IZ TUŽILAŠTVA KANTONA SARAJEVO ZA PORTAL PODLUPOM.BA O ISTRAŽNIM RADNJAMA PROTIV ELMEDINA KONAKOVIĆA!

Elmedin Konaković
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Prije nekoliko dana, mediji su objavili vijest, da su pripadnici Financijske policije F BiH, shodno prijedlogu Tužilaštva Kantona Sarajevo, a po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu izuzeli iz Skupštine Kantona Sarajevo dokumentaciju dok je Elmedin Konaković bio predsjedavajući te Skupštine.

Portal Podlupom.ba je poslao upit Tužilaštvu KS:

Da li se u navedenom predmetu provodi istraga i da li je donijeta naredba o provođenju istrage protiv konkretnih lica (Elmedina Konakovića i dr)?

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo nam odgovaraju:

Po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Finansijska policija FBiH je izvršila privremeno oduzimanje dokumentacije iz Skupštine KS u predmetu dodjeljivanja finansijskih sredstava od strane Elmedina Konakovića, predsjedavajućeg Skupštine KS, tokom 2019. godine“ – navodi glasnogovornica Sarajevskog tužilaštva, Azra Bavčić!

Naime, radi se o krivičnom predmetu protiv aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, zbog sumnje, da je nezakonito, netransparentno i nenamjenski trošio novac budžeta Kantona Sarajevo, dok je bio predsjedavajući Skupštine KS.

Na ovo još 2019. godine upozorio i tadašnji ministar F MUP-a Aljoša Čampara, koji je ujedno tada bio zastupnik u Skupštini KS:

“Neozbiljno i sramotno je da lokalni funkcioneri imaju takvu poziciju. A očigledno je i da te stotine i stotine hiljada maraka koriste netransparentno. Po članu 10. Zakonu o izvršenju budžeta KS sredstva tekuće rezerve planirana u Budžetu koriste se za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti. Suština sredstava tekuće rezerve jeste da se dijele bez javnog poziva, i to za hitne i nepredviđene situacije. Kada pogledate način na koji Konaković dijeli te novce (poput slučaja 60.000 KM za Zukorlićevu BANU), vidite da je to protivno zakonskom opisu tekuće rezerve”, rekao je u oktobru 2019. godine Aljoša Čampara.

Godinu kasnije Aljoša Čampara je napustio SDA i ubrzo prešao u NiP Elmedina Konakovića.

VEZANI TEKST: https://podlupom.ba/kantonalno-tuziteljstvo-u-sarajevu-provodi-istrazne-radnje-u-krivicnom-predmetu-protiv-elmedina-konakovica-lidera-nip/