Biviš načelnik Općine Kreševo Radoje Vidović 2016. godine dodijelio 250.880 KM nezakonito, bez javnog natječaja

Radoje Vidović
  • Autor objave: