SUD BiH: Potvrđena optužnica u predmetu protiv uposlenika BHANSA-e, Dejana Pudara

Trenutno pregledavate SUD BiH: Potvrđena optužnica u predmetu protiv uposlenika BHANSA-e, Dejana Pudara
  • Autor objave:

Sud Bosne i Hercegovine je 6.11.2023. godine potvrdio optužnicu u predmetu Dejan Pudar (S1 2 K 028410 23 Ko) koja optuženika Dejana Pudara tereti da je, radnjama opisanim u optužnici, počinio kazneno djelo pronevjera u službi iz članka 221. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona BiH, sve u svezi s člankom 54. istog Zakona.

Optuženik se tereti da je u razdoblju od siječnja 2014. godine do kraja studenoga 2015. godine, radeći na poslovima glavnog blagajnika – kao ovlaštena osoba za podizanje i raspolaganje novčanim sredstvima u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), krivotvorio račune pravne osobe Mrkulić Company d.o.o. Sarajevo, za navodno pružene usluge BHANSA-e, te na temelju istih prisvajao za sebe novčane iznose naznačene na računima za usluge koje nisu realizirane, a na kojim računima su neistinito naznačeni drugi uposlenici BHANSA–e, na koje osobe su isti računi navodno ispostavljeni, te na taj način, s ciljem da za sebe pribavi protupravnu imovinsku korist, iz blagajne BHANSA–e  prisvojio za sebe novac koji mu je bio povjeren, tj. iznos od 276.222, 50 KM.