Obrat na KCUS-u: Kantonalni sud u Sarajevu poništio imenovanje Nadzornog odbora, Vladi i premijeru Nikšiću naloženo da sve vrate u stanje od prije 4. oktobra ove godine! Sud prijeti udaljavanjem Nikšića od funkcije Premijera F BiH.

Trenutno pregledavate Obrat na KCUS-u: Kantonalni sud u Sarajevu poništio imenovanje Nadzornog odbora, Vladi i premijeru Nikšiću naloženo da sve vrate u stanje od prije 4. oktobra ove godine! Sud prijeti udaljavanjem Nikšića od funkcije Premijera F BiH.
  • Autor objave:

Nadzorni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu imenovan je nezakonito, utvrdio je Kantonalni sud u Sarajevu, saznaje Istraga.ba. Zbog toga je Vladi Federacije BiH i premijeru Nerminu Nikšiću naloženo da sve vrate u pređašnje stanje, odnosno u stanje prije donošenja Rješenja o razrješenju bivšeg saziva NO KCUS-a 4. oktobra ove godine.

Podsjećamo, Vlada FBiH je 4. oktobra ove godine na prijedlog premijera FBIH Nermina Nikšića smijenila članove Upravnog i Nadzornog odbora KCUS-a, čime je, faktički, bio otvoren put za smjenu tadašnje direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović. Na odluku o smjeni žalio se tadašnji član NO Izmir Hadžiavdić. Kantonalni sud u Sarajevu je 28. 12. konstatirao da su Vlada FBiH i premijer Nermin Nikšić “počinili povredu podnosioca zahtjeva na jednakost pred zakonom, zagarantiranog Ustavom FBiH”.

“Zabranjuje se Vladi FBiH i PRemijeru Vlade FBiH dalje vršenje nezakonite radnje kojim se ograničavaju prava podnositelja zahtjeva. Nalaže se Vladi FBiH i Premijeru da preduzme neophodne mjere da bis e u odnosu na podnosioca Zahtjeva uspostavilo zakonito stanje, kao prije donošenja Rješenja od 4.10. 2023. godine, u roku od 15 dana.  Ukoliko u ostavljenom roku ne bude postupljeno po nalogu, Sud će podnijeti zahtjev za udaljavanje od dužnosti službenog lica, Premijera FBiH, a po potrebi i izreći novčanu kaznu”, navedeno je u Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu.

Protiv ovog rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu nije dozvoljena žalba, što znači da je ova odluka pravosnažna i izvršna.

Podsjetimo, nakon smjene NO i UO KCUS-a, ovi UO i NO su smijenili tadašnju direktoricu Sebiju Izetbegović. Nakon toga je raspisan konkurs za imenovanje novog generalnog direktora, da bi u četvrtak, na dan odluke Kantonalnog suda u Sarajevu, novi UO i NO koji su nezakonito imenovani, imenovali Ismeta Gavrankapetanovića za generalnog direktora KCUS-a.