelovao mimo svojih ovlaštenja, odnosno van granica nadležnosti, obzirom da u Obrazloženju nisu vidljivi dovoljni pravni argumenti i razlozi za ovakvu odluku i u ovoj fazi postupka počev od činjenice da je konkretni Interni oglas, stavljen u upravni promet i dijelom službenika koji su rukovoditelji u Federalnoj upravi policije, a i članovi Policijskog odbora u neizmijenjenom sadržaju, a sve radi prijava kandidata,

pa su u konkretnom provedenom postupku, bitnu povredu za preispitivanje radnji policijskog odbora predstavljaju nesporne činjenice, kojima tužilaštvo raspolaže, da je u postupku odlučivanja i donošenja rješenja, broj: PO-59-1/23 od 15. 05. 2023. godine, ispred policijskog odbora za policijske službenike F BiH, kao predsjednik Odbora postupao Nurudin Hafizović, koji je na navedenu poziciju imenovan na 353.-oj sjednici Vlade F BiH od dana 09. 03. 2023. godine (a koji je i prethodno po Rješenju Vlade F BiH, broj: V 2150/2016 od 16.12.2016. godine obnašao dužnost predsjednika Odbora), smatram da je isti trebao biti izuzet iz postupanja u Policijskom odboru za policijske službenike F BiH, shodno činjenici da je imenovanom od 06.03.2023. godine, kada je i raspisan Interni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije u viši čin, broj: 09-19/1-30-2-191, od strane Kantonalnog suda u Sarajevu, pravomoćnom i izvršnom presudom, broj: 65 0 Rs 542369 18 Rsž od 06. 03. 2023. godine, presuđeno da su nezakoniti i poništeni akti na osnovu kojih je imenovanom predsjedavajućem Policijskog odbora dodijeljen čin Glavnog inspektora iz perioda 2015. godine, od strane komisije za unapređenje Federalne uprave policije i Policijskog odbora, dakle kod predsjednika Policijskog odbora, koji je postupao kao predsjedavajući i donosio odluke u momentu raspisivanja internog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije u viši čin, broj: 09-19/1-30-2-191 od 06.03.2023. godine, a potom i kod donošenja Rješenja, broj: PO-59-1/23 od 15.05.2023. godine, ispred Policijskog odbora za policijske službenike F BiH, gdje je isti postupao kao predsjednik Odbora, a da nije postojala statusna i pravna okolnost propisana Zakonom o policijskim službenicima F BiH u članu 125. stav 1., jer Zakon propisuje da član Policijskog odbora treba da posjeduje čin „Glavni inspektor“, a što je od strane Kantonalnog suda u Sarajevu pravosnažnom i izvršnom presudom, broj: 65 0 Rs 542369 18 Rsž od 06. 03. 2023. godine, presuđeno, da su kod imenovanog nezakoniti i poništeni akti na osnovu kojih je imenovanom i dodijeljen čin Glavnog inspektora,

Dakle, kao službena osobe u Federaciji iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračio granice svoje službene ovlasti, neovlašteno i nezakonito donosio akte i Rješenja, te ih potpisivao, koje nije mogao, niti smio donijeti, niti u svojstvu predsjednika Odbora u činu Glavnog inspektora potpisati, ne obavivši svoje službene dužnosti, i ne postupivši ni sam po naprijed navedenoj presudi suda, pribavio sebi ili drugom kakvu korist, drugome nanio kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugih, te kao službena osoba ni sam, svjesno i namjerno, nije postupio po pravomoćnoj i izvršnoj presudi suda,

Čime bi:

Počinio produženo krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, krivično djelo „Neizvršenje sudske odluke“ iz člana 351. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH u vezi sa članovima 55. i 54. istog Zakona i člana 37. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog Zakona, koje je učinjeno kad je učinitelj s namjerom učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja, s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu.

Točka 2) Ensad Korman i Munjić Vahidin – zajedno u odnosu na prvu tačku: Ensad Korman u svojstvu zamjenika direktora Federalne uprave policije, počev od 06.03.2023. godine do 17.05.2023. godine, u produženom trajanju, i Munjić Vahidin u svojstvu v.d. direktora Federalne uprave policije F BiH počev od 17.05.2023. godine isto u produženom trajanju, pa nadalje, a nakon što je Federalna uprava policije zaprimila pravosnažnu i izvršnu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 542369 18 Rsž od 06.03.2023. godine, odnosno nakon što su navedenu presudu zaprimili rukovodioci Federalne uprave policije Munjić Vahidin i Ensad Korman sa kojom su bili upoznati ili su morali biti upoznati, a prema kojoj pravosnažnoj i izvršnoj presudi se oglašavaju, kao nezakoniti akti i isti se poništavaju u odnosu na službenika FUP-e Nurudina Hafizovića, koji je u prethodno inkriminiranom periodu predsjedao Policijskim odborom za policijske službenike F BiH, a kojemu je čin „Glavnog inspektora“ naprijed navedenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu, oduzet, te su istom presudom poništeni svi akti, koji su pratili napredovanje Nurudina Hafizovića u viši policijski čin, a svjesni i znajući, da su dužni, da kao službene osobe u Federaciji postupe po pravosnažnoj i izvršnoj presudi suda i da ju provedu, da Nurudinu Hafizoviću, odmah nakon naprijed navedene presude suda, Rješenjem ukinu čin “Glavnog inspektora”, shodno presudi, i vrate ga ili prerasporede na neko nižerangirano ranije mjestu u FUP-u, svjesno i namjerno – po presudi – obojica u produženom trajanju to nisu učinili, niti po presudi postupili, nanijevši štetu Federalnoj upravi policije, Policijskom odboru za policijske službenike F BiH i štetu tadašnjem načelniku Federalne istražne službe kriminalističke policije Federalne uprave policije, Ibri Bešliji, u ukupnom iznosu 1.790,00 KM, a koje su bili dužni po presudi, broj: 65 0 Rs 542369 18 Rsž od 06.03.2023. godine, da ih uplate na račun Bešlija Ibre u roku od 15 dana, što tada u vremenskom periodu u roku od 15 dana, kako nalaže presuda nisu u zakonskom roku uplatu izvršili, niti su do dana današnjega to učinili,

Dakle, kao službene osobe – rukovodioci Federalne uprave policije, svjesni i znajući, da su po zakonu dužni izvršavati i provoditi pravosnažne i izvršne presude suda u Federaciji, te da je ne postupanje po pravosnažnim presudama krivično djelo, nisu svjesno i namjerno proveli pravosnažnu i izvršnu presudu suda, niti po istoj postupili, svjesni svojih nezakonitosti, te kao službene osobe, iskorištavanjem svog položaja nisu prema navedenoj presudi obavili svoje dužnosti, usljed čega su pribavili sebi korist, a drugome nanijeli štetu i teže povrijedili prava drugoga, te kao službene osobe povredom zakona ili općeg akta ili propuštanjem nadzora, očito nesavjesno postupili u vršenju svojih dužnosti, pa je zbog toga pravo drugog povrijeđeno, a koje prelazi iznos 1.000,00 KM, te kao odgovorne i službene osobe u pravnoj osobi – instituciji Federacije BiH u Federalnoj upravi policije nisu postupili po pravomoćnoj odluci suda u Federaciji, usljed čega je prouzrokovana teža povreda prava drugog ili značajna materijalna šteta,

Čime bi:

počinili produžena krivična djela „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, u stjecaju krivično djelo u „Nesavjestan rad u službi“ iz člana 387. stav 1. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom „Neizvršenje sudske odluke“ iz člana 351. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, u vezi sa članovima 55. i 54. istog Zakona i člana 37. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog Zakona, koje je učinjeno kad je učinitelj s namjerom učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja, s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu.

Kantonalno tužilaštvo Zeničko – dobojskog kantona provodi istragu, broj: T04 0 KTNRZ 0044768 21, protiv NN počinilaca tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Vahidin Munjić, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva o čemu smo pisali, da i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pod brojem: T20 0 KTARZ 0024488 23, provodi identičnu istragu, a kakva je uloga Munjića u ubistvu olovskih Srba pokazat će istrage nadležnih tužiteljstava.

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, kako je naprijed opisano provodi i poduzima istražne radnje i provodi iste protiv Munjića i Kormana, zbog više krivičnih djela. Tužilaštvo BiH, tužiteljica Biljana Golijanin preko SIPA-e provjerava Ensada Kormana, zbog inkriminacija počinjenih u prethodnom periodu.