POTVRĐENO ZA PORTAL PODLUPOM.BA: FEDERALNO TUŽILAŠTVO F BiH SLUŽBENO FORMIRALO PREDMET PROTIV FEDERALNOG PREMIJERA NERMINA NIKŠIĆA I DR.

Trenutno pregledavate POTVRĐENO ZA PORTAL PODLUPOM.BA: FEDERALNO TUŽILAŠTVO F BiH SLUŽBENO FORMIRALO PREDMET PROTIV FEDERALNOG PREMIJERA NERMINA NIKŠIĆA I DR.
  • Autor objave:

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine, federalni tužilac Tihomir Jurko, i službeno je formirao predmet protiv federalnog premijera F BiH Nermina Nikšića i dr., a u vezi nezakonite smjene Upravnog i Nadzornog odbora KCUS-a Sarajevo od strane Vlade F BiH, čime su potvrđena jučerašnja pisanja ovog portala.

Ova vijest potvrđena je za portal Podlupom.ba:

“Formiran je krivični predmet pod oznakom:T11 0 KTA 0008196 23, a koji je dostavljen Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu”!

Prema saznanjima ovog portala, postupa i SIPA i MUP KS!

Prema prijavi, Nikšić je zajedno sa drugima prijavljen, da je:

Nermin Nikšić u svojstvu federalnog premijera Vlade F BiH i dr. NN lica iz Vlade, dana 04. 10. 2023. godine, u Sarajevu, na 16. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja se održavala u Sarajevu, svjesni i znajući, da se po važećim zakonskim odredbama, statutima KCUS-a i pravilnicima, Upravni i Nadzorni odbor KCUS-a u Sarajevu, kao najveće zdravstvene ustanove u Federaciji BiH, prema zakonu, statutu i pravilniku, razrješavaju i imenuju isključivo na prijedlog federalnog ministra zdravstva, osnivača i UO KCUS-a, te da ovo pitanje u sjednici Vlade F BiH delegira i na red stavlja isključivo federalni ministar zdravstva u Vladi F BiH, Nermin Nikšić u svojstvu federalnog premijera, svjestan ovoga i znajući za ovo, samovoljno na dnevni red stavio točku o razrješavanju i ujedno imenovanju starih, odnosno novih članova NO i UO KCUS-a, svjestan i znajući, da navenedno nije smio činiti i da postupa protivno Statutu KCUS-a, zakonu i pravilnicima i da poduzima radnje i na dnevni red delegira i stavlja pitanje, koje nije bilo u njegovoj nadležnosti, nego nadležnosti federalnog ministra zdravstva, koji je jedini po zakonu i statutu ovlašten, da stavlja prijedloge za imenovanje i razrješenje članova Upravnog i Nadzornog odbora KCUS-a, a što mu je onemogućeno radnjama Nermina Nikšića, usljed čega je samoinicijativno Nermin Nikšić delegirao na Vladi ovu tačku i pitanje, te je na njegovu inicijativu doneseno Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo u sastavu Benjamin Kulovac (predsjednik), a članovi su Amela Kuskunović, Sabina Prevljak Bajić, Amel Pindžo, Dragan Stevanović, Elvir Ćatović, Diana Štimjanin Koldžo, Ajdin Zulić, Martina Grgić, Damir Šapina i Jasmin Šutković, a prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg Upravnog odbora UKC Sarajevo, te također, doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo u sastavu Esad Fejzagić (predsjednik), te članovi Maida Galijatović i Bogomir Barbić, iako je prethodno doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg Nadzornog odbora UKC Sarajevo, bez da je federalni ministar zdravstva delegirao ovo pitanje ili ju na dnevni red u sjendici Vlade F BiH stavio, koji je i jedini ovlašten za takvo što, svjestan i znajući Nermin Nikšić da u svojstvu federalnog premijera, po ovom pitanju, postupa protuzakonito, protustatutarno i protupravilno, a sve u namjeri da u NO i UO KCUS-a instalira podobne kadrove, koji će provoditi njegove političke želje i spostvene interese, što je konačni i krajnji cilj imenovanog, stavljajući ovo pitanje u dnevni red Vlade F BiH, iako toga dana ova tačka nije bila na dnevnom redu, koja je mogla biti delegirana od strane jedino ovlaštenog federalnog ministra zdravstva, pa je stavljajući ovo pitanje u sjednici Vlade F BiH na dnevni red uz pomoć ostalih glasova članova Vlade F BiH koji su ga podržali, bez federalnog ministra zdravstva, nastojao da umanji ili izbjegne odgovornost za svoje vlastito nezakonito postupanje u vezi smjene UO i NO KCUS-a, gdje vrhovništvo pripalo samovolji pojedinca, a ne zakonu, svjestan i znajući Nermin Nikšić, da prema Statutu i Pravilniku UKCS-a, opoziv predsjednika ili člana UO KCUS-a mogu podnijeti samo federalni ministar zdravstva, osnivači i UO KCUS-a, što se u konkretnom slučaju nije dogodilo, a u koju kategoriju ne spada Nikšić Nermin kao premijer, da može, kao što je učinio, samoinicijativno opozivati i prijedloge davati ili predsjednika i članove UO KCUS-a smjenjivati, jer po zakonu isto nije mogao uraditi, usljed čega je Nermin Nikšić nezakonitim postupanjem nanio štetu razrješenim članovima UO i NO odbora KCUS-a, Federalnom ministarstvu zdravstva i osnivačima, uskraćujući im grubo njihova prava i povrjeđujući tako njihova prava, grubo kršeći statute, zakon, propise, opće akte i pravilnike, a koji potez su imenovanog osuduli svi, uključujući i potpredsjednika F BiH Refika Lendu, generalnu direktoricu KCUS-a, predsjednika NO KCUS-a i dr.,

Dakle, pod tačkom jedan (1):

Nermin Nikšić u svojstvu Premijera Vlade Federacije BiH zajedno sa drugim NN licima iz Vlade F BiH, kao izabrani zvaničnik u svojstvu službene osobe u Federaciji iskoristio svoj službeni položaj i prekoračio granice svojih ovlašćenja i ne obavivši svoje zakonom propisane dužnosti pribavio sebi i drugome kakvu korist, a razriješenim članovima UO i NO KCUS-a, Federalnom ministarstvu zdravstva i osnivačima, nanio štetu i teže povrijedio prava njihova, te kao službena osoba u Federaciji zajedno sa drugim, grubom povredom zakona, drugog propisa ili općeg akta ili propuštanjem dužnosti nadzora, očito nesavjesno postupio u vršenju dužnosti, pa je zbog toga pravo drugog teško povrijeđeno;

Čime bi počinio zajedno s drugima: krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. KZ F BiH u vezi sa krivičnim djelom „Nesavjestan rad u službi“ iz člana 387. stav 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 31., 32., i 37. istog Zakona, dok su Nikšić Nermin zajedno s drugima zajednički učinili krivično djelo, učestvovanjem u učinjenju krivičnog djela ili preduzimajući što drugo čime se na odlučujući način doprinijeli učinjenju krivičnog djela.

OBRAZLOŽENJE:

Vlada Federacije BiH je na 16. sjednici dana 04.10.2023. godine, u Sarajevu, bez znanja i ravnanja federalnog ministra zdravstva donijela Rješenje o razrješenju UO i NO odbora KCUS-a, te ujedno rješenje o imenovanju novih članova UO i NO odbora. Na moj prijedlog to nije učinjeno!

Vlada je izglasala smjene na prijedlog premijera Nermina Nikšića, što bi se moglo tretirati kao urađeno mimo Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, po kojem je resorni ministar trebao delegirati ovo pitanje, odnosno tačku dnevnog reda. Resorni federalni ministar Nediljko Rimac, uopće nije ni prisustvovao jučerašnjoj sjednici.

U skladu za važećim zakonom članovi UO i NO KCUS-a trebali su dobiti rok od 30 dana od Vlade FBiH, odnosno Ministarstva zdravstva FBiH, kako bi se izjasnili o svom radu, ali to se nije dogodilo. S obzirom na očitu žurbu u Vladi FBiH da u menadžment KCUS-a uđu kadrovi “Trojke”, federalna izvršna vlast je zaobišla procedure, pa je premijer Nikšić smjenu i nova imenovanja NO i UO jučer stavio na dnevni red.
Prema tumačenjima sagovornika iz Vlade FBiH, jučerašnjom odlukom prekršen je Statut Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Donosilac Statuta je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

U Statutu KCUS-a, u članu 29. između ostalog je precizirano razrješavanje dužnosti članova Nadzornog odbora koje se vrši na prijedlog ministra zdravstva FBiH te se navodi i to da je Federalno ministarstvo dužno dati rok od 30 dana članu NO da se izjasni u slučaju opoziva. U slučaju razrješenja koje je Vlada FBiH na Nikšićev prijedlog izglasala ove odredbe Statuta i Zakona nisu ispoštovane. Na prijedlog federalnog ministra zdravstva, kako nalaže zakon, Vlada F BiH imenuje i razrješava članove UO i NO odbora na prijedlog federalnog ministra zdravstva, međutim ovoga prijedloga od strane resornog ministra nije bilo!

Ista procedura je precizirana u članovima 35. i 36. KCUS-a kada su u pitanju članovi Upravnog odbora.

Izmir Hadživadić, predsjednik Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i dugogodišnji sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH, za Hayat.ba komentirajući jučerašnju odluku Vlade FBiH, najavio je da će se, bude li potrebe, zbog nezakonitog rješenja obratiti pravosudnim organima.

–Moramo vidjeti da li će Odluka imati neko obrazloženje. Kako sada stvari stoje čini mi se da je odluka nezakonita i nestatutarna. Kontaktirali su me neki članovi Nadzornog odbora jer su iznenađeni. Vjerovatno ćemo se obratiti Sudu zbog takvog nezakonitog rješenja. Dakle, prvo se moramo upoznati sa odlukom Vlade, da vidimo da li tu ima osnova u zakonu ili statutu. Ako to ne bude osnovana smjena, a kako se sada stvari čine nije sigurno, obratit ćemo se sudu pa neka sud to riješi – govori za Hayat.ba predsjednik nadzornog odbora KCUS-a.

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo je povodom poteza Vlade opisane u optužnom dispozitivu izjavio prekjučer na svojoj Facebook stranici:

Nametnuta Vlada Federacije danas je odlukama protivnim Statutu KCUS-a, postupajući suprotno odlukama Vlade Srednjobosanskog kantona, u upravljačku strukturu KCUS-a ispred ovog kantona imenovala politički aktivno lice, članicu HDZ BIH i uposlenicu Doma zdravlja iz Jajca, koja će u konačnici odlučivati o postavljenju novog direktora UKC Sarajevo.

Statut KCUS-a i Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBIH propisuju da smjene i imenovanja vrši Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra zdravstva, a ne na prijedlog premijera Federacije kako je to danas bio slučaj.

U nezakonitim rješenjima navedeni su organi koje Statut KCUS-a ne poznaje i to „privremeni Upravni odbor“ i „privremeni Nadzorni odbor“. Statutarni organi KCUS-a su Upravni odbor i Nadzorni odbor, te kao takvi jedini su ovlašteni da donose odluke koje proizvode pravne učinke. Bilo kakve odluke koje donose organi koje Statut KCUS-a ne poznaje, su nezakonite i ne proizvode pravne učinke.

Statut KCUS-a i zakoni nalažu da se svako upražnjeno mjesto u Upravnom i Nadzornom odboru popunjava nakon javno provedene konkursne procedure, a ne na osnovu procedure koju samovoljno i suprotno zakonu provodi nametnuti premijer.

Nametnuta Vlada Federacije je ovim činom razorila integritet i ugled KCUS-a, pogazila volju kantona u kojim su Bošnjaci većina, te u ruke HDZ BIH i Dragana Čovića predala najvažniju zdravstvenu ustanovu za Bošnjake. Ovo je velika i teška sramota čije će razorne i trajne posljedice osjetiti narod, Bošnjaci većinom, kojim će uslove liječenja određivati kadrovi HDZ BIH i Dragana Čovića.

Vlada F BiH na čelu sa nametnutim premijerom Nerminom Nikšićem odlučila je jučer u sjednici Vlade F BiH, da bez znanja i ravnanja federalnog ministra zdravstva, kako zakon, statut i pravilnici nalažu, protivno zakonu, statutu i pravilniku, na Nikšićev prijedlog smijene članove UO i NO Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu.

Prema važećim zakonskim odredbama, pravilnicima i statutima, članove UO i NO odbora imenuje i razrješava Vlada F BiH isključivo na prijedlog federalnog ministra zdravstva Nediljka Rimca, koji ovo pitanje delegira, ali ovoga prijedloga i pitanja jučer u sjednici Vlade F BiH od strane federalnog ministra zdravstva nije ni bilo, pa se Nikšić samoinicijativno stavio i u funkciju federalnog ministra zdravstva.

Tom prilikom prekjučer se oglasila i Generalna direktorica KCUS-a, prof. dr. sci. med. Sebija Izetbegović o potezu Vlade F BiH, da smjeni Upravni i Nadzorni odbor KCUS-a, a čija reakcija glasi:

Nametnuti federalni premijer Nermin Nikšić i njegova Vlada su danas nezakonito i protivno Statutu Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo (KCUS) smijenili članove Upravnog i Nadzornog odbora. Nestrpljiv da ispoštuje zakonske procedure – po staroj SDP-ovskoj mantri „znamo da nije po zakonu, ali nama se žuri“ – nametnuti premijer kršeći sve pravne norme, na silu želi da instalira podobne kadrove u UO i NO KCUS-a.

Premijer koji je od građana dobio manje od 6.000 glasova, koji nije mogao osvojiti čak ni kompenzacijski mandat, nametnut je suspenzijom Ustava na jedan dan. Takav premijer sada, u žurbi da imenuje podobne kadrove, suspenduje zakone i Statut najveće i najuspješnije zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini. Nezakonito postupanje će sasvim sigurno dovesti do tužbi smijenjenih članova UO i NO, što su neki od njih već i najavili. Uz sve ovo, nametnuti premijer Nikšić je danas praktično suspendovao i ministra zdravstva Nediljka Rimca. Ministar Rimac je jedini ovlašten da uz adekvatna i opravdana pojašnjenja, zatraži prijevremenu smjenu Upravnog i Nadzornog odbora KCUS-a. Međutim, to pravo mu je oduzeo nametnuti premijer, koji je sam sebi dodijelio ulogu i ministra zdravstva.

Nadam se da će gospodin Rimac zaštititi vlastiti dignitet, i kao dugogodišnjeg uspješnog hirurga i kao ministra zdavstva, ali i dignitet najveće i najuspješnije zdravstvene ustanove u BiH, te da će prijaviti nezakonite radnje nametnutog premijera Nikšića nadležnom tužilaštvu.

Ovaj portal podsjeća, da je na Tužilaštvu KS već formiran jedan krivični predmet protiv premijera Nermina Nikšića i dr.,, zbog nezakonitih imenovanja o čemu je BHRT izvijestio u svome dnevniku!

VEZANI TEKST: