TUŽITELJSTVO BiH: OPTUŽENI ZA KRIVOTVORENJE NOVCA, NAKON SPORAZUMNOG PRIZNANJA KRIVICE, OSUĐEN NA KAZNU ZATVORA

RADOJE VIDOVIĆ I RENATO PEJAK
  • Autor objave:

U predmetu Tužilaštva BiH, optuženi Amir Čamdžić,  rođen 1971. godine u Zenici, ranije osuđivan, državljanin Bosne i Hercegovine, sporazumno je priznao krivicu,  nakon čega je u Sudu BiH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine.  

Optuženi je oglašen krivim za krivično djelo krivotvorenje novca iz člana 205. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Od optuženog će se oduzeti 10 krivotvorenih novčanica u apoenu od 50 eura, za koje je znao da su krivotvorene, koje je optuženi tokom ove godine na području Travnika stavio u opticaj kao prave na način da je sa pet od navedenih krivotvorenih novčanica platio usluge u jednoj stomatološkoj ordinaciji. Jednu od navedenih krivotvorenih novčanica stavio u opticaj u ugostiteljskom objektu, dok je preostale četiri krivotvorene novčanice držao kod sebe i iste odbacio prilikom bijega od policijskih službenika koji su ga pokušali zaustaviti i legitimisati.

Potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice optuženi se odriče prava na suđenje, kao i prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH.

Nakon prihvatanja sporazuma, predmet protiv navedenog optuženog je pravosnažno okončan bez daljeg provođenja sudskog postupka.