OTKRIVAMO NOVI LICEMJERNI SKANDAL: Nakon što se advokat Ifet Feraget „pro bono“ (džabe) namlatio 26 i pol hiljada od Kantonalnog suda u Sarajevu za zastupanje Memića, namlatio se još para i od Vrhovnog suda F BiH, za „pro bono“ zastupanje Memića!

Ifet Feraget
  • Autor objave:

U tome prethodno navedenom članku smo napisali i Kantonalnom sudu u Sarajevu pitanje postavili, da li je sarajevski advokat Ifet Feraget tome sudu, dok se sudilo Ljubi i Bekriji Seferoviću, ispostavio troškovnik, kao naknadu i nagradu za advokate za zastupanje oštećenih.

Poštovani,

U vezi sa Vašim podneskom, dostavljenim ovom sudu putem e-mail adrese, obavještavamo Vas kako slijedi: