Odluka Prvostepene komisije u disciplinskom postupku protiv zamjenice glavnog tužioca Tužilaštva BiH Dijane Kajmaković

Trenutno pregledavate Odluka Prvostepene komisije u disciplinskom postupku protiv zamjenice glavnog tužioca Tužilaštva BiH Dijane Kajmaković
  • Autor objave:

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće), u disciplinskom postupku protiv zamjenice glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Dijane Kajmaković, donijela je Odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost tužene i izrečena disciplinska mjera: premještanje sa mjesta zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH na mjesto tužioca Tužilaštva BiH.

Naime, tužena je proglašena odgovornom što je, obavljajući poslove rukovodioca u Tužilaštvu BiH, u sefu u svojoj kancelariji, bez propisnog evidentiranja, držala dokumente sa oznakom stepena tajnosti zaprimljene u periodu od 08.11.2021. do 24.08.2022. godine, ličnim dostavljanjem tuženoj „na ruke“, koji se odnose na predmete „Sky aplikacija“. To je za posljedicu imalo neevidentiranje tužilačkih spisa u skladu sa propisima ili neulaganje u postojeće tužilačke spise i propuštanje raspolaganja dokumentacijom od strane postupajućih tužilaca. Također je propustila navedenu dokumentaciju razdužiti i predati vršiocu dužnosti glavnog tužioca.

Navedenim je počinila disciplinski prekršaj iz člana 57. tačka 23. Zakona o VSTV-u BiH „bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva“.

Također, tužena je odgovorna što je, znajući da se provjere navoda u tužilačkom predmetu odnose na provjere komunikacijâ kriminogenih lica iz predmeta „Sky aplikacije“ u odnosu na nju, zatražila od stručnog saradnika stavljanje na uvid dokumenta iz spisa predmeta te je na taj način iskoristila funkciju kako bi sebi pribavila neopravdane koristi u vidu pribavljanja informacija koje joj ne mogu biti dostupne, čime je počinila disciplinski prekršaj iz člana 57. tačka 6. Zakona o VSTV-u BiH: „korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe“.

S tim u vezi, tuženoj je, u skladu sa članom 58. stav (1) tačka f) i 59. Zakona o VSTV-u BiH te u skladu sa Smjernicama za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima, izrečena navedena disciplinska mjera.

Na odluku Prvostepene disciplinske komisije postoji mogućnost žalbe Drugostepenoj disciplinskog komisiji VSTV-a BiH.

Napominjemo da prethodna odluka disciplinske komisije o udaljenju Dijane Kajmaković od vršenja dužnosti tužioca Tužilaštva BiH ostaje na snazi do pravosnažnog okončanja disciplinskog postupka protiv iste.

Također bismo naveli da je u toku disciplinskog postupka Ured disciplinskog tužioca (UDT) isticao činjenicu da je 26.09.2022. godine tužena, u svojstvu tužioca Tužilaštva BiH, Izvršnom uredbom Ureda za kontrolu imovine stranaca (OFAC) uvrštena na listu Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD), smatrajući da to tuženu čini dalje nedostojnom za vršenje tužilačke dužnosti.

Međutim, na ove okolnosti, odnosno razloge koji su navedeni u Izvršnoj uredbi SAD-a, UDT nije izvodio dokaze niti dokazivao navode u ovom disciplinskom postupku, pa samim time Prvostepena disciplinska komisija nije mogla utvrditi činjenice koje bi bile od uticaja za eventualno donošenje drugačije odluke od naprijed navedene.

Konačno, imajući u vidu da je u Tužilaštvu BiH formiran predmet protiv Dijane Kajmaković, Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH poziva Tužilaštvo BiH da postupi u okviru svojih nadležnosti u navedenom predmetu.