KREŠEVO U VLASNIŠTVU BANKARA: Općina poklonila put Goranu Staniću i oštetila državu za milionski iznos, a NLB banku dd Sarajevo dovela u zabludu

OPĆINA KREŠEVO
  • Autor objave:
OPĆINA KREŠEVO
NLB BANKA DD SARAJEVO

Prema Zakonu o cestama FBiH, upravljanje, građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita lokalnih cesta u isključivoj je nadležnosti mjerodavne općine – u ovom slučaju Kreševo, implementacija odobrenih sredstava izvršena je u saradnji sa Općinom. Općina Kreševo je, dakle, bila korisnik a i voditelj postupka izvlaštenja.

JP CESTE FEDERACIJE BiH