Odlukom Prvostepene disciplinske komisije VSTV-a BiH Ranko Debevec privremeno udaljen od vršenja dužnosti predsjednika Suda BiH

Trenutno pregledavate Odlukom Prvostepene disciplinske komisije VSTV-a BiH Ranko Debevec privremeno udaljen od vršenja dužnosti predsjednika Suda BiH
  • Autor objave:

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) za sudije, odlučujući po zahtjevu Ureda disciplinskog tužioca (UDT/Ured) VSTV-a BiH za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti predsjednika Suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca, donijela je odluku kojom je Ranko Debevec privremeno udaljen od vršenja dužnosti predsjednika Suda BiH počev od narednog dana od dana donošenja ove odluke, odnosno od 21.12.2023. godine, pa do okončanja krivične istrage po Naredbi o provođenju istrage Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 19.12.2023. godine.

Prilikom donošenja odluke, Prvostepena komisija VSTV-a BiH se rukovodila prirodom i vrstom krivičnog djela obuhvaćenog naredbom o provođenju istrage, u pitanju su krivična djela iz glave XIX krivičnog zakona Bosne i Hercegovine – Krivična djela korupcije i krivična djela protiv službene i druge odgovorne funkcije.

Prvostepena disciplinska komisija smatra da bi daljnje vršenje dužnosti predsjednika Suda BiH imenovanog do okončanja istrage ozbiljno ugrozilo kredibilitet sudijske  funkcije i pravosuđa BiH u cijelosti.

Ovom odlukom Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH ni na koji način ne prejudicira niti može uticati na ishod krivične istrage, kao i na pravo odbrane tuženog.

Žalba ne odlaže izvršenje odluke o privremenom udaljenju.