OBJAVLJUJEMO SLIKU: Višestruko presuđivani kriminalac ministar F MUP-a, Ramo Isak, na Umri sa presuđenim ubicom i povratnikom u krivičnim djelima Amirom Mehićem!

Ramo Isak
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Kad govorimo o Rami Isaku, aktuelnom ministru federalnog MUP-a, inače višestruko presuđivanom kriminalcu, koji je po presudama Općinskog suda u Zenici shodno optužnicama Kantonalnog tužilaštva iz Zenice, presuđivan za razna krivična djela i to tri puta, onda nas ne treba čuditi ništa što sada budemo u nastavku pisali.

Ramo Isak nije glup, ali mu je pamet ograničena ‘ko balkon, da ne zna gdje ni titulu „dr. sci“ stekao, kada se zbunio gostujući u emisiji. Glavno čime se pohvalio, jest sport, a sin Arnel Isak u anargili.

Tako objavljujemo sliku, gdje je federalni ministar MUP-a Ramo Isak srdačno zagrljen u društvu na Umri sa presuđenim ubicom Amirom Mehićem iz Tuzle, brat Damira Mehića zv. Bibi, koji je također presuđen zbog ubistva, ali se trenutno nalazi u bjekstvu.

Ramo Isak i Amir Mehić

PODSJEĆAMO JAVNOST:

Dana 15.02.2023. godine, U ime Federacije Bosne i Hercegovine, Kantonalni sud u Tuzli, pod predsjedavanjem sudije Samira Jusičića, u krivičnom predmetu, protiv optuženih: 1). MEHIĆ DAMIRA, zvani “Bibi“, sina Ibrahima, rođen 01.12.1976. godine u Rašljanima, Brčko Dristrikt, nastanjen u Tuzli, ranije osuđivan; 2). LISIČIĆ AMIR, zvani „Švabo“, sin Safeta, rođen 15. 08.1981. godine u Banovićima, nastanjen u Banovićima, ranije osuđivan; 3). MEHIĆ AMIR, sin Ibrahima, rođen 01.11.1970. godine u mjestu Rašljani Brčko Distrikt, nastanjen u Tuzli, ranije osuđivan; 4). MEHANOVIĆ MERSED, sin Fadila, rođen 29.03.1979. godine u Tuzli, gdje je i nastanjen, ranije osuđivan; 5). RAHMANOVIĆ DENIS, sin Seada, rođenog 14.06.1985. godine u Tuzli, gdje je i nastanjen, ranije osuđivan, odlučujući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona iz Tuzle, broj: T03 0 KT 0034357 13 od 09.03.2018. godine, na osnovu člana 300. stav 1. točka a) ZKP-a F BiH, d o n o s i:

 P R E S U D U

Kojom optužene: MEHIĆ DAMIRA, LISIČIĆ AMIRA, MEHIĆ AMIRA, MEHANOVIĆ MERSEDA i RAHMANOVIĆ DENISA

PROGLAŠAVA KRIVIM, ŠTO SU:

POD TOČKOM – A). MEHIĆ DAMIR, LISIČIĆ AMIR, MEHIĆ AMIR, MEHANOVIĆ MERSED i RAHMANOVIĆ DENIS:

1). Dana 22.06.2013. godine oko 20,45 sati, u Tuzli, na platou koji se nalazi između stambene zgrade zv. Titanik i zgrade zv. „Robot“, a ispred kafeterije „Sagittarius“, koja je bila u otvaranju, gdje su kao redari bili angažirani uposlenici Zaštitarske agencije„ Flek“ d.o.o. Tuzla (Flek) i nakon što je Ramić Edin, šef fizičke zaštite, obavijestio Mehić Amira, vlasnika Flek-a, da je u tom objektu došlo do verbalnog sukoba između uposlenika Fleka i Džinić Emira, osobe bliske Mersedu Hadžiću, te obavijestio da se u bašti tog objekta nalazi Nalil Hodžić, Džinić Emir i Mersed Hadžić, a sa kojim Mehić Damir i Mehić Amir nisu u dobrim odnosima duži period, pa kada su saznali da se tu nalazi i Mersed, Mehić Damir i Mehić Amir, zbog ranije netrpeljivosti sa Mersedom Hadžićem i osobama bliskih njemu, organizirali grupu od oko petnaest uposlenika „Flek“, među kojima su bili i Mehanović Mersed, Rahmanović Denis i još nekoliko njima poznatih osoba, te njihov prijatelj Lisičić Amir, te su svi oni, nakon što su kao grupa organizirani, krenuli tako u grupi prema mjestu događaja, pa svjesni i htjeli da sudjeluju u grupi koja je bila višestruko naoružana oružjem cal. 9 x 19 mm, 7,65 mm, pri čemu su svi članovi ove grupe bili svjesni izvjesnosti da usljed njihovog zajedničkog djelovanja neko iz druge grupe može biti usmrćen, ili teško tjelesno ozlijeđen, na što su pristali, jer je i to naknadni rezultat volje koju je nosila ova grupa i pored činjenice da će konkretnim naknadnim radnjama samo nekih od članova grupe uzrokovati usmrćivanje, pokušaj usmrćivanja i teško tjelesno ozlijeđivanje drugoga, dok su Mehić Damir, Mehić Amir i Lisičić Amir na mjestu ovoga događaja bili svjesni i da će zajedničkim djelovanjem pucanjem iz vatrenog oružja usmrtiti Džinić Emira i Hodžić Naila, što su i htjeli, pri čemu je u ovome i Hodžić Amir zadobio kvalifikovanu tešku tjelesnu ozljedu od metka ispaljenog iz pištolja marke Bereta, model 92 FS cal. 9 mm, od strane svima njima poznate osobe, koja je takođe na mjesto događaja došla kao član ove grupe,

pa su dolazeći iz pravca tržnog centra „Mercator“,

B). MEHIĆ DAMIR, MEHIĆ AMIR i LISIČIĆ AMIR:

2). Mehić Damir, noseći umotanu u maskirno platno vatreno oružje – automat marke „Heckler“, model MP 5 cal. 9×19 mm, Lisičić Amir pištolj marke „Beretu“ model 92 FS call. 9 x 19 mm, a Mehić Amir pištolj marke „Bereta“ model 70 , call. 7,65 mm, NN osoba pištolj – nepoznate marke call. 9×19 mm, dotrčali na plato ispred mjesta gdje su, jedan pored drugog, stojali Džinić Emir i Hodžić Nail, te su Mehić Damir, Mehić Amir i Lisičić Amir svjesni da će zajedničkim djelovanjem – pucanjem iz vatrenih oružja, usmrtiti Džinić Emira i Hodžić Naila, što su i htjeli, iz tih oružja, dok se na mjestu događaja nalazio veći broj okupljenih građana u povodu otvaranja pomenutog objekta, sa bliske udaljenosti ispalili veći broj metaka u Emira i Naila, usljed čega je Džinić Emir zadobio četiri strijelne povrede, tri tipa prostrela i jednu tipa ustrela i to dva prostrela ulaznih otvora postavljenih jedan uz drugi lijevog ramena sa ulaznim otvorima sprijeda, jedna povreda tipa ustrela grudnog koša i jednu povredu tipa prostrela stražnjeg dijela lijevog stopala, a od ustrela grudnog koša je nastupila smrt Džinić Emira, dok je Hodžić Nail zadobio teške tjelesne ozljede u vidu strijelne povrede tipa prostrela kroz mekotkivne i mišićne strukture grudnog koša desno, bez prodiranja u grudnu šupljinu, te strijelnu povredu tipa prostrijela u predjelu lakta lijeve ruke sa više komadnim prijelomom unutrašnjeg kondila donjeg okrajka lijeve ramene kosti i lezijom lakatnog nerva praćeno krvarenjem, dok su preostali meci prolazili pored njih i udarali u zgradu „Titanik“, „Sagittarius“ i „Robot“,

– da bi, nakon što je Hodžić Nail ranjen ležao na tlu, nekoliko NN osoba iz te grupe mu je prišlo, među kojima je bio i Rahmanović Denis, pa je Denis skočio i sjeo na njega, a potom ga je drškom pištolja, koji je držao u ruci, nekoliko puta udario u predjelu glave i lica, dok su ga ostale osobe iz te grupe šutirale nogama i gazili po rukama i tijelu, nanijevši mu tom prilikom lake tjelesne ozljede u vidu nagnječno-razderne rane u stražnjem desnom tjemenom dijelu glave, krvni podliv sa nagnječno – razdernom ranom u donje – vanjskom dijelu čela desno, krvni podliv u desnom jagodičnom predjelu lica, natučenje – uboj sa krvnim podlivom u predjelu piramide nosa lijevo i donjeg kapka lijevog oka, oguljotinu kože u predjelu ispod lijeve koljene čašice na prednjoj strani lijeve potkoljenice, rane – nagnječine na gornjoj strani lijevog stopala i natučenje – uboj u predjelu korijena palca desne šake,

– a za to vrijeme, dok je Nail ležao, prišao mu je Mehić Damir, uperio automat – „Heckler“ Nailu u glavu i kako puška nije opalila, jer u njoj nije bilo više municije, rekao je ostalima „ ubijte govno“ , i kada je Nail uspio da se otrgne od Rahmanović Denisa koji je sjedio na njemu i krenuo prema Sagitariusu, Mehić Amir je, u daljnjoj namjeri usmrćivanja Naila, vidjevši da ovaj bježi prema kafeteriji Sagitarius, iz pištolja „Beretta“ model 70, cal. 7,65 mm ispalio hitac u pravcu Naila, dok mu je ovaj bio okrenut leđima, pogodivši ga u lijevu nogu, usljed čega je Nail zadobio tešku tjelesnu ozljedu u vidu strijelne povrede tipa prostrijela u predjelu lijeve natkoljenice praćeno krvarenjem.

C). MEHIĆ DAMIR:

3). Dana 22.06.2013.godine oko 20,45, sati u Tuzli, suprotno odredbama člana 10 stav 1 tačka a) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (Službene novine TK-a broj 11/08 ), iako bio svjestan i znao da se radi o vatrenom oružju i municiji čije nabavljanje, držanje i nošenje građanima uopće nije dopušteno, što je i htio, neovlašćeno nabavio, držao i nosio automatsku pušku marke „HECKLER“, call 9 x 19 mm model MP 5, zajedno sa pripadajućim okvirom za municiju u kojem se nalazilo najmanje 7 komada municije,

4). Dana 07.01.2018.godine, na području općine Pale, na Jahorini, u hotelu „Vučko“ iako je bio svjestan i znao da se radi o lažnoj javnoj ispravi i da istu nije izdao nadležni organ pa je htijući da istu i upotrijebi, radnici na recepciji „Hotela“ Vučko, kao gost navedenog hotela, u cilju potvrde svog identiteta, istu upotrijebio dajući na uvid krivotvorenu ličnu kartu na kojoj je naznačeno da je izdata od strane MUP TK-a Tuzla, dana 06.06.2014.godine pod brojem OKOMO8022 s rokom važenja do 06.06.2024. godine, na ime Fejzić Almira, rođenog 19.02.1986.godine u Tuzli, JMBG:1902986180025, a na kojoj ličnoj karti se nalazila ne Almirova nego njegova fotografija,

5). U vremenskom periodu od 2017. godine do 16.01.2018.godine, na području Kantona Sarajevo kao i na području općine Pale, na Jahorini, u hotelu „Vučko“ u apartmanu broj 304, vlasništvo Horvat Dražena, a koji apartman je on koristio, suprotno odredbama člana 12. stav 2. i člana 14. stav 1. tačka a) Zakona o oružju i municiji ( „Sl. novine TK-a broj 17/2015“), iako svjestan da je zabranjeno nabavljanje i držanje oružja i municije kategorije „B“ bez odobrenja nadležnog policijskog organa, i bez važeće isprave o oružju, što je i htio, bez odobrenja nadležne policijske uprave prethodno nabavio od Fejzić Almira iz Tuzle, i kod sebe, bez važeće isprave o oružju i municiji, neovlašćeno držao pištolj marke „Glock 17“ serijskog broja: LKW694 call. 9 mm, sa okvirom i 15 komada metaka call. 9×19 mm,

D). MEHIĆ AMIR:

6). U mjesecu junu 2013. godine u Tuzli, suprotno članu 9 stav 1 Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ( Službene novine TK-a br. 11 od 20.12.2008.godine ), iako je bio svjestan i znao da se radi o vatrenom oružju i municiji za čije nabavljanje je potrebno odobrenje policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, neovlašteno nabavio pištolj marke „ Bereta“ model 70 call 7,65 mm sa najmanje sedam komada municije za taj pištolj,

DAKLE: Pod tačkom A).1). Mehić Damir, Mehić Amir, organizirali grupu ljudi kako bi zajedno sa Lisičić Amirom, Rahmanović Denis i Mehanović Mersed, sudjelovali u grupi ljudi koja je zajedničkim djelovanjem usmrtila, pokušala usmrtiti i teško tjelesno ozlijedila druge osobe; Mehić Damir, Mehić Amir i Lisičić Amir, pod tačkom B).2)., kao saučinitelji drugoga usmrtili i drugoga pokušali usmrtiti; Mehić Damir, pod tačkom C).3)., neovlašteno držao vatreno oružje čija nabavka, držanje i nošenje građanima uopće nije dozvoljena, pod tačkom C).4). lažnu javnu ispravu upotrijebio kao pravu, a pod tačkom C).5). bez važeće isprave o oružju nabavio i držao oružje kategorije „B“ i bez važeće isprave o oružju nabavio i držao municiju oružja kategorije „B“; Mehić Amir, pod tačkom D).6., bez odobrenja nabavio vatreno oružje i municiju.

Pa Sud optuženog: 

Damir Mehića  osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 17 godina i šest mjeseci zatvora;

Sud optuženog Amira Lisičića osuđuje na kaznu zatvora u trajanju na 16 godina i šest mjeseci;

Sud optuženog Amira Mehić osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina i 6 mjeseci;

Sud optuženog Merseda Mehanović osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, a Denisa Rahmanović na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana zatvora;

Toliko o našem ministru FMUP-a i njegovom društvu na Umri!