KRIMINAL U KREŠEVU: Potvrđena optužnica protiv Sanele Kozadra i pravnog lica „BFS“ Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Sarajevo, Podružnica Kreševo

Trenutno pregledavate KRIMINAL U KREŠEVU: Potvrđena optužnica protiv Sanele Kozadra i pravnog lica „BFS“ Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Sarajevo, Podružnica Kreševo
DCIM100MEDIADJI_0038.JPG
  • Autor objave:

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Sanela Kozadra  i  „BFS“ Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Sarajevo, Podružnica Kreševo sa sjedištem u mjestu Resnik bb., općina Kreševo  zbog osnovane sumnje da su počinili :

–          Sanela Kozadra krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine,

–          „BFS“ Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Sarajevo, Podružnica Kreševo  krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 128 stav 1 tačka c) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Predmetna optužnica potvrđena je u cijelosti od strane Općinskog suda u Kiseljaku.

Optuženima se  optužnicom  stavlja na teret da su Sanela Kozadra u svojstvu odgovorne osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje, i direktora pravne osobe „BFS“ Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Sarajevo, Podružnica Kreševo sa sjedištem u mjestu Resnik bb, općina Kreševo, postupila suprotno Statuta preduzeća i Ugovoru o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu Sutješćina, općina Kreševo, tako što je iskorištavanjem službenog položaja ili ovlaštenja, s ciljem pribavljanja imovinske koristi tom pravnom licu koja predstavlja visinu neplaćene naknade za koncesiju, tako što je dana 16.06.2016. godine sa Ministarstvom privrede Srednjobosanskog kantona zaključila Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu Sutješćina, općina Kreševo i pribavila odobrenje Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona za eksploataciju i istraživanje shodno Zakona o rudarstvu, a zatim je pravno lice „BFS“ Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Sarajevo, Podružnica Kreševo vršilo iskopavanje rudnog blaga kamena krečnjaka u vremenskom periodu od 25.08.2016.godine do 09.09.2021.godine za koji period je Ministarstvu privrede SBK prijavila iznos iskopanih količina od 37.790,96 m3 na osnovu koje iskopane količine Ministarstvo privrede SBK je tom preduzeću  fakturisalo iznos naknade za koncesiju, pa kada je Ministarstvo privrede SBK izvršilo kontrolu iskopanih količina na osnovu geodetskog premjera na lokalitetu Sutješćina utvrdilo je da je to pravno lice u navedenom vremenskom periodu iskopalo rudnog blaga kamena krečnjaka u količini od 72.261,15 m3, te je ministarstvo izvršilo obračun za razliku iskopanog, a ne prijavljenog rudnog blaga na količinu od 34.470,19 mna ime naknade za koncesiju u iznosu od 18.820,72 KM, na koji način je postupila suprotno  Ugovora o koncesiji, svjesno i sa ciljem da tom pravnom licu pribavi imovinsku korist u visini neuplaćene koncesije u iznosu od 18.820,72 KM, na koji način je tom pravnom licu pribavila imovinsku korist, a za taj iznos oštetila Budžet Srednjobosanskog kantona i Općine Kreševo.

U optužnice je predloženo da se od pravnog lica  „BFS“ Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Kreševo oduzme imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu od 18.820,72 KM, te da se optuženoj Kozadra Saneli izrekne mjera sigurnosti zabrana vršenja funkcije direktora i odgovorne osobe preduzeća „BFS“ Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Kreševo.