SIPA dostavila prijavu protiv Nermina Nikšića i NN lica FUP-u, v.d. direktora FUP-e Vahidin Munjić ju krio i držao u ladici. Krenule provjere. Nije je ni dostavio Tužilaštvu KS!

Trenutno pregledavate SIPA dostavila prijavu protiv Nermina Nikšića i NN lica FUP-u, v.d. direktora FUP-e Vahidin Munjić ju krio i držao u ladici. Krenule provjere. Nije je ni dostavio Tužilaštvu KS!
  • Autor objave:

Seksualni egzibicionista, infantilni i maligni narcis, egoista, zloćudni sociopata i psihopata v.d. direktora Federalne uprave policije, Vahidin Munjić, koji je razorio ovu policijsku agenciju svojom nekompetencijom i srozao joj moralni dignitet i integritet, u posljednja dva mjeseca štitio je svoga šefa – poslodavca, federalnog premijera Vlade F BiH Nermina Nikšića.

Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) dana 06. 10. 2023. godine dostavljena je krivična prijava protiv federalnog premijera Nermina Nikšića i NN lica u Vladi Federacije BiH, ali ju je SIPA nakon razmatranja, ustupila Federalnoj upravi policije, dana 09.10.2023. godine, pod brojem: 16-04/4-04-1-7937-2/23, zaključujući policijski službenici SIPA-e, da djela sadržana u krivičnoj prijavi od 06.10.2023. godine, spadaju u domenu iz krivičnih djela propisanih KZ F BiH, dok SIPA postupa iz nadležnosti krivičnih djela Suda Bosne i Hercegovine po KZ BiH, u sprečavanju, otkrivanju i istrazi krivičnih djela iz oblasti organiziranog kriminala, terorizma, ratnih zločina, trgovine ljudima, te teškog financijskog kriminala.

Tako je SIPA krivičnu prijavu od 06.10.2023. godine ustupila Federalnoj upravi policije, koja je bila dužna odmah i bez odlaganja, da prijavu uz popratni akt SIPA-e ustupi Tužilaštvu Kantona Sarajevo, kao stvarno i mjesno nadležnom tužilaštvu. No, to se nije dogodilo, obzirom, da je v.d. direktora FUP-e Vahidin Munjić uvidio, da se među prijavljenim nalazi Nermin Nikšić, koji redovito tri puta uzastopno na svaka tri mjeseca svojim potpisom produžava Munjiću mandat na poziciji v.d. direktora FUP-e.

Tužilaštvo KS je u sve posumnjalo, pa su krenule interne provjere po naredbi Glavne tužiteljice KS, a nakon što je obaviještena Glavna sarajevska tužiteljica 20.11.2023. godine, u vezi malverzacija sa navedenom predmetnom prijavom od strane FUP-e, da se ista krije.

Prijavitelj je 23.11.2023. godine, obaviješten od Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, da je “Prema nalogu Glavne kantonalne tužiteljice, nakon dostavljenog izvještaja Šefa pisarne, kao i provjera djelovodnika u Prijemu-Otpremi pošte Krivične pisarnice ovog Tužilaštva utvrđeno da nije zaprimljena Vaša prijava od 06.10.2023.godine do danas, a koja je prema Vašem mailu ispod, trebala biti dostavljena od strane Federalne Uprave policije”!

Tako v.d. direktora FUP-e Vahidin Munjić, nikada nije dostavio prijavu Tužilaštvu KS, a koja je trebala biti dostavljena od strane FUP-e. Koga je Munjić štitio i za čije interese, pokazat će nova istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo. Nema sumnje, da je Vahidin Munjić postupao u namjeri, da zataška predmetnu prijavu.

Prijavitelj se nekoliko puta obraćao e-mailom Federalnoj upravi policije, sa upitom, “koja je sudbina navedene prijave nakon što su je zapremili od SIPA-e, da li je ista dostavljena Tužilaštvu Kantona Sarajevo na daljnje postupanje…”! No, naišao je na ignoriranje upita.

Ovlaštena policijska lica su bila dužna, da odmah po zaprimanju prijave kontaktiraju postupajućeg tužioca, ili istu dostave na daljnje postupanje nadležnom tužilaštvu, što se u konkretnom gore opisanom slučaju nije niti desilo. Tužilac je jedini ovlašten da naređuje, traži i zahtjeva od policijskih službenika bilo koje agencije provjeru navoda iz prijave, a ne da, kao u konkretnom slučaju FUP drži prijavu u svojoj ladici, ili bez naredbe, znanja i ravnanja tužioca vrši provjeru navoda iz prijave, obzirom da po članu 45. ZKP-a F BiH tužilac koordinira rad policijskih službenika po svim prijavama i krivičnim predmetima.

Ali predmetna prijava iz odgovora Tužilaštva KS od 23. 11. 2023. godine od strane FUP-a nije tom Tužilaštvu niti dostavljena, a koja je trebala biti.

Tužilac je jedini ovlašten da cijeni osnovanost prijave, poduzima radnje i druge aktivnosti s ovim u vezi, a ne policijski službenici FUP-a, koji prijavu pošto su je zapremili od SIPA-e, nisu niti do dana današnjega dostavili Tužilaštvu KS na daljnje postupanje i tužilačku odluku. ‘Ko koga štiti, imajući u vidu da je prijavom obuhvaćen federalni premijer Nermin Nikšić, koji redovito svaka 3 mjeseca nagrađuje v.d. direktora FUP-a Vahidina Munjića pozicijom v.d. direktora Federalne uprave policije i to tri puta uzastopno i unatoč činjenici da Tužilaštvo KS vodi istražne radnje, zbog sumnje, da je v.d. direktor FUP-e Vahidin Munjić imenovan na tu poziciju odlukom Vlade F BIH suprotno Zakonu o unutarnjim poslovima F BiH. U ovo mogu samo da sumnjam i posumnjao bi svaki iole normalan čovjek.

Glavnoj kantonalnoj tužiteljici KS, odnosno Tužilaštvu KS je predloženo, da izdaju Naredbu FUP-u za dostavljanjem prijave, te adekvatno objašnjenje od Munjića, zbog čega je prijavu više od 2 mjeseca držao u svojoj ladici.