Mia Karamehić Abazović (NiP) nezadovoljne mlade u Sarajevu je nazvala “hiperprivilegovanom kastom”

MIA KARAMEHIĆ ABAZOVIĆ
  • Autor objave: