Donosimo izvorni link zvaničnog saopćenja Federalne uprave policije iz augusta 2022. godine: „FUP ne raspolaže informacijom objavljenim u medijima, koje mogu dovesti bilo kojeg službenika FUP-e sa Sky aplikacijom“!

Trenutno pregledavate Donosimo izvorni link zvaničnog saopćenja Federalne uprave policije iz augusta 2022. godine: „FUP ne raspolaže informacijom objavljenim u medijima, koje mogu dovesti bilo kojeg službenika FUP-e sa Sky aplikacijom“!
  • Autor objave:

Piše: Josip Šimić-Đinđić, teolog

Prije godinu dana, Federalna uprava policije F BiH, a nakon više medijskih natpisa, da su pripadnici Federalne uprave policije koristili Sky i Anom aplikaciju, sprovela je detaljnu internu istragu, vezano za medijske natpise, kojima su se određeni službenici i inspektori FUP-e – prema medijskim tvrdnjama – dovodili u vezu ili sa korištenjem Sky ili Anom aplikacije.

Da se podsjetimo njihova zvaničnog saopćenja, točnije od 17.08.2022. godine:

„S ciljem tačnog informisanja, Federalna uprava policije izdaje Saopštenje za javnost zbog sve češćih novinskih tekstova, radijskih i televizijskih priloga, te istih koji se objavljuju na web portalima, a koji se tiču špekulacija u vezi policijskih službenika Federalne uprave policije.

U prethodnom periodu određeni broj medija je kroz tekstove i priloge koji se tiču SKY aplikacije i njenih korisnika navodio da su istu koristili i policijski službenici, među kojima i policijski službenici Federalne uprave policije. Imajući u vidu da se radi o ilegalnoj aplikaciji, te da se ista dovodila u vezu sa policijskim službenicima ove Uprave činila se nemjerljiva šteta Federalnoj upravi policije.

Zbog navedenog, obavještavamo javnost da Federalna uprava policije ne raspolaže niti jednom informacijom objavljenoj u medijima, koje mogu dovesti bilo kojeg policijskog službenika Federalne uprave policije sa korištenjem SKY aplikacije.

Pozivamo medije koji raspolažu relevantnim informacijama, a koje se odnose na policijske službenike Federalne uprave policije, da ukoliko iste posjeduju, dostave Federalnoj upravi policije s ciljem poduzimanja daljih aktivnosti“ – navodi se u saopćenju Federalne uprave policije!

Budući da FUP tada nije posjedovao niti ijednu informaciju, kojom bi se moglo zaključiti, da je bilo ‘ko od policijskih službenika Federalne uprave policije koristio ove aplikacije, sasvim je jasno, da su klevetnički medijski natpisi od prije godinu dana i prije mjesec – dva u 2023.-oj godini, kojom inspektore FUP-e Nermina Šehovića i Ibru Bešliju nastoje dovesti u vezi sa korištenjem ove aplikacije. Sve se bazira samo na medijskim promptnim natpisima s ciljem boljeg tiraža i ni na čemu više, osim po kojeg trača!

Upravo su ovi inspektori FUP-e Šehović i Bešlija bili na udaru medijskih natpisa prošle godine, da su koristili Sky ili Anom aplikaciju, ali je FUP nakon detaljne interne istrage, izdao prethodno navedeno saopćenje. Šehović i Bešlija će nepunih godinu dana, odnosno zadnjih mjesec ili dva u 2023.-oj godini, ponovno biti tema medijskih natpisa (op. a. samo u Dnevnom avazu i Pressmediji), da su navodno koristili Sky ili Anom aplikaciju, iako su prethodno – kako ovaj portal saznaje – još prošle godine dobro pročešljani od strane interne kontrole i krim. sektora koja nije našla ništa inkriminirajuće po ove inspektore, čak ni da su koristili Sky ili Anom aplikaciju.

Budući da FUP tada nije raspolagao niti ijednom informacijom, da je bilo ‘ko od njihovih službenika koristio ove dvije inkriminirajuće aplikacije, sasvim je jasno, da je ovakvo saopćenje – prethodno navedeno – plod interne, kriminalističke i obavještajne istrage, zbog čega je FUP prije nepunih godinu dana, a nakon medijskih natpisa, proveo istragu, i izdao zvanično saopćenje, da nemaju informacija, da je bilo ‘ko od policijskih službenika FUP-e koristio Sky aplikaciju.

Prema informacijama ovog portala – novi v.d. direktora FUP-e Vahidin Munjić – poznat kao seksualni egzibicionista, koji je trenutno predmetom obrade Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu u više krivičnih predmeta, između ostaloga, da je nezakonito imenovan na tu funkciju, o čemu je BHRT u dnevniku izvijestio, a za kojeg se Munjić Vahidina vežu i ratni zločini, na sve moguće načine „pošto – poto“ pokušava fingirati dokumente i službene zabilješke, u vidu disciplinskog i krivičnog postupka (što mu ne ide po voznom planu), da su inspektori FUP-e Ibro Bešlija i dr. Nermin Šehović, koristili ovu Sky aplikaciju, a sve u namjeri, da Vahidin Munjić, Šehovića i Bešliju izvrgne montiranom krivičnom ili disciplinskom postupku.

Sudija Suda Bosne i Hercegovine je u kolumni za ovaj portal, koji možete pročitati kao vezani tekst, napisao između ostaloga slijedeće: „…Ne postoje dokazi, da su inspektori FUP-e Ibro Bešlija i Nermin Šehović, koristili bilo Sky ili Anom aplikaciju, te preko istih vršili i dogovarali nezakonite radnje kažnjive po Krivičnom zakonu Federacije BiH, odnosno BiH. Postoje samo glasine, paušalne i proizvoljne, ničim utemeljene, osim na pokušaju fingiranja bilo disciplinskog ili krivičnog postupka protiv istih…“!

Saopćenje FUP-a na njihovoj zvaničnoj stranici:

http://fup.gov.ba/?p=29180&fbclid=IwAR0uv1vH52p7szJSzJs4___FfvnQq99_9fcDfR99T5gRf_x68h90ocbxNLQ

Vezani tekstovi: