KAKO JE PROPADAO UNIVERZITET U SARAJEVU POD VODSTVOM PROF. DR. RIFATA ŠKRIJELJA ZV. MRCINA!

Rifat Škrijelj
  • Autor objave:

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj oduvijek je služio režimu kojeg je uspostavio njegov politički šef Elmedin Konaković. Rifat Škrijelj, rektor najstarije obrazovne ustanove u Bosni i Hercegovini, ostat će upamćen kao politički privjesak Elmedina Konakovića, njegov lični advokat i zaštitnik, obračunavajući se sa svima, koji nisu po ukusu njegova stranačkog šefa, pa koliko god on to negirao sa mjeseca se vidi.

Iz izvještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kojim su utvrđene brojne nepravilnosti u vezi s načinom studiranja svog šefa Konakovića, Škrijelj je odbio provesti istragu i poništiti njegovu nezakonitu diplomu. Ali to ga ne sprječava da mjesecima poslije istrajava u poigravanju narušenim imidžom Univerziteta u Sarajevu, provodeći politički motivirane kampanje čija funkcija je dimna zavjesa. Jer, kada bude srušen Konakovićev režim koji je uspostavio čvrstu spregu kantonalne vlasti i dijela akademske zajednice, koju javno sramoti Škrijelj, postat će jasno da je Konaković svoju višegodišnju hajku o diplomama zvaničnika SDA, koristio da prikrije najveću laž, koju podržava Škrijelj – svoje nazovi “političke karijere”, predstavljajući se za ono što nikada nije mogao da ima: stručnost i kompetentnost, kao ni sam Škrijelj.

Škrijelj treba da štiti interes svih profesora, ne da isključuje nekoga kako mu pada na pamet! On je krenuo u agresivni obračun sa prof. dr. Sebijom Izetbegović.

Zbog toga je Općinski sud u Sarajevu i to sudija Milica Filipović, postupajući u pravnoj stvari tužitelja-predlagatelja Prof. dr. Sebija Izetbegović iz Sarajeva, ulica ####, zastupan po punomoćniku Esad Oruč, advokatu iz Advokatskog društva „ Oruč & Co „ iz Sarajeva, protiv tuženog-protivnika predlagatelja: Univerzitet u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 7/2 Sarajevo, koga zastupa rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, a ove punomoćnik Enver Smajkan advokat iz Sarajeva radi određivanja mjere osiguranja, nakon održanog ročišta dana  16.06.2023. godine, donio je dana 22.06.2023. godine sljedeće

R  J  E  Š  E  N  J  E

Usvaja se prijedlog za određivanje mjere osiguranja pa se određuje mjera osiguranja kojom se odlaže izvršenje Zaključka protivnika predlagatelja, odnosno Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine i Rješenja protivnika osiguranja, broj: 0101-4307/23 od 24. 04. 2023. godine kojim je poništen upis u Matičnu knjigu doktora nauka koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu, te zabranjuje protivniku predlagatelja da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršavanju naprijed navedenog Zaključka i Rješenja, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji će biti pokrenut od strane Predlagatelja osiguranja u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sudskoj mjeri osiguranja.

Bila je ovo neviđena pljuska Škrijelju od strane suda!

Škrijelj bi po definiciji trebao da štiti sve profesore, to je njegova funkcija. On nema funkciju da tamo digne palac gore-dolje i isključuje nekoga kako mu pada na pamet, nego da štiti interese svih profesora na Univerzitetu koji je u njegovoj nadležnosti. Ne postoji niti jedan opravdani razlog zašto bi rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj primio Šestoaprilsku nagradu za nauku i obrazovanje.

Nije značajno doprinio vlastitoj struci, nije unaprijedio rad Univerziteta, već baš suprotno od toga – unazadio ga je za 174 mjesta.

Ugled Univerziteta u Sarajevu u slobodnom je padu, kažu mjerodavne statističke činjenice Webometricsove liste visokoškolskih ustanova, uz Šangajsku listu jednu od namjerodavnijih spiskova univerziteta na globalnom nivou. Da je barem kao doktor bioloških nauka pronašao ili spasio neku endemsku biljku na Trebeviću, pa bi se na skandalozno režimsko uručivanje Šestoaprilske nagrade rektoru Univerziteta u Sarajevu Rifatu Škrijelju moglo reći: “Onda gledaj, lafčino!” Nažalost, nije. Rektor Rifat Škrijelj nije otkrio ništa iz oblasti svoje struke, nije pronašao zlatnu ribicu u Miljacki, nije pronašao višak hlorofila i rješenje za zagađenost zraka u Sarajevu da bi zaslužio nagradu koju je dobio.

Ustvari, koliko god to izgledalo kao paradoks, ironija, kontradikcija ili neka pučka tragikomedija iz srednjovjekovnog perioda, rektor Rifat Škrijelj je od režimske “Trojke” nagrađen jer sistemski i ažurno uništava instituciju koju vodi. Politička je to nagrada politički obojenom rektoru. Naime, prije nekoliko mjeseci pisali smo da je na Webometricsovoj listi visokoškolskih ustanova, uz Šangajsku listu jednom od namjerodavnijih spiskova univerziteta na globalnom nivou, Univerzitet u Sarajevu doživio novi pad. Tadašnje ažuriranje pokazivalo je da se najstariji i najveći univerzitet u Bosni i Hercegovini nalazi na 1677. mjestu, što predstavlja pad za 172 pozicije u odnosu na juli prošle godine.

Na datum (6. 4. 2022), kada je reditelj Ahmed Imamović akademski hrabro protestirao uzviknuvši “uaa, Rifate Škrijelju” na dodjeli nagrade u sarajevskoj Vijećnici, Univerzitet u Sarajevu pao je za još dva mjesta i sada se nalazi na 1679. mjestu. Dakle, ugled Univerziteta u Sarajevu u slobodnom je padu, kažu mjerodavne statističke činjenice. Međutim, ako mjerite prema standardima režimske “Trojke”, onda se za uništavanje institucije u kojoj ste na rukovodećoj funkciji dobivaju ugledne nagrade. 

Inače, za Rifata Škrijelja moglo bi se reći da je prvak u primanju tzv. funkcionerskih nagrada (to su one koje se daju iz koristoljublja, a primaju iz samoljublja). Od kada je postao rektor (2016. godine), Rifat Škrijelj neprestano prima nagrade. Zapravo, prije 2016. godine nije primio niti jednu jedinu nagradu, sudeći prema njegovoj biografiji koja se nalazi na službenoj stranici Univerziteta u Sarajevu. Da Škrijelj ipak nečemu ili nekome doprinosi, dokaz je izdavanje neke nagradne Plakete za izuzetne zasluge i doprinos sarajevskom Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja 2019. godine. To je onaj fakultet koji je sprinterski završio Dino Konaković i oko kojeg se okuplja nipotistička pamet poput ona Jasmina Ademovića.

Škrijelj se često može vidjeti na zapadnoj strani Mostara, što je sklonost političkoj navigaciji koja je očito primijećena i nagrađena još jednom nagradom iste te 2019. godine – “Večernjakovim pečatom za znanost”. U svakom slučaju, ne postoji niti jedan opravdani razlog zašto bi rektor Univerziteta u Sarajevu primio Šestoaprilsku nagradu za nauku i obrazovanje. Nije značajno doprinio vlastitoj struci, nije unaprijedio rad Univerziteta, već baš suprotno od toga – unazadio ga je. Rifat Škrijelj dobio je Šestoaprilsku nagradu za doprinos saradnji s režimskom “Trojkom”.

Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo u Sarajevu, nakon više dopisa Federalnog tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine, formiralo je krivični predmet protiv rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja i drugih, te isto dostavilo Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, (Rifat Škrijelj – inače bliski suradnik Elmedina Dine Konakovića, lidera NiP-a), koje i provodi i poduzima istražne radnje u cilju provjera navoda iz prijave i osnovanosti prijave, te su po Naredbi Tužilaštva od nadležnih institucija pribavljeni i dostavljeni određeni dokumenti, koji upućuju i stvaraju osnov sumnje na izvršenje krivičnih djela, koja egzistiraju na strani Škrijelja i drugih.

Tako je Federalno tužilaštvo F BiH svojim novim dopisom od 20.02.2023. godine, dostavilo i proslijedilo nove dokaze i spise protiv rektora Univerziteta u Sarajevu Rifata Škrijelja i drugih.

Ranije je za portal Dnevno.ba saopćeno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, da je “formiran predmet, te da će biti izvršene provjere navoda iz prijave kako bi se utvrdilo da li ima elemanata krivičnog djela” – navela je u svome odgovoru od 06.02.2023. godine za portal Dnevno.ba, Azra Bavčić, glasnogovornica Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Pod lupom Tužilaštva Kantona Sarajevo je i Škrijeljovo sumnjivo akademsko napredovanje, o čemu su mediji pisali, iako za akademsko napredovanje – prema pisanju medija – nije ispunjavao osnovne uslove.

PODSJEĆAMO, A O ČEMU JE CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO PISAO:

