Kako je generalna direktorica KCUS-a, prof. dr. Sebija Izetbegović, prekinula koruptivnu praksu zapošljavanja na KCUS-u mimo konkursa!

Trenutno pregledavate Kako je generalna direktorica KCUS-a, prof. dr. Sebija Izetbegović, prekinula koruptivnu praksu zapošljavanja na KCUS-u mimo konkursa!
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Kako se zapošljavalo u KCUS mimo konkursa u vrijeme bivšeg menadžmenta najbolje pokazuje primjer Tarika Čengića, fizioterapeuta, brata Irfana Čengića, mlađahnog generalnog sekretara SDP-a i nosioca liste ove stranke za Parlament Federacije BiH. On je 13. januara 2014. godine zasnovao radni odnos bez konkursa kao zamjena uposlenice koja je na porodiljskom odsustvu na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCUS.

U novembru 2014. godine ponovo se zapošljava bez konkursa kao zamjena na istu Kliniku. Stalni radni odnos zasniva u novembru 2015. godine u periodu dok poziciju generalnog direktora KCUS obnaša prof. dr. Rusmir Mesihović (potpredsjednik SDP BiH). U momentu njegovog zapošljavanja na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju bila su 24 fizioterapeuta i 26 medicinskih tehničara.

Sve zamjene bile bi možda i opravdane da se Tarik Čengić pokazao kao vrijedan i marljiv uposlenik. No, istina je posve drugačija. On je bio više odsutan nego prisutan na svom radnom mjestu. Rekorder je u odsustvima, a o tome najbolje govore podaci do kojih smo došli. Prema zvaničnim evidencijama sa posla je do sada ukupno bio odsutan 249 dana, a za to vrijeme uredno je primao plaću.

O njegovom radu, bolje rečeno neradu najbolje govore njegove kolege, koje u šali kad im spomenete Čengića kažu da je „ponovo na bolovanju“. Zanimljivo je da Čengić gotovo uvijek bolovanja započene krajem sedmice, četvrtkom ili petkom.

Međutim, on nije jedini Čengić koji je zaposlen u KCUS. Njegova majka Nermina, bila je dugogodišnja glavna sestra na Klinici za pedijatriju KCUS u vrijeme dok je prof. dr. Senka Dinarević Mesihović, bila direktorica Discipline za zdravlje djeteta.

Nažalost, sve možda i ne bi bilo toliko zanimljivo, da u javnosti Irfan Čengić ne zastupa stavove koji su kontradiktorni u poređenju sa ovim što mu se dešava na KCUS gdje su mu zaposleni roditelji i brat. U martu ove godine mlađahni SDP-ov funkcioner je izjavio kako smatra „da je nužna reorganizacija svih službi za zapošljavanje, ali da ona mora biti strateški urađena, socijalno osjetljiva i da osnovni cilj mora biti pomoć nezaposlenim građanima“.

Vjerojatno je „slučajno“ zaboravio da se njegov brat i otac nisu zaposlili preko zavoda za zapošljavanje i da nisu ispoštovane sve zakonske procedure u vezi sa njihovim zaposlenjem.

Tu činjenicu je izostavio, a sve u cilju sticanja jeftinih političkih poena i širenja SDP-u svojstvene demagogije o borbi protiv nepotizma, socijalnoj pravdi, borbi za „svakog čovjeka“, „državi za čovjeka“….Baš kao i predsjednik mu Nermin Nikšić koji je u vrijeme dok je bio federalni premijer hladno omogućio rođenom bratu da bude direktor JP Autoceste F BiH.

Tarik Čengić, uposlenik KCUS-a, je i osnivač firme CHB d.o.o iz Sarajeva.

Kako su se krale pare za poticaje preko Čengićeve firme CHB , tačnije frtalj miliona, idućom priliko… ‘Ko je obećao pare za kampanju za načelnika, koji su parkinzi obećani kome, ‘ko ilegalno gradi hotele ako preuzme funkciju i slično…

Vezani tekst: