Pravno lice Trgotank d.o.o. Fojnica osuđeno na novčanu kaznu od 2,5 miliona KM

Sud Bosne i Hercegovine
  • Autor objave:

U skladu s propisima, spomenutu novčanu kaznu je optuženo pravno lice dužno platiti u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti presude.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je donijelo drugostepenu presudu u predmetu, kojom je pravno lice Trgotank d.o.o. Fojnica oglašeno odgovornim za krivično djelo porezne utaje ili prevare te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.500.000 KM.

U skladu s propisima, spomenutu novčanu kaznu je optuženo pravno lice dužno platiti u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate.

Optužena pravna osoba Trgotank d.o.o. Fojnica oglašena je odgovornom što je kao pravna osoba raspolagala protupravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 673.827,87 KM, koji su u njeno ime, za račun i u korist ostvarili pravomoćno osuđeni Miroslav Vrljičak, u svojstvu direktora – odgovorne osobe u pravnoj osobi i pravomoćno osuđeni Vjekoslav Bošnjak, u svojstvu opunomoćene osobe pravnog lica u svim pravnim poslovima.

Radi se imovinskoj koristi, umanjenoj za zbirni iznos od 205.470,15 KM, što predstavlja iznos neosnovano prikazanog, obračunatog i ostvarenog odbitnog ulaznog PDV-a, po osnovu fiktivnih nabavki, a koje radnje i pripadajući zbirni iznos su predstavljale predmet odlučivanja u prekršajnom postupku pred drugim sudom u kojem je doneseno rješenje i koje radnje, stoga, predstavljaju presuđenu stvar, pa je optužena pravna osoba u konačnici raspolagala iznosom od 468.357,72 KM protupravne imovinske koristi.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba trećestepenom vijeću Apelacionog odjeljenja u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, saopćeno je iz Suda BiH.