Rektor UNSA-a Rifat Škrijelj i dr., su prijavljeni, da su: iako su bili svjesni, da ispodprosječni kadrovi napreduju u akademskim zvanjima, svjesno i namjerno su ignorisali nalaze inspektora koji su utvrdili nepravilnosti pri ovim procesima, pogodujući i pribavljajući tako drugima korist, a najboljim iznadprosječnim kadrovima štetu, svjesno i namjerno zanemarujući nalaze inspektora, koji su utvrdili brojne nepravilnosti i nezakonitosti pri ovim procesima, omogućavajući tako nezakonita napredovanja na Univerzitetu u Sarajevu, pri čemu su pojedini nastavnici i saradnici sa Univerziteta u Sarajevu napredovali u akademskoj karijeri, a da za to nisu ispunjavali zakonske uslove, te da Ministarstvo i UNSA nisu utvrdili pravila za napredovanja unatoč zakonskoj obavezi, kao i to, da su nastavnici i saradnici napredovali iako nisu ispunjavali ni minimalne uslove, pri čemu je Rifat Škrijelj u svojstvu rektora UNSA – Univerziteta u Sarajevu degradirao na domaćem i međunarodnom spektru – te je UNSA njegovim rukovođenjem na svjetskim listama univerziteta jedan od slabije rangiranih u regiji za što je odgovoran isključivo Škrijelj, kao i to, da na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA), najvećoj i najstarijoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini (BiH), pojedinci godinama nezakonito napreduju u akademskim karijerama, pri čemu ostvaruju tako i nezakonitu imovinsku korist – nezakonitim napredovanjem u akademskoj karijeri ostvaruje se veća plaća, a time i nezakonita imovinska korist – za što je odgovoran isključivo Škrijelj zajedno sa svojim saradnicima, te se isti tereti, da je isti koristeći svoj položaj rektora UNSA trgovao utjecajem, kako bi za druge pribavljao korist, iako je bio svjestan, da navedeno nije smio činiti, a čineći sve prethodno navedene radnje pri punoj svjesti i namjeri, noseći svijest, volju i vinost, da počini naprijed navedeno, što je htio i na što je pristao,

pa su:

i to: Rifat Škrijelj u svojstvu rektora UNSA i dr., kao odgovorne osobe u Federaciji iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračili granice svoje službene ovlasti ili ne obavivši svoje službene dužnosti, pribavili sebi ili drugom korist, drugome nanijeli štetu ili teže povrijedili prava drugog, te kao odgovorne osobe u Federaciji grubom povredom zakona, drugog propisa ili općeg akta ili propuštanjem dužnosti nadzora, očito nesavjesno postupili u vršenju dužnosti, pa su zbog toga pravo drugog teško povrijedili pri čemu je i nastupila imovinska šteta koja prelazi 1.000 KM!

ČIME BI:

počinili krivična djela Zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja” iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, Nesavjestan rad u službi iz člana 387. KZ F BiH, trgovina utjecajem i drugo.

Tereti se dopisom zamjenice Glavnog federalnog tužioca Jasne Pećanac, da je:

Dana 24. 04. 2023. godine, a nakon što je Općinski sud u Sarajevu, u predmetu, broj: 65 0 P 1030604 23 Mo od 19. 04. 2023. godine, a nakon što je Općinski sud u Sarajevu u navedenom predmetu navedenog datuma, donio Rješenje u slučaju prof. dr. Sebije Izetbegović protiv tuženog Univerziteta u Sarajevu koga zastupa rektor Rifat Škrijelj, kojim sudskim rješenjem se usvaja prijedlog tužiteljice Sebije Izetbegović, pa se istim rješenjem određuje privremena mjera osiguranja, kojom se odlaže izvršenje zaključka Senata UNSA, broj: 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine, i zabranjuje protivniku da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršenju naprijed navedenog zaključka, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka, prijavljeni rektor UNSA Rifat Škrijelj iako mu je navedenim sudskim rješenjem od 19.04.2023. godine bilo zabranjeno da poduzima bilo kakve aktivnosti vezano za zaključak za poništenje doktorata medicinskih nauka tužiteljici Sebiji Izetbegović, te iako je iz medija bio upoznat sa ovakvim rješenjem suda, te znajući da je kao odgovorna osoba na Univerzitetu u Sarajevu dužan provoditi sudske odluke i sudska rješenja, te da je kršenje istih kazneno djelo, isti je 24. 04. 2023. godine, zanemarujući svjesno i namjerno rješenje suda od 19.04.2023. godine, donio rješenje o poništenju doktorata Sebiji Izetbegović, iako mu je sud naprijed navedenim rješenjem zabranio da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršenju naprijed navedenog zaključka, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka, iako je prijavljeni sam putem medija prethodno izjavljivao da će postupiti pod odluci suda, što nije učinio, usljed čega je teže povrijedio prava drugoga.

ČIME BI:

Počinio krivična djela: Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH, krivično djelo Neizvršenje sudske odluke iz člana 351 stav 1. KZ F BiH, i krivično djelo Povreda sudske odluke o zabrani vršenja zvanja, djelatnosti ili dužnosti iz člana 353. KZ F BiH!

Protiv rektora Škrijelja je formiran još jedan kazneni spis po dopisima Federalnog tužiteljstva F BiH, i to: T11 0 KTA 0007480 23 od 24. 01. 2023. godine, T11 0 KTA 0007480 23 od 20.02.2023. godine, i T11 0 KTA 0007818 23 od 30.05.2023. godine! Navedeni krivični predmeti su od strane Federalnog tužilaštva F BiH proslijeđeni Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, koje je zavelo predmet pod brojem: T09 0 KTPO 183394 23. Tužilačka oznaka „KTPO“ – jest tužilačka oznaka za registar poznatih počinitelja kaznenih djela – konkretno kazneno djelo i počinilac – privredni kriminal i korupcija.

Teolog Josip Šimić-Đinđić