KORUPCIJA: Sud BiH izrekao zatvorske kazne zbog korupcije pri zapošljavanju u Graničnoj policiji BiH!

Trenutno pregledavate KORUPCIJA: Sud BiH izrekao zatvorske kazne zbog korupcije pri zapošljavanju u Graničnoj policiji BiH!
  • Autor objave:

U IME BOSNE I HERCEGOVINE – Sud Bosne i Hercegovine u Sarajevu, sudija Sena Uzunović, postupajući u krivičnom predmetu, broj: S1 2 K 041138 22, protiv optuženih Rejhana Rakovića i Kenita Čakića, shodno sporazumima o priznanju krivnje zaključenih između optuženika Rejhana Rakovića i Tužiteljstva BiH, te optuženika Kenita Čakića i Tužiteljstva BiH, na osnovu člana 285. stav 1. točka a) d o n o s i m:

P R E S U D U

Kojom optužene

OGLAŠAVAM KRIVIM, ŠTO SU:

  • djelujući kao uvezana kriminalna grupa, nezakonito zahtijevali i primali novac od kandidata koji su konkurisali za radna mjesta policijskih službenika u Graničnoj policiji BiH, kako bi pomoću koruptivnog djelovanja i zloupotrebe položaja ishodili i omogućili veći broj bodova, kao i prijem istih u radni odnos u Graničnoj policiji, a za sebe pribavljali nezakonitu imovinsku korist, dakle optuženi zahtijevali i primali novac u iznosu od 10 do 30 hiljada KM od kandidata, kako bi u okviru svojih ovlaštenja pogodovali njihovom prolasku na konkursu i uposlenju u Graničnoj policiji BiH, usljed čega su pribavili protupravnu materijalnu korist više od 100.000,00 KM, Čakić, s kojim je Raković bio u prijateljskim odnosima, svjesno i htijući je postao pripadnik grupe.

pa Sud optuženog:

  • Rejhana Rakovića osuđuje na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela, te primanja dara i drugih oblika koristi, nadalje, Sud istom izriče mjeru sigurnosti “zabrana vršenja djelatnosti” u trajanju od pet godina, u koju se ne ubraja vrijeme provedeno u zatvoru, trajno se oduzima telefon, nekoliko predmeta te imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela, dok se presudom nalaže vraćanje mobilnog telefona.

Sud optuženog:

  • Kenita Čakića osuđuje na jedinstvenu zatvorsku kaznu od godinu dana za ista djela te davanja dara i drugih oblika koristi, od osuđenog Čekića se presudom oduzimaju tri mobilna telefona.

Nadalje, osuđenima u kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to Rakoviću od septembra 2021. do februara 2022., a Čakiću od septembra 2021. do marta 2022. Čakić je i novčano kažnjen sa hiljadu konvertibilnih maraka!

Grupi se pridružio i Armin Otuzbir koji je ranije osuđen uslovno na godinu dana zatvora po sporazumu, a zbog udruživanja u grupu zbog primanja dara. Po sporazumu je osuđen i Ensar Salčinović na godinu zatvora. Prije toga su po sporazumu o priznanju krivnje na uslovne kazne osuđeni Mirza Ramljak – zbog davanja dara i drugih oblika koristi i Ivica Sabljo – zbog zloupotrebe položaja, koji je i novčano kažnjen sa 6.000 maraka.

Vezani tekst: