KAKO VLADA KS I MINISTAR ZDRAVSTVA HARIS VRANIĆ IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO TENKUJU BESPOTREBNO NOVAC PRIVATNIM POLIKLINIKAMA!

Trenutno pregledavate KAKO VLADA KS I MINISTAR ZDRAVSTVA HARIS VRANIĆ IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO TENKUJU BESPOTREBNO NOVAC PRIVATNIM POLIKLINIKAMA!
  • Autor objave:

Kada je u pitanju zdravstveni sektor na Kantonu Sarajevo, jedino što se po najboljim medicinskim uslugama, koje se pružaju pacijentima prednjači Univerzitetski Klinički Centar u Sarajevu (UKCS/KCUS), kao federalna institucija, na čelu sa prof. dr. Sebijom Izetbegović, kao generalnom direktoricom KCUS-a, tu su naravno i nadležni domovi zdravlja, kao primarni, koji pacijentima pružaju usluge porodične / obiteljske medicine.

Kada je ministar zdravstva KS Haris Vranić govorio, da pacijenti više neće morati čekati na CT, MRI, PET/CT, te da će Vlada KS uplatiti poliklinikama za isto, prof. dr. Sebija Izetbegović je tada rekla, „a ‘ko će odgovarati što će veliki broj pacijenata ostati bespotrebno ozračen“!

U nastavku Vam donosimo spisak, kako su ministar Haris Vranić i Vlada KS, te zavod raspodijelili novac iz budžeta Kantona Sarajevo prema privatnim poliklinikama, gdje prema saznanjima Haris Vranić uzima tal između 10% ili 15%.

Sredstva, koja će se usmjeriti prema privatnim zdravstvenim ustanovama planirana financijskim planom zavoda za 2023. godine (vidjeti tabelu)!

Posebno u oči upada  gdje Vlada KS i zavod sredstva preusmjeravaju privatnim zdravstvenim ustanovama za 2023. godine, i to za porodičnu medicinu – usluge primarne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi u iznosu od 500.000,00 KM, dakle pola milijuna maraka.

Pola milijuna maraka je preusmjereno prema privatnim zdravstvenim ustanovama, iako te usluge u skladu sa zdravstvenim osiguranjem rade nadležni Domovi zdravlja na Kantonu Sarajevu. Pola milijuna je otišlo u tal, pa u džep!

I da stvar bude gora, što se god desi bilo kojem licu, ode npr. na snimanje CT-a ili MRI i bilo koju privatnu polikliniku u nađu mu rak, opet će na kraju biti upućen na tercijarni medicinski nivo – KCUS!

Dakle, 6.547.000,00 KM iz budžeta ide u privatne zdravstvene ustanove, odakle će se naravno dijeliti tal sa onima, koji su dali ovaj novac.