POTVRĐENO: Donesena Naredba o provođenju istrage, zbog ratnog zločina ubistva civila Milisava Žugića. Kakva je uloga v.d. direktora FUP-e Vahidina Munjića? Na radaru istrage Munjić!

Trenutno pregledavate POTVRĐENO: Donesena Naredba o provođenju istrage, zbog ratnog zločina ubistva civila Milisava Žugića. Kakva je uloga v.d. direktora FUP-e Vahidina Munjića? Na radaru istrage Munjić!
  • Autor objave:

Kantonalno tužilaštvo Zeničko – dobojskog kantona iz Zenice donijelo je formalnu Naredbu o provođenju istrage protiv NN počinilaca krivičnog djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, kojom prilikom je stradao – ubijen civil Milisav Žugić. Kako ovaj portal saznaje u ubistvu i pomaganju u izvršenju ovog zločina sumnjiče se NN pripadnici tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo.

Ova informacija je potvrđena za portal Podlupom.ba iz Kantonalnog tužilaštva iz Zenice:

U Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona formiran je predmet broj: T04 0 KTNRZ 0044768 21 protiv nepoznatog počinioca zbog krivičnog djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. preuzetog KZ SFRJ, povodom stradanja Žugić Milisava. Predmet je u fazi istrage i u istom se poduzimaju određene mjere i radnje u cilju otkrivanja i pronalaska počinioca predmetnog krivičnog djela”.

Steže se obruč oko seksualnog egzibicioniste i manijaka, intelektualno inferiornog i moralno diskutabilnog v.d. direktora Federalne uprave policije Vahidina Munjića, zbog sumnje – kako se vidi iz dokumenata pravosudnih organa – da je sudjelovao u ubistvu i prećutkivanju najmanje jednog ubistva Milisava Žugića, Srbina iz Olova u augustu 1992. godine, kada je i Munjić bio na dužnosti, te iako zna sve, svjesno stvari prećutkuje, ne znajući da je prećutkivanje ratnog zločina krivično djelo za onog koji zna za to, a blagovremeno ne prijavi.

Ekipa Radio Televizije Republike Srpske u emisiji “Pečat” podrobno je snimila ulogu Vahidina Munjića u ubistvu olovskih Srba (više u vezanom video linku)!

Za RTRS – emisiju “Pečat” je potvrđeno, da dva tužilaštva: Kantonalno tužilaštvo u Zenici i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pod brojem: T20 0 KTARZ 0024488 23, vode istražne radnje, a u vezi ratnog zločina ubistva Milisava Žugića.

I u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine – Posebnom odjelu za ratne zločine, egzistira predmet pod brojem: T20 0 KTARZ 0024488 23, a u kojem predmetu je žrtva Žugić Milisav, a predmet je ponovno ove godine aktiviran. Kako ovaj portal saznaje, i postupajući tužilac Državnog tužilaštva BiH poduzima naveliko istražne radnje, i koordinira svim aktivnostima, izuzima dokaze i spise, a evo ukratko o čemu se radi.

Istodobno i Kantonalno tužilaštvo ZE-DO kantona ponovno je otvorilo ovaj predmet, te provodi istragu protiv NN počinilaca – pripadnika tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je i Vahidin Munjić, zbog ratnog zločina ubistva Milisava Žugića.

Naredbom o provođenju istrage na oba tužilaštva se terete da su:

Za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između Armije BiH i Vojske RS, Ibrahim Kulo, kao načelnik Stanice javne bezbjednosti Olovo i po funkciji nadređena osoba svim pripadnicima Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Munjić Vahidin i dr., u toku mjeseca augusta 1992.g. u Olovu postupili protivno odredbi člana 3. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12.08.1949.g., tako što je, Kulo Ibrahim, nakon saznanja o nečovječnom postupanju prema civilnom licu srpske nacionalnosti Ž. M. koji je dana 16.08.1992.g. od strane njemu podređenog policajca Gurda Mirsada obavješten da se mora javiti u Stanicu javne bezbjednosti Olovo, što je Ž. M. i učinio, da bi potom, bez pravnog osnova, od strane dežurnog policajca Idrizović Hamzalije bio zaključan u prostoriju za zadržavanje Stanice javne bezbjednosti Olovo, te propucan u potiljak, da bi njegovo tijelo zamotali u ćebe spuštajući ga kroz prozor, odakle je leš u večernjim satima od strane neutvrđenih, njemu podređenih policajaca Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je i Vahidin Munjić, Ž.M., odveden na nepoznatu lokaciju, od kada mu se gubi svaki trag, pa je Kulo Ibrahim propustio da u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlaštenjima pokrene postupak otkrivanja, pronalaženja i nadležnim tužilaštvima prijavljivanje odgovornih osoba Stanice javne bezbjednosti Olovo, za prisilni nestanak Ž. M., dakle, u vrijeme rata i oružanog sukoba, iako je sam sutra dan 17.08.1992. godine, postrojio pripadnike Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i Munjić Vahidin, te im se obratio riječima: „gdje je M.Ž., vi morate znati gdje je, neću ja da za njega odgovaram“, a nakon čega su pripadnici tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojim postrojenim je bio i Vahidin Munjić, šutjeli i jedni drugog u ovom ratnom zločinu prikrivali, kršeći norme međunarodnog prava, Ibrahim Kulo kao nadređena osoba počiniocu, propustio da preduzme radnje koje je bio dužan da izvrši radi procesuiranja odgovornih osoba Stanice javne bezbjednosti Olovo za nečovječno postupanje, odnosno prisilni nestanak jednog civilnog lica, čime su počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142.st.1. u vezi sa članom 30.st.2. preuzetog KZ SFRJ.

Dakle, Žugić Milisav je odveden na ispitivanje u tadašnju Stanicu javne bezbjednosti Olovo na “ispitivanje” čije prostorije živ napustio nije, a porodica i danas traga za tijelom ubijenog – nestalog.

Prema dokumentima Tužilaštva BiH navodi se, da su „pravi vinovnici ovog zločina još uvijek na slobodi i da su danas visokorangirane osobe u policijskim strukturama u Federaciji BiH“! Ni na trideset prvu godišnjicu od njegovog nestanka iz policijske stanice Olovo 16. avgusta 1992. godine, porodica Milisava Žugića, nije saznala konačnu istinu o njegovoj sudbini, niti zna za njegov grob. S druge strane, posebno ogorčenje kod ovih ljudi izaziva činjenica da pravi vinovnici ovog ratnog zločina, čija je Žugić očito žrtva, nisu adekvatno svi kažnjeni, o čemu ćemo detaljnije u nastavku.

Čak je i kazna od jedne godine zatvora, koja je izrečena jedinom optuženom po komandnoj odgovornosti, Ibrahimu Kuli, pred Kantonalnim sudom u Zenici, nakon žalbe pred Vrhovnim sudom Federacije BiH – ukinuta, ali je Ibrahim Kulo u ponovljenom postupku tada oslobođen. Nakon toga, Kantonalno tužilaštvo iz Zenice ponovno upućuje žalbu Vrhovnom sudu Federacije BiH, koja žalba se uvažava, prvostepena presuda u ponovljenom postupku ukida i određuje pretres pred Vrhovnim sudom F BiH, koji donosi pravomoćno oslobađajuću presudu za Ibrahima Kulu.

No pravi vinovnici ovog ratnog zločina nisu se našli na optuženičkoj klupi, odnosno pripadnici tadašnje Stanice javne bezbjednosti Olovo, među kojima je bio i sadašnji v.d. direktora FUP-a Vahidin Munjić, a koja je njegova, ni malo časna uloga, pokazat će istraga Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva ZE-DO kantona.

Posebno zabrinjava to, što se zločin desio u policijskoj stanici u Olovu, što ga je, po svemu sudeći, počinio neko od pripadnika policije i što su pojedinci, koji se s ovim nedjelom po više osnova dovode u vezu, i danas visokopozicionirani policijski zvaničnici. Prema prvostepenoj osuđujućoj presudi, u toku mjeseca augusta 1992. godine, Žugić Milisav je pristupio u PS Olovo, koji je 16.08.1992. godine od strane Mirsada Gurde obaviješten, da se mora javiti u Stanicu javne bezbjednosti Olovo, što je Žugić i učinio, da bi potom, bez pravnog osnova, od strane dežurnog policajca Idrizović Hamzalije bio zaključan u prostoriju za zadržavanje, odakle je od strane pripadnika PS Olovo ubijen, te odveden – bačen u večernjim satima na nepoznatu lokaciju odakle se Žugiću gubi svaki trag.

Dovoljno je samo spomenuti da je i aktuelni v.d. direktor Federalne uprave policije, Vahidin Munjić, u vrijeme Žugićevog nestanka bio na dužnosti u istoj policijskoj stanici Olovo u kojoj se ovom čovjeku toga dana gubi svaki trag.

Munjić u sudskom procesu, međutim nije saslušavan kao optuženi, već kao svjedok, kao i još neke njegove kolege. Pred sudom je izjavio, da je „počeo u PS Olovu raditi 16.04.1992. godine, i da je tamo ostao čitav rat, da je u periodu 1992. godine načelnik PS Olovo bio Ibrahim Kulo, a zamjenik Zdravko Dujmović, da ne zna koji je bio dan, ali je bio prisutan u policijskoj stanici u Olovu, kada je došao Kulo Ibrahim i počeo da galami govoreći „svi u dežurnu, gdje je M.Ž., te da su svi šutjeli, a da je on galamio, „gdje je, neću ja odgovarati za njega, vi morate znati gdje je M.,“!

Milisav Žugić odveden je iz svoga stana u Policijsku stanicu u Olovo na ispitivanje dana 16.08.1992. godine. Načelnik PS Olovo bio je Ibrahim Kulo, a njegov zamjenik Zdravko Dujmović, preko kojeg su išla i izdavana naređenja. Pripadnici tada PS Olovo bili su Vahidin Munjić, aktuelni direktor Federalne uprave policije. Žugića je iz stana odveo Mirsad Gurda. Smatra se, da je Milisav Žugić ubijen od pripadnika PS Olovo u noći 16./17. 08. 1992. godine od kada mu se gubi svaki trag.

Aktuelni načelnik Jedinice za profesionalne standarde u FUP-u, Hidajet Kulo, bio je u ovome predmetu svjedok. Svi pripadnici tadašnje PS Olovo iz 1992. godine, Ibrahim Kulo, Zdravko Dujmović, Vahidin Munjić, Mujo Hurić, Hamzalija Idrizović, Mirsad Gurda i dr., koji su dana 16. i 17. augusta 1992. godine bili na smjeni, znaju pravu istinu, šta se dogodilo sa civilom Milisavom Žugićem, koji je ubijen. To pokazuje i reakcija tadašnjeg načelnika PS Olovo Ibrahima Kule, koji je jedini zbog ovog zločina bio optužen, pa osuđen, pa pravomoćno oslobođen, šta se dogodilo sa Milisavom Žugićem, kao i gdje je njegovo tijelo, ali za sada pravi vinovnici ovog ratnog zločina šute, odnosno oni koji su Žugića ubili, zbog čega su se oba tužilaštva ponovno aktivirala.

Nakon nestanka Milisava Žugića, načelnik PS Olovo je postrojio sve policajce PS Olovo, među kojima je bio i Munjić Vahidin i dr., te im se Kulo Ibrahim obratio riječima: „„svi u dežurnu, gdje je M.Ž., te da su svi šutjeli, a da je on galamio, „gdje je, neću ja odgovarati za njega, vi morate znati gdje M.,“! Iako je Kulo Ibrahim tvrdio, da njegovi pripadnici PS Olovo iz 1992. godine, moraju znati gdje Žugić Milisav, ipak su svi tada šutjeli i jedni drugog pokrivali u ovome zločinu.

Munjić je zajedno sa ministrom F MUP-a Ramom Isakom predmetom obrade Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu u više krivičnih predmeta, o čemu smo pisali, a o čemu je i BHRT pisao, da Tužilaštvo provodi istražne radnje zbog nezakonitog imenovanja Munjića na čelu FUP-e i dr.

Vezani tekstovi: