Prof. dr. med. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a, je heroj našega vremena i KCUS-a

Trenutno pregledavate Prof. dr. med. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a, je heroj našega vremena i KCUS-a
  • Autor objave:

Nažalost, svjedoci smo dugogodišnjih svakodnevnih političkih orkestrirano – huškačkih, ali naručenih medijskih napada na generalnu direktoricu Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. sci. med. Sebiju Izetbegović, ali i njezin rad, na rad njezinog upravljačkog menadžmenta i slično (koji je po mojoj ocjeni i vlastitom uvjerenju odličan), a bez da se iznose konkretni valjani optužni dokazi, koji bi potvrđivali medijske napade na istu, nego se sve uglavnom i načelno zasniva na medijskim spinovima i političkim brutalnim napadima, zbog vjerske ili političke oprijedjeljenosti prof. dr. Sebije Izetbegović.

Papa Franjo iz Vatikana u svome naučavanju govori o smrtnim grijesima medija, a to su: dezinformacija (spin), blaćenje, kleveta i ogovaranje. Upravo su ovo najveći grijesi huškačko – podobnih orkestriranih medija i naručenih tekstova, a u vezi rukovodnog menadžmenta KCUS-a, na čelu sa prof. dr. med. Sebijom Izetbegović. Sam potpredsjednik F BiH, gosp. Refik Lendo, je više puta u svome intervju za medije kazao, da se “protiv menadžmenta KCUS-a vodi motivirana politička medijska hajka”.

Mnoge pompezne medijske objave, koje su iznijete na njezin račun putem podobnih medija i naručenih tekstova, kako na njezin rad, tako i na ličnost iste, bez provjere, koje se munjevito prenose, do sada su ocijenjene, kao blaćenje, kleveta i dezinformacije. O tome potvrđuje i činjenica da su određeni mediji presuđeni za klevetu, jer su iznosili neistine na račun i ličnost prof. dr. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a.

To kakvom je blaćenju i uvredama bila izložena prof. dr. Izetbegović Sebija i KCUS ne pamti bosanskohercegovačka povijest i javnost. To je zastrašujuće i nitko ne zaslužuje javni linč kakvom je ona i danas izložena, a taj javni linč ima svoje ime i prezime: politička pozadina, koja nažalost kod nas sve determinira, u kojem politika postavlja podobne, a ne sposobne, kako bi se ovladalo javnim ustanovama i omogućila ustaljena pljačka novca iz javnih ustanova.

Smatram osobno, da treba istaći, da prof. dr. Sebija Izetbegović rukovodi KCUS-om dva mandata (8 godina), a da je prethodno bila direktorica i Opće bolnice „Dr. Abdulah Nakaš“, koju je ostavila u fantastičnom stanju, te upravljanje takvom najvećom zdravstvenom ustanovom u Federaciji – KCUS-om – zacijelo nije lako.

Njoj to uspješno ide, posebno, kada se uzme u vidu činjenica, da je prof. Izetbegović reduciranjem svoga Kabineta i osoblja u istom, uštedi godišnje preko pola miliona maraka, koje su pokrali njezini prethodnici od kojih su neki prošle godine od njih hapšeni po Naredbi Tužilaštva KS bili. Ovdje konkretno mislim, na dr. Farisa Gavrankapetanovića, brata od dr. Ismeta Gavrankapetanovića, direktora Opće bolnice „Dr. Abdulah Nakaš“, koji je hapšen prošle godine, zbog korupcije.

U svomu tome treba istaći, da je Opća bolnica „Dr. Abdulah Nakaš“ za vrijeme dok se na čelu ove bolnice nalazi dr. Ismet Gavrankapetanović, bila dva puta predmetom istražnih radnji, hapšenja i optužnica, kao i pretresa, u akcijama “Spis” i “Hirurg” jer su ljekari Opće bolnice uzimali mito od pacijenata, kako bi ih liječili, a koji su osuđeni svaki na preko 3 godine zatvora.

Ovakvo što nemoguće je da se dogodi na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu!

Prof. dr. med. Sebija Izetbegović je KCUS preporodila i isti u red dovela, a na čelo Klinika u sklopu KCUS-a postavila vrhunske stručnjake i profesionalce – stvorila je oko sebe dobar klub koji se zove Barcelona, i zato svaki zlonamjeran medijski napad usmjeren na nju i KCUS uspješno odbije.

Dolaskom prof. Sebije Izetbegović na čelo KCUS-a prekinuta je koruptivna i vrlo pokvarena praksa u kojem su liječnici KCUS-a slali pacijente (tal) u privatne zdravstvene ustanove radi pregleda i operativnih tretmana, iako su iste mogli besplatno u skladu sa zdravstvenim osiguranjem ostvariti na KCUS-u.

Pisao sam u prošlosti protiv prof. dr. Sebiji Izetbegović, te sam mnogo puta kritikovao njen rad, oslanjajući se na druga medijska izvještavanja, misleći, da je to istina, ali sve do momenta dok se nisam uvjerio u suprotno, da se radi o vrhunskom menadžeru, čija ljudskost i profesionalnost nadilazi i moja očekivanja.

Oslanjao sam se na druga medijska “izvještavanja”, sve dok se nisam uvjerio suprotno, da je čovjek, pa Vi bi kazali – insan, da nije pokvarena, niti zla, kako ju podobni mediji predstaviti žele.

Svaka bi zdravstvena ustanova, osobito trebala biti mjesto gdje se ostvaruje briga za osobu i za koju se može reći: ovdje se ne vide samo liječnici i bolesnici, nego osobe koje se prihvaćaju i pomažu si, kao što je KCUS! To je ono što je uspjelo prof. Izetbegović.

Kao teolog, želim reći i to podcrtati, da KCUS boljeg generalnog direktora doli od prof. dr. Sebije Izetbegović nije imao, niti će ga imati, jer kada pogledate historijat upravljanja KCUS-om njezinih prethodnika, svi su oni KCUS u dugove milijunske zavili i odvukli. Prije dolaska prof. dr. Izetbegović na čelo KCUS-a, vladao je čisti javašluk, i to svi znaju. Taj javašluk ukinut je dolaskom prof. dr. Izetbegović na čelo KCUS-a.

Dolaskom prof. dr. Izetbegović na čelo KCUS-a, dugovi u stotinama miliona su vraćeni, a pacijenti zadovoljni, nema odlaska s posla za vrijeme trajanja radnog vremena, ili prijevremenog napuštanja posla radi obavljanja privatnih obaveza, osoblje je uljudno i profesionalno, uz pridržavanje najviših standarda medicinske etike, nema više friziranja u slobodno vrijeme, njezinim dolaskom korupcija je iščezla sa KCUS-a (opaska liječnici Opće bolnice “Dr. Abdulah Nakaš” su hapšeni i pravomoćno osuđeni za korupciju, a ne liječnici KCUS-a).

Prof. dr. Sebija Izetbegović, kao generalna direktorica KCUS-a lično mi je više puta pomogla, ne samo meni, nego i drugima licima, o čemu sam javno svjedočio i istinu više puta za medije kazao, zbog čega su me prozvali SDA botom, samo jer sam se usudio progovoriti o jednom dobrom činu, o ljudskosti iste, koja je nadišla moja očekivanja.

Prof. dr. Sebija Izetbegović bila je neosnovano potvarana, da je odbila, da KCUS liječi mldb. Nadin Smajlović, međutim, pravomoćnom odlukom Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu i Federalnog tužilaštva F BiH, utvrđeno je, da to nikada nije rekla, niti bilo kome liječenje zabranila, usljed čega je donesena Naredba o neprovođenju istrage protiv prof. dr. Izetbegović, a otac mldb. Nadin, Denis Smajlović nedavno osuđen zbog ugrožavanja sigurnosti ljekara KCUS-a!

Tu su i neslavne optužbe na račun prof. dr. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a, kojom su je pojedinci prijavili Tužilaštvu Kantona Sarajevo, da je navodno falsifikovala dokumente vezano za njezin akademski put. Tužilaštvo Kantona Sarajevo, postupajući po ovim prijavama, provelo je detaljnu i temeljitu istragu u suradnji sa pravosuđem R. Hrvatske, te donijelo Naredbu o neprovođenju istrage protiv prof. dr. Sebije Izetbegović, o čemu je izdato zvanično saopćenje, zaključivši, da su prijave protiv nje neosnovane, da ništa nije falsifikovala, niti bilo koga prevarila, te da nije – kako Tužilaštvo KS u svome saopćenju navodi – počinila niti jedno krivično djelo propisano Krivičnim zakonom F BiH, obzirom, da je oko akademskog puta sve autentično.

Upravo je ovo potvrda njezinog dobrog upravljačkog menadžmenta, znanja i rada.

Dodajem da u prilog prof. dr. Izetbegović ide činjenica da je za svoga mandata (dva mandata – 8 godina) sve dugove (netko je te novce opljačkao) svojih prethodnika vratila.

Prof. Izetbegović KCUS je u rad, red i disciplinu dotjerala, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS-a je u potpunosti obnovljena i restauirana, kao i mnoge druge. To mogu samo lumeni. Čini se, da mediji vole samo loše o njoj (op.a. prof. S. Izetbegović) pisati, pa postoji jedna izreka koja kaže: “Kada Vas svi napadaju, tada morate znati, da pčele slijeću i bodu najljepše cvjetove, koji puno meda daju”!

Odlazak prof. dr. Sebije Izebegović sa čela KCUS-a, bio bi poguban po tu ustanovu, jer trebate imati u vidu, da je ona od rijetkih, koja pored, što je specijalista ginekologije i akušerstva, je i subspecijalista uroginekologije i subspecijalista ginekološke hirurške onkologije i zastupnica u Skupštini KS, te je jedna od rijetkih doktora na KCU Sarajevo, koja ima, pored specijaliste, i dvije subspecijalizacije, posebno kada se ima u vidu činjenica, da je njezinim rukovođenjem, KCUS danas potpuno stabilna financijska zdravstvena institucija, koja pozitivno posluje.

Stanje u Općoj bolnici „Dr. Abdulah Nakaš“ o čemu sam pisao je katastrofalno, operacije su jedno vrijeme sve bile obustavljene, mašine u kvaru. Ovakvo što, nemoguće je da se dogodi na KCUS-u, jer imate dobar menadžment.

Čak je i sadašnji najveći kritičar prof. dr. Izetbegović, Elmedin Dino Konaković, dok je bio u SDA stranci, svojevremeno priznao, da je „prof. dr. Sebija Izetbegović odličan menadžer“!

Oslanjajmo se na činjenice, a ne ‘ko šta želi i šta nam političari serviraju, koji su do jučer prof. dr. Sebiju Izetbegović u zvijezde zakivali. Konačno, treba imati u vidu, da se nije rodio ‘ko je svijetu ugodio, pa tako i ja govorim ono što smatram ispravnim, a ne ono što će većina da podrži.

KCUS u središte svoje djelatnosti stavlja brigu o svakom pacijentu, kako bi pokazali, da nijedan život nije nedostojan življenja, ne zaboravljajući važnost znanosti i istraživanja!

Univerzitetski Klinički Centar u Sarajevu (UKCS / KCUS) najveća je zdravstvena ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja pruža iz svih kantona širok dijapazon medicinskih usluga svim pacijentima, kako bi dobili odgovarajuću medicinsku njegu, te svoje liječenje uspješno priveli kraju.

Nitko sa UKC-a Sarajevo nije odbijen, a da nije primio odgovarajuću medicinsku njegu, pa čak i neosigurani licima pružala se pomoć, jer je djelatnicima KCUS-a bio važniji život i zdravlje ljudi od jedne formalnosti. Tu zahvalu trebamo pripisati prof. Sebiji Izetbegović, koja je naučila ljekare KCUS-a, da vole i poštuju svoje pacijente.

Svi medijski napadi, koji su usmjereni protiv aktuelnog upravljačkog menadžmenta KCUS-u su zlonamjerni i tendenciozni uz primjesu, kako je rekao potpredsjednik F BiH Refik Lendo: „protiv KCUS-a vode se politički motivisane medijske hajke“! Unatoč brojnim medijskim i političkim napadima, KCUS se uspješno obranio.

Papa Franjo je rekao, da “Bog daje najteže bitke najsnažnijim borcima”! Taj snažni borac jest prof. Izetbegović, koja je bila u početku svjesna, da će na tako visokoj funkciji morati trpiti kritike i brutalne napade, pa makar vrlo često i neosnovane.

MOGU SLOBODNO REĆI, DA JE PROF. DR. SEBIJA IZETBEGOVIĆ, KAO GENERALNA DIREKTORICA KCUS-a OD KCUS-A NAPRAVILA BARCELONU, TO JE JEDAN INSAN, NIJE POKVARENA I ZLA BOLJEG DIREKTORA NEĆE NAĆI, VRATILA JE DUGOVE U STOTINAMA MILIONA!!!

KCUS SPROVODI ONO ŠTO PAPA FRANJO GOVORI!

Papa Franjo je više puta naučavajući kazao, da „bolesnika treba staviti iznad bolesti“. Primivši u ponedjeljak 18. oktobra 2021. godine u audijenciju članove Zaklade Campus Bio-Medico papa Franjo je ohrabrio njihov rad i službu potičući ih da u središte stave brigu o osobi, ne zaboravljajući važnost znanosti.

Briga bez znanosti uzaludna je, znanost bez brige je besplodna”, napomenuo je Papa te potaknuo zdravstvo da uvijek djelima svjedoči kako nema nedostojnih života, a što pokazuje KCUS.

Briga o osobi treba biti u središtu kako biste svjedočili da nijedan život nije nedostojan življenja, ne zaboravljajući važnost znanosti i istraživanja; osim toga, prije zarade dolaze potrebe bolesnika – ovo je važno.

Ljubav je najvažniji kriterij koji Papa traži od svakoga tko radi na području zdravstva. Ljubav koja se razvija i ostvaruje samo radeći ‘zajedno’”, rekao je te se zadržao upravo na riječi “zajedno” koja je, kako je rekao, “toliko jednostavna koliko ju je teško živjeti, posebno u ovo vrijeme pandemije. Međutim, upravo je pandemija pokazala važnost povezivanja, suradnje, zajedničkoga suočavanja sa skupnim problemima. Zdravstvo, treba i sve će više trebati biti u mreži”.

Nije više vrijeme za izolirano nasljedovanje vlastite karizme. Ljubav zahtijeva dar; znanje, kompetenciju i znanost treba dijeliti”, istaknuo je Papa te dodao , da “Lijekove i medicinska pomagala i sredstva treba distribuirati dostojanstveno, a ne kao milostinju”.

Uvijek treba vrijediti logika da se bolesnika ima staviti ispred bolesti; ona je prijeko potrebna na svakom području medicine, i bitna za skrb koja je doista takva, uistinu cjelovita, doista ljudska. To središnje mjesto osobe u temelju je zauzimanja u pomoći, ali i u poučavanju i istraživanju, jer pomaže ojačati jedinstveno, zajedničko viđenje koje”, napomenuo je Papa, “ne stavlja na prvo mjesto ideje, tehnike i projekte, nego konkretnoga čovjeka, pacijenta kojega valja liječiti poznavanjem njegova života, poznavanjem njegova iskustva, te uspostavljanjem prijateljskih odnosa koji liječe srce.”

Važno je staviti u središte brigu o osobi, ali ne treba zaboraviti važnost znanosti i istraživanja. Liječenje bez znanosti je uzaludno, kao što je znanost bez liječenja sterilna. Te dvije stvari idu zajedno, i jedino zajedno od medicine mogu napraviti umjetnost”, istaknuo je Papa.
Živimo u pravoj kulturi odbacivanja, i to je pomalo zrak koji udišemo, ali mi moramo reagirati na tu kulturu odbacivanja”, dodao je Papa te istaknuo, “Svaka bi zdravstvena ustanova, trebala biti mjesto gdje se ostvaruje briga za osobu i za koju se može reći: ovdje se ne vide samo liječnici i bolesnici, nego osobe koje se prihvaćaju i pomažu si; ovdje se rukom dotiče ‘terapija ljudskoga dostojanstva’, a o njemu se nikada ne smije pregovarati nego ga uvijek valja štititi.”

Zahvaljujući prisutnima na njihovoj potpori ljudskom razvoju istraživanja, Papa je primijetio kako se, nažalost, često teži unosnim putovima zarade, zaboravljajući da se ispred mogućnosti za zaradu nalaze potrebe bolesnika. “One se stalno razvijaju, stoga je potrebno pripremiti se za suočavanje s uvijek novim patologijama i teškoćama”, rekao je Papa te spomenuo teškoće s takozvanim rijetkim bolestima za koje još nisu obavljena istraživanja da bi se shvatilo o kakvim je bolestima riječ.

Svaka bi zdravstvena ustanova, osobito trebala biti mjesto gdje se ostvaruje briga za osobu i za koju se može reći: ovdje se ne vide samo liječnici i bolesnici, nego osobe koje se prihvaćaju i pomažu si, kao što je KCUS!

Prof. Izetbegović je KCUS 2016. godine zatekla u potpunom rasulu, sa dotrajalim i pokvarenim aparatima, praznom kliničkom apotekom i bez osnovnih sredstava za rad i liječenje bolesnika, sa ogromnim, a neopravdanim dugovanjima. Zajedničkim trudom uspjela je popraviti stanje i danas s pravom kažemo da je KCUS najbolji zdravstveni centar u našoj zemlji i ozbiljni konkurenti i velikim centrima u regionu. Poznato je da KCUS zbrinjava najteže bolesnike iz cijele FBiH, a nerijetko i iz manjeg BH.entiteta.

Prof. dr. Sebija Izetbegović treba biti izrazito ponosna na sve što je urađeno u proteklih osam godina u KCUS-u!

Klinički centar Sarajevo (KCUS) je, zahvaljujući prof. Izetbegović, danas potpuno finansijski stabilna ustanova koja raspolaže izrazito kvalitetnim kadrom, dijagnostičkom i terapijskom opremom. Prof. dr. Sebija Izetbegović, kao generalna direktorica KCUS-a, je značajno unaprijedila kvalitetu zdravstvenih usluga u svim segmentima rada KCUS-a, o čemu najbolje svjedoče zadovoljni pacijenti. Nedavnom nabavkom nove opreme – dva najsavremenija linearna akceleratora i novi 3 Tesla MRI- od 11.10.2023. godine, i ciljanom edukacijom proširila je širok dijapazon zdravstvenih usluga, čime je doprinijela smanjenju broja izmještanja na liječenje izvan naše zemlje.

Klinički centar je danas potpuno finansijski stabilna ustanova koja raspolaže izrazito kvalitetnim kadrom, dijagnostičkom i terapijskom opremom. Značajno je unaprijedila kvalitetu zdravstvenih usluga u svim segmentima rada KCUS-a, o čemu najbolje svjedoče zadovoljni pacijenti. Nabavkom nove opreme i ciljanom edukacijom proširila je širok dijapazon zdravstvenih usluga, čime je izravno doprinijela smanjenju broja izmještanja na liječenje izvan naše zemlje. Prof. dr. Sebija Izetbegović, svrstala je KCUS svojim kvalitetom među najbolje zdravstvene ustanove u regiji.