Prof. dr. Sebija Izetbegović ipak bila u pravu: Kantonalni sud u Sarajevu pravosnažno utvrdio, da je Vlada F BiH na čelu sa Nikšićem nezakonito i protivno Statutu KCUS-a smijenila članove UO i NO KCUS-a!

Trenutno pregledavate Prof. dr. Sebija Izetbegović ipak bila u pravu: Kantonalni sud u Sarajevu pravosnažno utvrdio, da je Vlada F BiH na čelu sa Nikšićem nezakonito i protivno Statutu KCUS-a smijenila članove UO i NO KCUS-a!
  • Autor objave:

Javnosti je poznato, da je Vlada F BiH na čelu sa nametnutim premijerom F BiH, Nerminom Nikšićem, dana 04. 10. 2023. godine, razriješila Upravni i Nadzorni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, te istoga dana, imenovala tzv. privremeni Upravni i Nadzorni odbor KCUS-a, koji su krajem novembra 2023. godine, smijenili prof. dr. Sebiju Izetbegović sa pozicije generalne direktorice KCUS-a, koja se na čelu ove zdravstvene ustanove nalazi već od početka 2016. godine – dva mandata, odnosno 8 godina.

Nakon smjene, mnoge kritike su upućene prema Vladi F BiH, da je smjena izvršena protupravno i protuzakonito, te da nije poštovan Statut KCUS-a.

Istoga dana, 04.10.2023. godine, oglasila se i tadašnja generalna direktorica KCUS-a, prof. dr. Sebija Izetbegović, poručivši:

“Nametnuti federalni premijer Nermin Nikšić i njegova Vlada su danas nezakonito i protivno Statutu Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo (KCUS) smijenili članove Upravnog i Nadzornog odbora.

Nestrpljiv da ispoštuje zakonske procedure – po staroj SDP-ovskoj mantri „znamo da nije po zakonu, ali nama se žuri“ – nametnuti premijer kršeći sve pravne norme, na silu želi da instalira podobne kadrove u UO i NO KCUS-a.

Premijer koji je od građana dobio manje od 6.000 glasova, koji nije mogao osvojiti čak ni kompenzacijski mandat, nametnut je suspenzijom Ustava na jedan dan. Takav premijer sada, u žurbi da imenuje podobne kadrove, suspenduje zakone i Statut najveće i najuspješnije zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini.

Nezakonito postupanje će sasvim sigurno dovesti do tužbi smijenjenih članova UO i NO, što su neki od njih već i najavili.

Uz sve ovo, nametnuti premijer Nikšić je danas praktično suspendovao i ministra zdravstva Nediljka Rimca. Ministar Rimac je jedini ovlašten da uz adekvatna i opravdana pojašnjenja, zatraži prijevremenu smjenu Upravnog i Nadzornog odbora KCUS-a. Međutim, to pravo mu je oduzeo nametnuti premijer, koji je sam sebi dodijelio ulogu i ministra zdravstva.

Nadam se da će gospodin Rimac zaštititi vlastiti dignitet, i kao dugogodišnjeg uspješnog hirurga i kao ministra zdavstva, ali i dignitet najveće i najuspješnije zdravstvene ustanove u BiH, te da će prijaviti nezakonite radnje nametnutog premijera Nikšića nadležnom tužilaštvu.

Podsjećamo,

Kantonalni sud u Sarajevu, dana 28.12.2023. godine, donio je Rješenje kojim je utvrđeno da je Nadzorni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) od strane Nikšićeve Vlade F BiH imenovan nezakonito, kao i da je nezakonito smijenjen stari Nadzorni odbor KCUS-a na čelu sa Izmirom Hadžiavdićem. To bi moglo dovesti u pitanje sve kasnije odluke kao što je razrješenje prof. Sebije Izetbegović i imenovanje novog generalnog direktora KCUS-a.

Vlada FBiH smijenila je 4. oktobra 2023. godine Nadzorni i Upravni odbor KCUS-a te su imenovani novi članovi, što je otvorilo put za razrješenje tadašnje direktorice i imenovanje novog direktora. No, dogodio se potpuni obrat.

Na odluku o smjeni se žalio tadašnji predsjednik NO KCUS-a Izmir Hadžiavdić te je Rješenjem naloženo Vladi FBiH i premijeru Nerminu Nikšiću da sve vrate u stanje prije donošenja Rješenja o razrješenju bivšeg saziva NO KCUS-a 4. oktobra ove godine.

– Ono što piše u presudi mora se izvršiti, a to znači da premijer koji je predložio Vladi nezakonitu smjenu mora stvari vratiti u prvobitno stanje i poništiti imenovanje novog Nadzornog odbora. To znači da stari Nadzorni odbor ostaje na snazi – izjavio je za Faktor Izmir Hadžiavdić, član, prema presudi, nezakonito smijenjenog Nadzornog odbora. Hadžiavdić je i podnosilac zahtjeva Kantonalnom sudu u Sarajevu.

“Nalaže se Vladi FBiH i Premijeru da preduzme neophodne mjere da bis e u odnosu na podnosioca Zahtjeva uspostavilo zakonito stanje, kao prije donošenja Rješenja od 4.10.2023. godine, u roku od 15 dana. Ukoliko u ostavljenom roku ne bude postupljeno po nalogu, Sud će podnijeti zahtjev za udaljavanje od dužnosti službenog lica, Premijera FBiH, a po potrebi i izreći novčanu kaznu”, navedeno je u Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu.

Protiv ovog rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu nije dozvoljena žalba, što znači da je ova odluka pravosnažna i izvršna.

Podsjetimo, nakon smjene NO i UO KCUS-a, ovi UO i NO su smijenili tadašnju direktoricu prof. dr. Sebiju Izetbegović. Nakon toga je raspisan konkurs za imenovanje novog generalnog direktora, da bi u četvrtak, na dan odluke Kantonalnog suda u Sarajevu, novi UO i NO koji su nezakonito imenovani, imenovali Ismeta Gavrankapetanovića za generalnog direktora KCUS-a.

S druge strane, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, istražuje federalnog premijera Nermina Nikšića i NN lica u Vladi F BiH u vezi nezakonite smjene Upravnog i Nadzornog odbora KCUS-a, o čemu MUP KS postupa po Naredbi Tužilaštva KS, o čemu smo pisali.

Vezani tekst: